Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 29 september 2009

Mer om Väduren och spädbarnet

Anna Anka visade sig ju vara en klassisk Vädur (nytt fönster), ego-kärnans tecken, och föräldralös de första formativa åren av sitt liv. Skriverierna kring henne råkade kulminera medan jag läste en intressant bok av framlidne psykoanalytikern och parapsykologen Jule Eisenbud.


 
"Love & Hate in the Nursery and Beyond" (1996) var hans sista bok i livet, men den intellektuella skärpan var oförändrad ända till slutet. En fascinerande psykolog som upptäckte att det pågick så mycket telepatiska överföringar mellan honom och klienter att han tvingades grena ut och även bli parapsykolog.

Men i den här boken är det enbart i kapacitet av psykoanalytiker av främst den freudianska övertygelsen han skriver. Och ämnet är modersbröstet och störningar som kan uppstå då spädbarnet ska bygga sin jag-kärna. Förtjänstfullt har han läst biografier av ett antal kända personer med märkbara jag-störningar, och resonerar kring dessa ting.

I ett kapitel tillåter sig Eisenbud att analysera ett antal tavlor utan att ha värst mycket biografiska fakta om individerna. Som vi strax ska se skiljer sig det här kapitlet från de andra ur astrologiskt perspektiv. Förutom några icke namngivna klienter, innehåller boken analyser av följande personer. Jag noterar några viktiga planeter i tecknen under namnen:
 • René Descartes, filosof och matematiker Sun/Jup PIS; Moo/Mer/Ven ARI
 • George Bernard Shaw, pjäsförfattare (Nobelpris i litteratur) Sun/Ven CAN; Moo ARI
 • Nikola Tesla, uppfinnare Asc ARI; Sun/Ven GEM; Moo/Mar VIR
 • John James Audubon, ornitolog Sun ARI; Moo SCO
 • Alfred Hitchcock, filmregissör Asc/Sun/Ven CAN; Moo/Jup LIB
 • Charlie Chaplin, filmregissör Asc/Moo LIB; Sun/Mar/Ven ARI; Sat CAN
I "tavelkapitlet" förekommer tavlor, illustrationer eller skulpturer av följande:
 • William Hogarth, målare Sun SCO; Mer/Ven/Jup LIB; Moo/Sat CAP
 • Edward Munch, målare Sun/Mar SCO; Ven/Jup LIB; Moo/Mer SAG
 • Maurice Utrillo, målare Sun/Mer SAG; Moo SCO; Ven CAP
 • Giorgio de Chirico, målare Sun/Mer/Ven GEM; Moo/Sat CAN
 • Alberto Giacometti, skulptör Sun VIR; Moo LEO; Ven/Mar SCO; Mer SAG
(Du såg rätt, den manlige psykologen har enbart valt ut manliga konstnärer, men hans diskussion rör även i viss utsträckning kvinnan och hennes modersbindning. Mycket av det som sägs förefaller giltigt för båda könen.)

Jule Eisenbud har själv följande viktiga placeringar: Sun SCO; Mer/Mar LIB; Moo/Ven VIR. Det är ganska uppenbart att något hände när psykologen började analysera konst, jämfört med granskningen av de han valde via biografiska data och genom studium av lömskt gömda motiv i individernas konstnärliga verk.  

När Eisenbud enbart studerar bilder ser man att han undermedvetet hittat fram till artister som ofta nog återspeglar hans eget horoskop - se särskilt Solen i Skorpionen men också det konstnärliga tecknet Vågen (LIBra). Detta är intressant i sig, men det är den första gruppen som är den intressanta. Den tokige ornitologen har jag redan skrivit ett eget inlägg om, men fågeldille (fågeln som symbol för modersbröstet) hade även Hitchcock! Och han introducerade fåglar i fler filmer än Fåglarna. (Eisenbuds analys av den modersfixerade motellägaren i Psycho är för övrigt lysande!)

Den solitäre uppfinnaren Nikola Teslas mänskliga kärlek till en duva på sin ålders höst var också en fullständigt bisarr historia jag aldrig hört om tidigare, och Eisenbud psykoanalyserar så det står härliga till. Charlie Chaplins filmer har sin beskärda del av mat och föda, vilket också återgår på barndomsstörningar.

Psykologen uppehåller sig särskilt vid en sjuk filmscen med en maskin som tvångsmatar Chaplin. Det bara stinker barn/mamma-problemetik om hans filmer, enligt Eisenbud, om man kopplar på det psykologiska ögat! 

Vad jag tydligt tycker mig se i listan här ovan är förekomsten av antingen Kräftans tecken (modern, bröstet, näringen, tryggheten) eller Väduren (spädbarnet, ego-formationen) hos nästan alla de konstnärer Eisenbud noga valde ut utifrån kända biografiska fakta och innehållet i deras konstverk. 

Vi kan vara rätt säkra på att han inte satt och valde konstnärerna efter astrologiska kriterier, och än mer osannolikt, utifrån den sideriska zodiaken! Det är en praktfull fjäder i hatten för astrologin att dessa två "primitiva" tecken (i bemärkelsen grundläggande för zodiakens fortsatta utveckling) faktiskt förekommer så flitigt i horoskop med kända störningar i barndomen, och tydligen så grova störningar att trygghetsmotivet och ambivalensen mellan modershat/moderskärlek tydligt går att spåra i deras vuxna verksamhet.

*****

Bara tre konstnärer har en känd födelsetidpunkt, och desto viktigare då att notera att alla tre har en Vädurs- eller Kräftpersonlighet eftersom ascendenten anses ytterst viktig i indisk astrologi. Någon noterar kanske att Charlie Chaplin har en Vågascendent (med modersbröstets Måne stigande i öster), men när samtidigt Solen, Venus och Mars opponerar sig från Väduren (barnet) i väster, har vi i praktiken exakta samma berättelse om det skrikande barnet och modersgestalten, plus obalans (Vågen!) i den här frågan! 

Astrologin är inte "fundamentalistisk" och samma berättelse kan uttrycka sig på förtäckta sätt. Notera senare i livet Chaplins extremt mycket yngre hustru som ett annat uttryck för att hans psykologiska mognad inte var en bråkdel av hans fysiologiska. Som varande komiker är det också intressant att se att Chaplins horoskop påminner väldigt mycket om serietecknaren Seth McFarlanes (skaparen av tv-serien Family Guy) - fast en smula bakvänt. 

Jonas Gardell, en annan kuriös blandning av vuxenhet med ett oförlöst barn kvar på insidan, har en Sol och Måne i fullmåneopposition (Våg/Vädur). Han har beskrivit hur det stormades och skreks friskt i hans barndomshem, vilket förstås är ett uttryck för egon i mental obalans. Konstnären Anna Odell har också tydliga störningar mellan Våg och Vädur. Jag förmodlar att hon faktiskt var tvungen för sin mentala hälsas skull att låta det där kuvade ego-barnet i Väduren mopsa sig en sista gång mot den stygga samhälleliga överheten... 

*****

Så det står alltmer klart, tycker jag, att Anna Anka tillhör den här gruppen där en störd barndom fortsätter förfölja henne in i vuxenlivet. Bloggaren GoodBadGirl har bläddrat fram en passande diagnos (narcissistisk personlighetstörning) ur någon psykologisk handbok, men missar helt den gamla goda freudianismen, som faktiskt hade isolerat några giltiga grundmotiv som förklarar varför man till att börja med blir narcissist.

Men som astrologer vet, förklarar psykologin egentligen ingenting, för redan när barnet föds står de kommande åren skrivna på himlen! Vi kommer komplett med en kartritning för vad vi ska vara med om. Det här är så knäckande för vår tids vetenskapsivrare att den vägrar röra vid astrologin! När de kallar den pseudovetenskap är det de som gör det påståendet för att sedan kunde klandra astrologin. Men ingen astrolog i modern tid har hävdat att det är en vetenskap i den snäva empiriska bemärkelsen! 

Det här lömska sättet att ställa upp halmdockor och sedan tippa omkull dem, säger en del om hur materialister fruktar system som öppnar för frågor om vi verkligen har valt rätt officiell beskrivning av verkligheten. Den normala vetenskapen formligen faller samman inför frågan om vad som pågår här. Det är uppenbarligen inga signaler som går mellan stjärnorna och jorden, så vad är det? Hemligheten är att planeten jorden och allt annat är "gjort av PSYKE"! 

Men nu får materialisterna frossa, så det är bäst att inte säga mer. Det finns djupa filosofiska forum för det ämnet. Nå, en framtida mänsklighet kommer att ha vuxit till sig och åter börja fundera på hur det här kan komma sig. Tills vidare förblir astrologin ett smalt nöje för några få utvalda som ligger en bra bit före sin samtid tack vare en öppenhet och intuition. Låt den förklarande modellen komma när den bäst vill, tills vidare är astrologin ett utmärkt praktiskt verktyg att få grepp om och till och med kunna förutsäga t.ex. egostörningar. :-) 

*****

Det ursprungliga inlägget om Anna Anka.
 
Expressen om henns tendens till att förhäva sig. 

Anka i AB om pengar igen. Se det ursprungliga inlägget för Oxens tecken (pengar) och Venus (pengar). 

En senare horoskopanalys i perspektiv av hennes ilska. 

Apmannen Darwin, en social fobiker

Följande långa inlägg (cirka 8 A4-sidor) om Charles Darwin uppehåller sig bara inledningsvis vid hans horoskop för att i den senare delen allmänt resonera om varför biologin och "folkbildare" så ofta är motståndare till "andliga" modeller för livet och verkligheten.Charles Darwins födelsetid har på helt spekulativa grunder uppgivits som 03.00, och nedanstående horoskop nöjer sig därför med att presentera den "naturliga zodiaken" som visar dygnet, utan något stigande tecken.

En intressant omständighet med det här obestyrkta klockslaget som publicerades i ett amerikanskt astrologimagasin på 1940-talet är att den ytterligt viktiga Månen enligt siderisk zodiak just har anlänt till det typiska geolog- och biologtecknet Stenbocken.

(Stenbockens nycklar: Jordelementet, formgivaren Saturnus som härskare, och kvaliteten Rajas guna, dvs naturens blinda drift till mera liv.)

Den här i grunden introverta personlighetstypen stämmer så väl på Darwin, som var så besvärad av sociala sammanhang att han inte kunde behålla maten, att 12.00 får tjäna för en fixering av sinnelagets planet i början av Stenbocken.Nu är det inte riktigt sant att Månen i Stenbocken är liktydigt med social fobi, utan istället är Darwins ultranervositet snarare ett uttryck för att himlen också innehåller det sociala utstötningssyndromet! Den samtidiga aktiveringen av gruppsociala Vattumannen och enstöringen Skorpionen verkar dyka upp ovanligt ofta på den här bloggen!

Jag kan bara spekulera i att det problematiska kombinatet faktiskt gynnar framgång eller medial uppmärksamhet eftersom det är något med individen själv eller hans tankar eller idéer som bryter av så starkt med den sociala omgivningen, att han sticker ut från mängden.

Att syndromet kan förekomma i horoskop för mobbare eller offer för mobbing och t.o.m. mobbingen tagen så långt som till mördarens irrationella hat mot vissa individer, innebär inte att "utstötningen" alltid handlar om ondska. Som horoskopet för Astrid Lindgren visade låter sig ett udda och vass röst utmärkt kombineras med sunda åsikter om missförhållanden i samhället. Här är då istället Skorpionen en sund giftpil mot skevheter i Vattumannens ideologi eller gruppens tänkesätt!

*****

I fallet Darwin är det uppenbart vad frågan handlar om. Hans evolutionsteori vållade ett ramaskri i den kristna västvärlden, där "Gud skaparen" nu ersattes av enbart naturens slösaktiga och blinda tärningsspel för att hitta dugliga livsformer. Evolutionsläran var en styggelse och ett slag i ansiktet på allt vad universums godhet och intelligens ville säga. Darwin förverkligade i sina djurobservationer den snävt tillskurna människotyp som redan ligger inskriven i horoskopet för Franska revolutionen (nytt fönster): den nya förnuftsmänniskan som enbart kött och blod, och vars "själ" bara var en poetisk metafor och anden ingenting alls utom en fri fantasi.

Det är symptomatiskt att Darwin inte har något alls i Eld, det element som teoretiskt står andliga filosofier närmast (jag bedömer att hans avmätta, norra månnod Ketu i Väduren saknar betydelse här, åtminstone i avsaknad av födelsetid). Det är också symptomatiskt att hans delaktighet i det mentaliserande Luftelementet är problematisk på två sätt: dels att Soltecknet Vattumannen är involverad i den sociala utstötningsmekanismen (Darwin flydde England och fann en tid av sitt liv tröst i ensamhet på sina långa båtresor till exotiska platser.)

Därtill befinner sig illgärningsmannen Mars i Vågens tecken och i olustig kombination med den ostyriga hungerdemonen Rahu - man kan befara mental obalans i partnerskap eller i relationer med andra. Eftersom Skorpionen - ena halvan av den sociala utstötningen - behärskas av Mars, hittar vi alltså den oförenliga Vatten/Luft-problematiken på två ställen: dels generellt mellan Vattuman/Skorpion och sedan också internt i Skorpionens djupa känslotyp, där disponenten befinner sig i Luft.

*****

Nu ska dock sägas att Mars "onda öga" från Vågen och mot Stenbocken, i sig själv inte är mer än just en antydan om att känna sig besvärad av tvånget att socialisera och att sinnet (Månen) hellre söker ensamheten i naturen (Stenbocken är starkt dragen till naturen). Det är kombinationen av faktorer på himlen som kan läsas som sociala problem.

Det har sagts att Darwin var en djupt plågad människa, och jag tror den här dubbleringen av det irrationella Vattnets låsning mot rationalitetens Luft säger en hel del om den saken. Men för den som tvekar över dessa generella indikationer, se då till sist på Månen, psykets eller sinnelagets signifikator. Båda de "naturligt onda" Mars och Saturnus angriper sinnelaget!

Darwins hypernervositet i de viktorianska salongerna och hans flykt ut i naturen finns belagd över i princip hela horoskopet! Är det någon som kan tro att ett sådant här horoskop skulle ha kapaciteten att samla sig och tro?

Darwin hittade en terapeutiskt välgörande rofylldhet i sina studier av fåglar i olika utvecklingsstadier, och det är ett sinne i Stenbocken med dess besatthet av att lägga saker i ordning (taxonomi), att arrangera och definiera, vi ser som hans enda fungerande utlopp i livet. Andligt och kanske också mentalt, var mannen närmast ett haveri.

*****

I det här läget vill jag påminna om vår egen svenska Darwin, en man som enligt egen utsago fick krupp av kyrkliga upplevelser i barndomen alltsedan dess avskytt religion som pesten och dragits till en rent materialistisk bild av tillvaron, ett av Humanisternas språkrör, evolutionsbiologen Patrick Lindenfors. I hans horoskop hittar vi exakt samma fokus på Stenbocken ("ordna och strukturera det materiella") och det kaotiska Vattentecknet Fiskarna som är en generell fruktbarhetssymbol och omistlig om det är biologiskt liv vi ska tala om.

Jag tror ingen utan en stark komponent av Jord och Vatten skulle dras till biologin, där cellernas tunna materiella membran (Saturnus, gränsdragaren) innehåller ett simmigt innehåll som vi kan likna vid astrologins Vattenelement. Jord och Vatten är de två "simplaste" elementen enligt senantik astrologi och de som närmast hänför sig till den enbart fysiska människan.

Darwins aktivitet i Fiskarnas tecken, slutligen, omvittnar en troligen ödmjuk människa bakom det okommunicerbara eller åtminstone rätt torftiga och sakliga sinnelaget i introverta Stenbocken. Jupiter är här hemma i sitt negativa och plastiska Vattentecken och Venus, "mjuka och sömlösa övergångar", anses vara upphöjd i Fiskarna.

Exkurs. Notera hur Jupiters "filosofi" via sin speciella 240-gradersaspekt särskilt sträcker sig mot den formskapande Saturnus - en "ytlig" planet som bara ser till strukturer och yttre gränser. Följaktligen firade Darwin sin stora framgång genom morfologi, studiet av arternas yttre former. Där tyckte han sig se en röd tråd och band samman sina observationer till en teori om evolutionen.

Jag upplever att Fiskarnas "amorfa" simmande hit och dit är en perfekt sinnebild för den meningslösa naturen, där allt sker bara slumpmässigt! Vattenelementet, kopplat till känslor i bemärkelsen förnimmelser, dras ju med beteckningen irrationalitet, och inte utan anledning. För våra förnimmelser via de fem sinnena måste organiseras förrän kaos blir till ett ordnat kosmos, och den mentaliseringen över "pålägget" skildras som bekant av Luftelementet.

Ingen som studerar ett fiskstim kan förstå vad det är som får stimmet att plötsligt byta kurs, som vore det en enda fisksjäl som radiostyrde hela stimmet. Fiskarnas tecken är det jag-befriade tecknet i zodiaken och härav också biologins särskilda ovilja att se någon mening med naturens gång utöver det att (det biologiska) livet ständigt söker sin egen reproduktion.

(Som tidigare nämnt betyder detta inte att horoskop helt utan Luft skulle vara dreglande dårar! De fyra elementen är metaforer, och bara en del i det astrologiska pusslandet med en hel uppsättning "omen" - en kraftfull Merkurius - stigande i öster t.ex, återskapar genast intresset för att logiskt bearbeta information, även om inte en enda planet skulle befinna sig i Luft.)

Samma syn på fiskarna som symbol, ges av Jesus i Nya testamentet där han säger till sina närmaste anhängare (av vilka flera var yrkesfiskare) att han ska göra dem till "människofiskare" - mänskligheten som en fallen mängd varelser i kaotiska folkstim, helt utan djup eller centrum i sig själva, helt ute i känslomässiga grupprörelser. Jesus upplevde att det viktigaste för en människa var att delge folk en insikt om vad människan innerst var, precis som österländska vishetslärare vid samma tid gjorde. "Känn dig själv", som det stod inskrivet vid oraklet i Delfi, Grekland. Detta är då kunskapen om nivåer Darwin inte ens nuddade vid i sin evolutionslära.

*****

Jag tror knappast det är en slump den samtida brittiske biologen och religionshataren Richard Dawkins också har ytterst viktiga placeringar i Jordtecknet Stenbocken och Vattentecknet Fiskarna. Här dras människan mot inomvärldsliga betraktelser. De fem sinnena och den information som strömmar till henne från det hon upplever som en "objektiv omvärld" tycks henne mycket verkligare än ogripbara abstrakta resonemang om andra världar...

För ett annat typiskt exempel på total inomvärldslighet, se horoskopet för Thomas Huxley, den berömde biologen som kallades "Darwins bulldog" för hans oförsonliga gläfsande i England mot religionen. Här hittar vi samma lergegga fast representerad främst genom Jupiter stigande i öster i Vatten samt den distinkt materialistiska axeln mellan Oxe och Skorpion.

Men notera att hans berömmelse i hög grad berodde på hans bråk med Anglikanska kyrkan. Och det passar väl, med tanke på att det är filosofins och religionens planet som stiger i öster.1 Jupiter är f.ö. upphöjd i celldelningens tecken Kräftan, så att han är en av de verkligt berömda biologerna (och försvararna av darwinismen - Kräftan är protektionismens princip), följer naturligt av en så stark och främhävd Jupiter.

*****

Få individer helt under Jord och Vatten "hinner" under ett liv vidga sina vyer och ta in andra och större modeller, kanske för att en sådan här stark bindning till bara två av elementen också gör dessa människor till skickliga specialister i rent fysiska yrken. Med det kommer så det faktum att själva livsinvesteringen i en specialitet skapar en negativitet gentemot andra modeller vilka antingen inte är förenliga med den egna, eller t.o.m. gör anspråk på att förklara mer än t.ex. biologin har tagit på sig att förklara.

Det säger sig själv att biologen känner sig hotad att svepas bort av "större modeller" och förklarar varför biologerna är så fullständigt kallsinniga inför t.ex. kvantfysiken som har dragit mattan under fötterna på alla som naivt studerar materien. Om materia egentligen bara är energi som temporärt "poserar" i vissa strukturer, så är ju biologin närapå en pseudovetenskap!

Om energin vore fri och inte redan uppbunden i de föreställningar som biologin och andra discipliner tvingat in den i, då skulle den kanske även i vår tid kunna manifestera sig som andar och demoner och på toppen av kedjan som en obegriplig Urgrund för alla andra manifestationer - exakt som världens alla religioner anser!

Se vidare begreppet "filosofisk idealism" på nätet, tanken att tillvaron börjar med Medvetande och att allt därefter bara är tillfälliga föreställningar inför detta gudomliga medvetande, inklusive föreställningen om materien. Djupt ner i drömmen om materialitet pågår biologernas dagliga arbete - och se vilka fynd de drömmer fram! Och se hur alla som ingår i samma kollektiva dröm prisar och hyllar sig själva för att människan är det ultimata! I en granndimension sitter "utomjordingar" och skrattar häcken av sig över att människosläktet till och med har blivit primitivare de senaste århundradena!
:-)

Ateismen är specialistens kamp för att fortsätta hålla maximalt med energi låst inom hans eller hennes egna favoritföreställningar. För minns, vi vet inte ett dugg om vad som finns utanför våra fem sinnen. Allt som kommer till oss är rådata vi kan nå först efter att vi har mentaliserat det i linje med de föreställningar vi får lära oss. Ateismen kan mycket väl vara en riktig fuling som de individer prackar på andra endast för att de själva har en inkomst att säkra via sin "vetenskap" - dvs mentala föreställning.

Just som biologen lär ut att naturen fungerar, tänker han först och främst på att se om sitt eget hus, och har inget att vinna på att erkänna att hans modell bara är en av flera mänskliga byggnationer som pågår sida vid sida och som ibland interpenetrerar varandra, ibland med ömsesidig bortstötning som följd, ibland med storslagen synergi.

Geologi, biologi, kemi och några discipliner kom att åtnjuta stor synergi i Darwins tid och därefter och på rekordtid designade mänskligheten en gigantisk myt som inte alls såg ut att behöva några fria energiväsen. Således slängdes t.ex. den franska filosofen Bergsons vitalism ut genom bakdörren, fast jag lovar att vi snart kommer att förstå hur korrekt den var.

*****

Biologer avskydde sin kollega Rupert Sheldrake2 från dag ett sedan han bokdebuterade på 1980-talet. Hans synd bestod i att återintroducera ett vitalistiskt koncept med anor tillbaka till Platon eller möjligen Aristoteles: tanken att det är osynliga vitala formbildande fält som "mindes" hur växter och djur ser ut och som kartritningar kontrollerar hur celler delas och växer och tar form, blir till organ och hela kroppar av olika arter.

Det här var enligt Sheldrake det närmaste vi har till en förklaring eftersom en biolog inte har en aning om varför "en morot får formen av en morot". Jag hittade inget i den evolutionsbiologiska milstolpen "The Blank Slate" av Steven Pinker (2002) som övertygade mig om att disciplinen kommit närmare en förklaring på denna nästan genant grundläggande fråga. Platons "Formvärld" tycks 2.300 år senare alltjämt vara en lika god hypotes som någon!Sheldrakes "The Presence of the Past" (1988) är en verkligt stimulerande läsning och en promenad tillbaka genom biologins historia som påminner hur det vi kallar vetenskap egentligen bara är ett famlande i blindo efter modeller som förefaller ge oss de bästa svaren på de frågor vi för ögonblicket ställer.

Gång på gång visar det sig dock att mörkermän söker hindra folk från att ställa sig obekväma frågor, och det är en föga hedervärd aktivitet som drivs av t.ex. Humanisterna och före dem Vetenskap och folkbildning. Deras problem är att det utanför konsensusvetenskapen råder en sådan blandning av det vetenskapen kallar anomalier (fenomen som ännu inte platsar i någon teori) och ren vantro, att det är lättast att censoriskt banna allt som inte är mainstream. Detta går förstås emot den förutsättningslösa forskarens hederskod.

Men sådana här föreningar skapas inte av vetenskaparna själva utan av ett slags intellektuellt B-lag som skor sig på den sanna vetenskapen. Dessa läger söker legitimera sin status som tankens ordningsvakter genom att parasitera på fenomen som t.ex. astrologin och parapsykologin. Den förra är en konst och inte vetenskap, så där är skeptikern ute i ogjort ärende. Den senare är en legitim vetenskap och har så varit sedan dr Rhines kända kortexperiment för årtionden sedan. Jag har tyckt mig märka att skeptiker nogsamt ser till att inte hålla sig a jour med de rön som ständigt görs inom området! Då skulle de ju tappa tilltron till sitt eget korståg!

Vad folkbildningsivraren (dagens spanska inkvisition) söker uppnå är i själva verket folkets utarmning. Som om människan inte samtidigt var kapabel att hantera både en världsbild från år 200 och dess praktiska tillämpningar (som t.ex. astrologin), en genuin kunskap om medeltiden och en god inblick även i dagens närmast hopplösa kaos av specialiserade vetenskaper (som knappt ens kan kommunicera med varandra pga att deras ramar är så snävt definierade).

Folkbildaren sätter sig till doms och skattar andra lågt, och går förstås ytterst det samtida samhällets ärenden. Ju fler nyutexaminerade biologer som inte på Rupert Sheldrake ställer besvärande frågor, dess bättre för landets ekonomi.

Överskottet på ateister just bland biologerna beror, tror jag, just på att ingen vill bli ertappad med att ha valt en förklaring som kanske bara är en fotnot i en mycket större och mer komplex modell. Därför finns de fanatiska religionsmotståndarna just bland biologerna.

Och notera att de alltid kritiserar de mest simpla och uppenbara problemen med religionen, småsaker som klädkoder och andra frågor av social natur. Detta visar att de biologistiskt orienterade helt enkelt inte förmår gå alltför långt in i de alternativa förklaringsmodellerna och uppleva dem från insidan. Den egna livsinvesteringen hindrar dem och i djupet har de mer än väl förstått risken att trilla dit och bli "frälsta". Det är med andra ord inte en trivial ondska vi står inför när vi diskuterar dessa apostlar för en tidsbunden pseudo-upplysning. Läs Rupert Sheldrake, en man som synade sitt eget skrå! (Se även fotnot 2 härnedan.)

*****


Se även detta intelligenta blogginlägg från 2007 som lyfter ovanstående resonemang till ett högre och mer akut plan: http://samhallsfilosofi.blogspot.com/2007/03/vetenskapen-och-sanningen.html

Av en kommentar längst ner framgår att förf. själv är medlem i diverse folkvettsrörelser, vilket inte hindrar att det han säger om vetenskapens heterogena natur är intressant. Det finns kunskapsteoretiker som gått mycket längre än så, och hävdar att väst bara odlar en fantasi om att äga en vetenskap. I själva verket är det bara ett lapptäckte av enskilda strävanden med oändligt mycket mörker och radioskugga däremellan. En ren inbjudan att skapa sig den världsbild man själv känner sig bekväm med, med andra ord.
:-)

_____

1. Thomas Huxleys son, den ännu mer berömde Aldous Huxley, ställde föredömligt saker tillrätta efter att ha genomskådat sin egen ungdoms plagiat av faderns hållning och skrev den klassiska "Den oförgängliga filosofin" (The Perennial Philosophy) där han friskt citerade religiösa texter från hela världen och insiktsfullt kommenterade mänsklighetens urgamla insikt om att det finns något bortom bergen, något mer än biologins cellulära liv...

Tråkigt nog har inte sonens födelsetid bevarats för det hade varit spännande att se var på himlen hans filosofiska Jupiter i mentala Tvillingarna befann sig (mundan placering)... Kanske stod den rakt på tvären relativt faderns...


2. Sheldrakes horoskop uppfyller förstås kriterierna för en biolog: en anslående koncentration planeter i fysiska Oxen, samt Mars i Vattentecknet Kräftan. Men Sheldrake som bråkmakaren inom det flegmatiska släkte som biologerna är, syns tydligt av hans närmast geniala fullmåne: Solen med intelligenshöjaren Jupiter i mentala och logiska Tvillingarna i stimulerande opposition mot ett oändligt vidsynt och öppet sinnelag i formen av Månen i Skytten.

Psyket laddas alltså upp av sin egen disponent Jupiter (i samklang med vännen Solen), vilket gör Sheldrake till den värsta mardröm en trött och negativ materialist kan tänka sig! Ett fenomenalt kapabelt horosokop inte minst i debattsammanhang (vilka många oärliga skeptiker fått känna av). Med en sådan här fullmåne i SATTVA GUNA - kunskapens och insiktens kvalitet - var det närmast ofrånkomligt att Sheldrake skulle växa sig större än den lilla räddhågsna bakgård som biologin utgör.


måndag 28 september 2009

Forskning om baggen (Väduren)

Ett nytt forskningsresutat om får, eller rättare sagt baggarna, som påminner om att astrologin från äldsta tid haft ett psykologiserande drag, även om inget personhoroskop äldre än 400-talet före vår tid har hittats.

ScienceDaily

Roligt rön med tanke på att bloggen nyligen har uppehållit sig vid en serie av horoskop som illustrerar hur ungdomligt oförväget eller rent av tokigt det kan bli när Väduren börjar stånga mot andra ingredienser på himlen! Se t.ex. Anna Anka, Den fågelhatande ornitologen Audubon, Ensam mamma söker..., Family Guys skapare, John Cleese, med fler...

söndag 27 september 2009

Vad är en gammal själ?Dakota Fanning 2005

Ögnar igenom en tv-tablå och noterar nyfilmatiseringen av H.G. Wells "Världarnas krig" från 2005 med Tom Cruise och barnstjärnan Dakota Fanning - hon jag alltid tyckte hade så läskigt stirrande ögon. Hennes födelsetimma har blivit offentlig sedan jag för åtskilliga år sedan noterade födelsedatumet, och med den sideriska zodiaken faller alla bitar på plats. Den nu femtonåriga aktrisen är ett praktexemplar av Vattumannens tecken, och de där fixerade stirrande ögonen får sin förklaring.
Det är det täta mötet mellan Solen och Saturnus i Vattumannen som ger den stinna blicken. Logiken är enkel, Solen associeras till ögonen/synen och Saturnus är den frigida, den som fryser eller åtminstone slöar ner. Den ger fokus och uthållighet.

Saturnus är häftigt aversiv till spontantitet och älskar att formalisera - eller ta regi (från dem denna djupa hackordningsmedvetna planet upplever som sina överordnade). Viljan att slaviskt ta regi är inte minst viktigt för en liten barnstjärna. Hon var som klippt och skuren att bli en idol på vita duken (Solen = framstående person), men alltid agerande utifrån Saturnus förutbestämda ramar (manus, scenanvisningar, regi, etc).

På Dakota Fannings himmel haglar det av samstämmiga budskap. Att ta regi gör väl heller ingen bättre än Kräftan, kvinnan, skapelsens eviga "tvåa"! Att hon är något av ett naturligt känslomässigt geni som förmår bottna emotionellt i rollgestalterna syns av den tredubbla indikationen med Månen hemma i sitt härskarläge i Kräftan och båda hemma i sitt naturliga fjärde hus för känslodjupet och det privata!

Men det här är inte bara en överkänslig varelse med tendensen att sluta sig inom sig själv - Mars i "upphöjt" läge i Stenbocken "adresserar" psyket/själen via opposition och under så kontrollerade former som Stenbocken indikerar kan alltså Mars våld, aggressioner och eländen kastas mot Dakota Fannings perfekta själsspegel!

Hon var en perfekt barnskådis att placera i läskiga filmer där Mars - olycka och läbbigheter - emellertid var artificiellt skapade, notera hur Stenbockens herre Saturnus ligger bakom och begränsar Mars kapacitet i detta tecken. Jag har tidigare kallat detta för att ont (Mars) med ont (Saturnus) måste fördrivas. Mars "upphöjelse" här är inte så mycket att den blivit en "good guy" utan mer att Stenbocken hindrar dess våldsamma natur från att gå bärsärkgång.

Och kanske gillar Dakota Fanning den här regisserade spänningen på filmskådeplatsen. Mars passar också på att ur det tionde "regissörshuset" eller huset för maximalt spelad yta "angripa" hennes egen kropp och person (ascendenten) - Dakotas rollfigurer i fara!

Visst kommer en så här "tämjd" Mars senare att kunna brukas till god effekt även som "drama". Månne en ny Meryl Streep, detta?

Den förtätade och komplexa samlingen planeter (Sol, Merkurius, Venus, Saturnus) i Vattumannen - ett av de två saturniska tecken - utlöser frågan om begreppet "gamla själar". Dakota Fanning var uppenbarligen en sån här lillgammal unge som läser vuxenlitteratur alldeles för tidigt och låter exakt som endera föräldern.

Jag har inte läst om hur Dakota kom in i filmbranschen men av horoskopet att döma verkar hon vara ett sånt här barn som pushats till framgång av äregiriga föräldrar. Det är återigen Mars (initiativ) i tionde statushuset som i sin attack mot Dakotas egen lilla barnpersona tyder på detta. Den skarpögde brittiske astrologen Charles Carter sade - ur ett västerländskt astrologiskt perspektiv - om planeter som uppifrån tionde huset aspekterar det stigande tecknet att de representerar "would-be masters" (härskarpretendenter) som drar nytta av sin maktposition (som en förälder/Stenbocken har myndighet över en när man är liten) för att utverka sin vilja.

Det lilla barnet Dakota (Väduren på ascendenten = barnet) har alltså instrumentaliserats av föräldrarna för att vuxenvärlden ska kunna förverkliga sig genom barnet. Samma budskap kommer genom Solen + Saturnus: auktoriteten Saturnus tvingar barnet att genast börja träla (Saturnus = träldom) i det bländande kameraljuset (Solen) i filmstudion. Notera att även barndomens Månen (0-3 år) redan har börjat beröras av världsliga karriärplaner (oppositionen från Mars i tionde karriärhuset)!

Mina gissningar är nu inte så vågade, för hur skulle ett litet barn kunna veta tillräckligt om livet för att själv armbåga sig in i Hollywood? Dakota Fanning är från början till slut en produkt av sina föräldrars ambitioner, och det är därför vi har så mycket energi liggande i tionde och elfte Saturnus-husen som distinkt har med yttre framgång att göra. Kalla det gärna artificiellt liv. Men Dakotas sinnelag (Månen) är av det masochistiska slaget och "Stockholmssyndromet" slog tidigt tag i henne: hon har vid det här laget säkert så totalt identifierat sig med filmindustrin att det blir en stjärna.

När jag provar den kinesiska ödesmetoden HO LO LI SHU (Floderna Ho och Lo:s rationella tal) på aktrisens födelsetid, kommer en äldre kulturs hårda dom: "Tio år på näring som ingenting ger. En sådan olycka!" (Hexagram 27, linje 3)

Jo då, kineserna tycks säga att detta är ett barn av Hollywood. En människa som nu ska ägna pseudolivet en hel verksamhetscykel ("tio år" symboliserar en lång period av livet). Jag har noterat samma födelseomen även i andra fall av personer som levt via drömmar eller föreställningar, jag har både exempel på borgare som inbillat sig vara vänsterradikaler i förlagsbranschen och andra, mer i linje med Dakota Fanning som försvinner in i drömvärldar via filmroller.

Vad det kinesiska ödessystemet kritiserar är fokuseringen på ytligheter, och den känner astrologin igen i Saturnus som inte är känd för någon djupare själslig förmåga. I detta fall fanns en utmärkt sensitiv Måne i Kräftan, men den har tagits i beslag av den hypermaterialistiska och ytliga ambitionens Mars-i-Jordelementet-i-tionde-prestigehuset!

Det finns en sista detalj i horoskopet som är intressant. Tidigare har jag etiketterat Solens aspekter med Jupiter som tecken på extra hög intelligens, medan teoretiskt Saturnus, som i alla avseenden är Jupiters motsats, rimligen skulle innebära en begränsning av Solens lyskraft. Men jag vill inte kalla detta dumhet, utan snarare att Saturnus snärjer Solen och tilltvingar sig dess enorma energi för sina egna syften.

Och vad vill Saturnus, mer än dra gränser och sätta P för saker och ting på ett arbetarmoralistiskt sätt? Jo, den älskar att arrangera och formalisera. Den som gräver och planterar rabatter eller formar hela landskap är givetvis inte korkad, men där Solen helt har annekterats av jordguden Saturnus till att ägna sig åt inomvärldsliga och praktiska ting, droppas sällan ordet "intelligent".

Istället talar man om tjusiga planteringar, "snygga symmetrier". Intelligens är en undflyende kvalitet som tillhör den osynliga eller abstrakta idévärlden men den "solära energin" kvarstår givetvis även fast individer kan vara helt inkapabla till ett spirituellt samtal på hög abstraktionsnivå. Vill man se deras intelligens får man istället gå till det som de utfört med sina händer, eller i Dakota Fannings fall, med hela sin kropp som instrument. Hela hennes fysiska och trovärdiga rollgestaltning är uttrycket för den speciella form av begåvning som uppstår då det är Saturnus inomvärldslighet som lagt beslag på Solens förmåga att genomlysa (intelligens).

Nu måste det erkännas att det ibland dyker upp fenomenala tjockskallar med den här kombinationen och det är här Dakota Fannings horoskop blir så intressant, för hon har BÅDE den här potentiellt tröga typen på sin födelsehimmel och den i strikt bemärkelse intelligenshöjande kombinationen mellan Solen och Jupiter. Och som en utpräglad Luft-individ är det uppenbart att hon - som Robbie Williams i föregående inslag - är extremt mentaliserande. Istället för att kunna dussintals låttexter ordagrant, kan hon sina repliker.

Notera att Dakota till skillnad från Robbie inte har någon direkt stress mellan Vatten och Luftelementet och därför mindre risk för psykotiska eller manodepressiva tillstånd. Där Robbie Williams saknade spärrar i sitt psyke pga en attack från uppvarvade Mars i Väduren mot ett sinne (Månen) i det känsliga balanstecknet Vågen, har Dakota en i grunden lugnare kombination: här sker Mars attack mot psyket via den "trögare" Jord/Vatten-axeln vilken inte alls lider av samma psykiska överspändhet!

Faktum är att Dakota, utöver Vädursascendenten, helt saknar betoning av Eldelementet. Och när Saturnus dämpar ut Solen (som redan i sig är försvagad mittemot sitt härskartecken Lejonet), står det klart att Dakota knappast är något yrväder. Den "upphöjda" Mars i självkontrollerande (närapå självrepressiva) Stenbocken är här ett väldigt sant budskap. Hon är exakt den där "bara officiell yta" som Personans (ascendentens) härskare antyder uppifrån det firade tiondehuset. Överjaget lägger kraftfullt band på den instinktiva Mån-Kräftan.

*****

Frågan om vad som är en gammal själ fick bestämt inget entydigt svar! Kanske är Dakota en gammal själ som redan hunnit avverka ett tidigare varv i Hollywood. Stor skådespelartalang kräver att man sysslat med något liknande även i något eller flera tidigare liv...

Så varför gnäller det kinesiska karaktärssystemet som vi konsulterade för ett övergripande omdöme? Jo, kanske för att det "vet" att Dakota är en gammal själ men noterar att hon i den här inkarnationen slänger bort en del av sitt liv till följd av indoktrineringen från födelsemiljön. Kanske faller kritiken på en dragning mot rikedomar, för 11e huset i vedisk astrologi är (tillsammans med det 2a) ett ekonomihus. Hela tyngden här ligger på 10e och 11e, status och pengar! Det vore faktiskt intressant att granska Dakotas föräldrar lite närmare och se vad slag mjöl de egentligen har i påsen...Dakota Fanning 2009, nu 15 år

lördag 26 september 2009

Robbie Williams: labil luftskalleBildkälla: AskMen.com

Robbie Williams (ex Take That) talar ut om en period av extremt psykiskt illamående. Astrologiskt finns tydliga tecken på mentala problem och spåren leder mot Luftelementet.

Bloggen har kanske varit lite inexakt i bruket av ordet "psykisk", men som inlägget om de filosofiska grundantagena säger, är allt ytterst sett psykiskt. När vi talar om materia gör vi det efter en tankelek vi blivit så vana vid att vi glömmer att vi aldrig ser "tinget i sig" (filosofen Kant) utan bara en inre föreställning - som inte ens alltid är en särskilt verklig avbildning av det "där ute".

Enkla exempel är den ormrädde som misstar ett snöre på marken för att vara en orm, eller den stressade polisen som i ett pressat läge, i "självförsvar" skjuter ner fel person som oväntat dyker upp runt ett hörn.

Filosofen Descartes gick i sina funderingar över vad jaget är så långt som till misstanken att man inte kunde vara säker på något eftersom demoner kunde tänkas infiltrera och tränga sig mellan det man såg och världen som sådan. Han talade kanhända just om sådana missbedömningar jag just nämnde, och som modern psykologi kallar "komplex" som tränger sig mellan själva upplevelsen och den mentala förståelse vi gör oss men som på grund av komplexet är en förvanskad bild.

Eftersom astrologins Luftelement söker ringa in och beskriva våra mentala representationer, är det här vi ska söka, inte bara stolliga ideologier eller t.o.m. världsbilder utan något som helst stöd för sig (astrologin är naturligtvis inte en av dem!), utan också rena vanföreställningar och psykisk sjukdom.

Inte så att ett horoskop helt utan Luft signalerar immunitet mot deppighet eller vansinne, men att tolkningsregeln är att Luft i problemlägen sannolikt indikerar mentala avvikelser av något slag.

Ibland kan det vara svårt att se om det är en galning eller ett geni på stjärnkartan, och jag har också hittat totalt luftdominerade människor som inte tycks kunna ha dragit nytta av det myckna trycket på "mentalisering" för att något annat på himlen helt har "kortslutit" sig. Men grundregeln är alltså att mentala problem, t.ex. tvångstankar som "maler och maler", hör hemma i Luften.

*****Robbie Williams himmel har den inte odelat positiva stortrigonen - "The Grand Trine" (sök den här bloggen efter astrologen Charles Carters definition) - och den faller här i Luftelementet, vilket överdriver hans mentalisering. Hur mycket är det svårt att föreställa sig från utsidan. Min misstanke är att det horoskopet visar en extrem fobiker som "snöar in" på allting.


Att Williams är ett olycksfall i "kosmos arbete" framgår av att psyket (Månen) får en rejäl smäll av olycksplaneten Mars som är extremt intensiv i sitt eget härskartecken Väduren (egoprincipens tecken). Faktum är att Mars i Väduren är ett märkligt budskap, för så "stark härskarkombination" detta är, så är budskapet faktiskt "olyckor relaterade till huvudet", eller "smällar mot huvudet".

Allt klarnar i samma ögonblick man minns att vi talar om baggens tecken här! Ett "galet" djur som sänker sitt huvud (istället för att tänka efter) och stångar sin omgivning i blint raseri! Inte konstigt att den hetlevrade och lätt förtörnade Väduren ofta finner sig i problem! När därtill motsatta Vågen inbegrips - ett Lufttecken som indikerar mentala föreställningar i harmoni, säger det sig själv att den mentala balansen är hotad.

Ett annat övertydligt exempel på den här läsarten från den här bloggen, är Anna Odells horoskop. Huruvida Jonas Gardell och den elaka satirserien Family Guys skapare Seth McFarlane också tampats med mentala problem, vet jag inte. Men av de horoskop som nyligen granskats, är förstås ärkegalningen John Cleese ett av dem där man verkligen kan misstänka att det är lite kokko även i det privata!

Men Eld och Luft är bara temporära excesser, även om individen tenderar mot överilad tanklöshet. I sig är det inte någon indikation om mental svaghet. Det är kombinationen av "för mycket" Luft hos Robbie Williams och problemet mellan "jag" och "balansen med den andre" som kan leda till en människa som verkligen är anfäktad av sina tankar. Övertryck som kan leda till sammanbrott.

*****

Droppen som får bägaren att rinna över, tror jag, är en tredje "psykindikation" på himmelen: kombinationen av Luft och Vatten som ofta inte riktigt fungerar. Här har vi lyckligtvis födelseklockslaget och naturligtvis är Kräftans tecken (kvinnlighetens tecken) stigande i öster perfekt för kvinnotjusande män, bara de övervinner den introvertism och defensiva tendens den här rollmasken ofta drar med sig.

Men kvinnor, med den biologiskt inbyggda modersinstinkten, sniffar alltid upp det sårbara hos den här typen och älskar den! När man går igenom manliga idoler med företrädesvis kvinnliga fans, är det påfallande ofta väldigt feminina horoskop! Jag gissar att beundrarskaran består av unga kvinnor som behöver en "buffertzon" i vägen ut i livet.

Eller också är det som den indiska astrologin hävdar: "lika barn leker bäst" och att kvinnor bäst speglar sig i feminina män (därav alla gay män som kvinnor använder sig av som förkläden).


Men naturligtvis finns kvinnor som astrologiskt inte alls är särskilt kvinnliga (se föregående inlägg "Ensam mamma söker kött"). Dessa kan man då karaktärisera som psykologiska män i kvinnlig förklädnad. Det är de här stridspittarna i kvinnokropp som vill ha kralliga muskelmän och en "fläsklägg mellan benen" som en extremt frånstötande och obegåvad mamma från någon tidigare säsong sade.

Där hördes det manliga sentimentet i dess mest vulgära underklasstagning. Framför kameran syntes hon en halv sekund ångra det hon sagt (inte så politiskt korrekt), men så tog den råa själen över och hon stod på sig om det hon just sagt. Det var som att se en långsam urtidsödla försedd med talorgan och mänskligt språk!

(Undertecknad är typiskt nog en "neutral" kommunikatör som via Tvillingascendenten ser båda sidor och fascinerat tar notis om de själar på jorden som ännu kastas mellan ytterligheter.)

*****

Problemet med Vatten och Luft, förvirringen som kan uppstå då känslor hela tiden stöter till och Luftelementet måste "tänka varje känsla", är på Robbie Williams himmel rätt tydlig. För minns att psyket (Månen) stod i den stora blåa Luftriangel man kan visualisera här. Och Månen är också Kräftascendentens härskare vilket gör att Vatten-Kräfta och Luft-Våg bildar en "ohelig allians".

Ett svenskt exempel på rent hjärnsläpp är Joe Labero, Sol-Kräfta och Mån-Våg som spolierade mycket i sin karriär när han började yra om judar som anledningen till att han inte lyckats få till en show i Las Vegas. Även Mat-Tina är en Sol-Kräfta vars intelligens alltså disponeras av psyket i Luft-Vågen. Men hon håller sig så nära sina köksredskap och pratar bara mat så det ges ingen riktig chans att höra hur mycket hon "yrar" när hon ska tänka självständigt och utan "kryckorna" maten. Jag tycker mig se en lätt galen blick även i hennes ögon!
:-)

Ofta handlar det bara om en vänlig och lätt crazy ton med den snälla Kräftan och den milda Vågen. Utstötningssyndromet mellan Skorpion och Vattuman ger mycket "ondare" mentala rubbningar. I fallet Robbie Williams handlade det dock inte bara om att Vattenascendentens härskare befann sig i Luft utan att den senare också ingick i en faslig snurr av mental aktivitet och anstormades av överhettade baggen i egocentricitetens tecken (klar diva-varning för övrigt). Sammantaget tycks detta psyke (Månen) vara inblandad i lite väl många motstridiga tendenser. Månen är verkligen viktig att förstå sig på.

*****

Det kunde ha sagts mycket mer om Williams himmel. Ta bara hans makalösa framgångar som kunde gå vem som helst åt huvudet (Mars i huvudets Vädur...). Den aktiva solära väg han valt (före födelsen) är Vattumannens - på något sätt skulle han komma att jobba med eller mot folkmassorna.

Och hur mycket mer framgång kan det bli än att födas när Solen och Jupiter fullständigt koinciderar på himmelen och därtill (tack vare Jupiters förmåga att bilda trianglar) involerar Månen som också är en symbol för folkmassorna, nämligen de allra minst tänkande männskorna, de som låter sig röras av känslor och stämningar? Där tittade Robbie Williams företrädesvis kvinnliga publik fram igen, fast nu via en annan astrologisk indikation! Därmed bildas ett tema med det bud Kräftascendenten i sig ger.

Solen i nära kombination med Jupiter är också den klassiska signfikatorn för exceptionell intelligens, men här kan det, som sagt, vara fråga om "overload", och en hjärna som löper i fixerade mönster ("hang-ups") men inte längre kan hantera eller styra är är förstås allt annat än intelligent!

fredag 25 september 2009

Ensam mamma söker kött
Efter rubriker och krönikor om ensam mamma som söker rumpor att nypa i (håller i sak med AB:s Lisa Magnusson, synd bara att hon grundar sina bra åsikter på nån luddig feminism) kunde jag inte låta bli att räkna ut ett visst av mamma-horsokopen.

Jag ville verkligen se hur svensk white trash ser ut astrologiskt, och vem kan bli besviken på nedanstående stjärnhimmel?

Endast för bloggens tränade läsare. Helvetet på jorden står skrivet för var och en att läsa här. Jag avstår från att nämna vare sig namn eller födelsedatum.

Ibland undrar jag om det finns en osynlig gräns som går mitt igenom mänskligheten. Finns det bland oss en grupp (och ganska stor!) som faktiskt är själar från djurriket, vilka nu klivit upp ett pinnhål och provar rollen "människa"? Fast det där med att tänka och kommunicera känns inte riktigt som ens egen grej - än. Lättare då att falla tillbaka på de fem sinnena som man under hundratusentals år, kanske hundratals miljoner år i djurriket blivit så förtrogen med.

Jag noterar följande på himlen.

 • Horsyndromet, och därtill i det "enklaste" tecknet: Väduren (egoprincipen). "Lusta har gått mig åt huvudet."
 • Psyket (Månen) debilt i Skorpionen och fixerat vid materialiteten (Saturnus).
 • Den saturni-lunära axeln längsmed zodiaktecknen Oxe/Skorpion är också känd som den "sataniska principen", som binder människan i den dimension av livet som bara handlar om att jobba, äta, kopulera, skita och sova. Det blotta djurets värld.
 • Det sociala utstötningssyndrom personen ifråga så villigt hjälpt till att aktivera i sin korttänka lusta efter 15 minuter i rampljuset.
 • Jupiter (jovialisk!) skänker enorm extra energi här, men vad den väljer att supporta är Väduren och tecknets excessiva jagiskhet och libido! Livsglädje, förvisso.

Och apropå lustprincipen, se också närmast föregående inlägg om filosofen som förespråkar njutning.

Hedonism: en filosofi för de enkla

DN intervjuar en svensk forskare som i sin avhandling argumenterar för att hedonismen - att leva för nöje och njutning - är "grejen".

Avhandlingen nämndes internationellt för en vecka sedan men lockade inte, åtminstone inte på det här forat, till någon diskussion:
Hedonism As The Explanation Of Value

ScienceDaily (Sep. 13, 2009) — Friendship, knowledge, health, and prosperity are all things most of us would call valuable. But why? What is value? According to the philosopher David Brax, who is now submitting a new dissertation at Lund University, there is only one universal value: pleasure.

http://hypography.com

För astrologen är det inte svårt att dra på mungipan över ännu ett fall där en människa utgått från sin egen natur och aningslöst om vilka alternativ till den egna själsliga evolutionsnivån som existerar upphöjer sin orientering till normerande princip. Minns vilken av de 12 grundprinciperna Lejonets tecken representerar och le du med! Så här ser nämligen hedonistens horoskop ut:


Extremt övertryck i Leo, njutarens tecken!

Först måste det sägas att en födelse efter klockan 13.00 ger ett sinnelag (Månen) i intellektuella Tvillingarna, men ingen kan väl betvivla att den som sjunger hedonismens lov har sin själsliga orientering i materialistiska och sinnesförankrade Oxens tecken!?

När sedan denna naturliga böjelse mot kropp och beröring är aktiverad samtidigt med nöjes- och lustprincipens tecken Lejonet, då är det bara "för mycket", individen spårar ur från full omdömesförmåga och förordar naturligtvis hedonismen. Helt i linje med att Eld och Jord är en vidrig konflikt där den i bästa fall rena och andliga Elden helt degraderas av sitt stångande med Jordelementet och förlorar i klarhet och insikt.

Den negativa och tröga Jorden "hi-jackar" helt enkelt högre kognitiva gåvor och "kanaliserar om" individen i rent fysikalisk riktning. Här möter - i kubik - bilden av vad som genom historien kallats en "fallen själ", en som helt identifierat sig med köttets "medvetenhetsnivå" och inte längre svarar på riktig, klassisk filosofi. Ännu ett offer för den begränsade palett som har bjudits människan sedan "Upplysningen".

Varför det här inte enbart är en sexmissbrukare utan en som gör sig besväret att problematisera det han helst av allt vill ägna sig åt, synes i horbockssyndromet: Mars som bygger en förbindelse framåt i rät vinkel med amorösa Venus. Men se vilka zodiaktecknen är! Båda de kalla och kritiska merkuriala tecknen, Tvillingarna och Jungfrun.

Det överdrivna libidot har här tvingats upp "upp i tankelivet" så att mannen fått sex på hjärnan. Vi ser bilden av rå lusta + amore (Mars + Venus) men inte som en njutningsfull aktivitet utan som ett problem att med Merkurius logik hacka sönder och analysera! Detta starkt modifierade horbockssyndrom blir således till intellektuell reflektion kring "beröring" och allt det andra som sorterar under det taktila Jordelementet.

Och minns, det psyke (Månen) vi ponerar vara verksamt via Jordelementet satte stopp för Lejonets maskulina och heta dominans, vilket ledde till ett vanartigt Lejon, överdrivet i sin ansträngning att "sälja sin grej".

Det är en märklig låsning mellan Sol och Måne (man och kvinna) som indikeras här, eftersom Lejon och Oxe, var en för sig, båda är för njutning. Men Oxen är ett beröringstecken och Lejonet visuellt/experientellt. Man skulle kanske kunna tala om kronisk men otillfredsställd lystnad här, ett tillstånd inte helt olikt det kyrkan kallar helvetet.

På temat problem eller problematisering tål det också att noteras att det här inte är ett bra år för Lejonet. Saturnus passerar i sin 28½ år långa cykel genom zodiaken Lejonet vid den här tiden, och värre fiender än den fritt gassande Solen och den kylslagna och åtstramande Saturnus, kan knappast tänkas.

Tanken slår mig att filosofen, långt ifrån att vara någon Casanova för egen del, faktiskt lever ut Lejonets nöjesprincip på ett tämligen blekt och självhämmande sätt (Saturnus = repression av allt den kontaktar). Det är som att låta en något mekanisk och fyrkantigt tänkande systemerare tilldelas rollen som försteälskare.

Av detta lär man sig att varje årgång av varje tecken kan vara unikt. Ingen plats för simpla veckotidningsbeskrivningar i äkta astrologi. Jämför med andra celebriteter under etiketten Lejonet, där en del direkt illustrerar tecknet där det hör hemma, i nöjesindustrin.

All denna Eld kommer dock till ett pris. Det reflektiva och inkännande Vattenelementet saknas helt på himlen och i den psykologiska konstitutionen. Jag ska inte gå in på här vad det kan tänkas motsvara för brister i uppfattningsförmågan.*****

Det förtjänar att återigen nämnas att Lejonet, vars härskare är Solen, likväl i den indiska astrologin betraktas som tillhörig Tamas guna, mörkrets och okunnighetens kvalitet. Jag tyckte först idén om okunskap var befängd, givet att Lejonet är bärare av så många goda kvaliteter. Ledarskap, positiv och inspirerande och så nöjeslysten (hedonistisk) förstås. Än märkligare om man använder planeterna som metafysiska signifikatorer, där Solen står för människans levande andesjäl, hennes atma eller jiva-atma.

Men anledningen är den att den fixerade kvaliteten (som den kallas i väst) saknar upplysning är att tamas representerar ett sömnens tillstånd. Lejonet drömmer allt detta som den är känd för! Den tror att den är den stora älskaren, den kärleksfulle fadern (en följd av hedonismen är att den producerar horder av oönskade barn eftersom Lejonet är så fixerad vid att få leka...).

Tamas-tecknen är de mest habituerade eller fixerade i sina attityder av alla tolv, och för Lejonet är det fara värt att den vaknar ur sin sömn först när Skorpionen - döden - knackar på dörren och markerar att Lejonet - det njutningsfulla livet - är över. Det är väl värt att notera att Skorpionens varumärke är att vara fast i en "dålig tripp".

För den olustiga resan genom ett liv fyllt av misshagligheter, se den skorpiondominerade gender-feministen Maria Svelands horoskop. Nyckelord här är: Skorpionen har alltid något att invända sig mot eller spy galla (skorpiongift) över, medan Lejonet verkar obotligt för och inte ser några som helst hinder.

Det förvånade mig inte att (efter att födelsetimman blivit känd) upptäcka den totalt orealistiska 14-barnsmamman Nadya Suleman äga en Måne + rosenskimrande Venus i Lejonet. Dr. Phil fick prata länge och väl med henne innan hon ens vagt började fatta hur fullständigt ute i en drömvärld hon befunnit sig när hon skaffade åttlingarna, trots att hon inte kunde försörja de sex hon redan hade. Lejon ser inga hinder, Skorpionen ser bara hinder!

Det ska tilläggas att Nadya Suleman har Solen + Saturnus i Tvillingarna, en indikation om intelligenshämning, eller åtminstone en ultraextrem självcentrering - jfr vår gode "njutningsfilosof"... Det goda med Saturnus är dess uthållighet, i indisk astrologi styr den över arbetarklassen, shudras.

Det tydliga är att det freudianska Överjaget Saturnus vägrar att låta individen själv leva ut den gränslösa lustan men samtidigt binder individen stenhårt vid sin egen opartiska men föga animerade syn på saker. Notera också hur allmänt expansiva Jupiter och Solen i Lejonet skulle ha inneburit en stor livsaptit om inte Saturnus kapat förbindelsen genom att ställa sig mellan de här två besläktade eldplaneterna.

Den förnekade eller blockerade lustan syns istället "läcka ut" i sublimerad form via mentalisering (störningen mellan Tvillingarna/Jungfrun). Samma motstridiga budskap tycks framtona via kollisionen mellan Sol/Måne, man/kvinna. Så mycket framgår faktiskt redan av DN-artikeln. Filosofens egna ord belyser perfekt horoskopets många störningar:


Det var stökigt i klassen och böckerna blev min tillflyktsort. Jag läste mycket filosofi för att imponera på en tjej, berättar han.

Trots att inlägget gick ut hårt med upptäckten av ett så tydligt lustelement i horoskopet mojnade vinden betydligt vid det närmare studiet, så att slutordet istället blir i något i stil med:

En del njuter livet medan andra pratar om att njuta det!


*****

Tillägg.

Mest förknippad med antiteserna lust/olust är väl den politiske filosofen Jeremy Bentham (utilitarismen). Som man kunde misstänka saknar han varje egen tillstymmelse till levande kontakt med den "lust" och den "smärta" (eller "olust") han resonerade kring.

Med noll planeter i Eld, Solen i Vattumannen och Månen i Stenbocken (samt en "debil" filosofiplanet Jupiter i Stenbocken), dominerades han totalt av Saturnus brist på liv och närhet och istället en förkärlek för att rita upp saker hemma vid skrivbordet.

Not. Benthams födelse anges ofta som 15 feb 1748, men England gick över till gregoriansk kalender först 1752. Datumet enligt ny stil (N.S.) är 26 februari. Glömmer man detta vid horoskopberäkningen ger programvara (som automatiskt hoppar till den nya stilen redan 1582) ett "nöjeslystet" sinnelag (Månen) i Lejonet.

En sådan Måne rimmar illa med den här torra politikern, vars utilitarism sannerligen är en "stenbockskonstruktion", dvs en saturniskt rätlinjig skrivbordsprodukt, med en plus-kolumn och en minus-kolumn.

Jämför den svenske hedonistens Sol-Lejon partiellt nedfruset av Saturnus: resonerande kring den njutning som inte Saturnus själv befattar sig med, men dock strålkastarljuset på Lejonet/lustprincipen.

torsdag 24 september 2009

Anna Anka: Vädurens "Allt ljus på Mig"Snackisen Anna Ankas horoskop måste redovisas eftersom någon icke-amerikan på hygglig engelska fyllt ut personskissen på Wikipedia med lite nya uppgifter och födelsedatum på sistone. (Istället för svenskarnas sätt att sär skriva ord hittar man här några sammandragningar som skulle varit särskrivna. Det kanske är fru Anka själv som varit framme och hackat ner början på en självbiografi?)

Inte minst intressant är det faktum att modern dog mycket tidigt och att flickan vistades på barnhem innan hon slutligen adopterades vid tre års ålder av svenska föräldrar. Det är inte konstigt att hon sedan hade så lätt att kasta loss och segla vidare i världen. Djuppsykologen har många berättelser om hur störningar under de första tre levnadsåren i grunden förändrar psykets sätt att fungera.

Astrologiskt lyder psyket under Månen, och redan här stöter vi på problem: Sinnelagets planet lämnar Oxen cirka klockan två på eftermiddagen och går in i Tvillingarna. Två mer olika sinnelag går inte att föreställa sig - Oxen söker eller representerar en fast fläck att vara på och hämta näring ifrån, Tvilling-psyket är rörligt, rastlöst och söker omväxling, inte trygghet.

(Logiken är tydlig eftersom zodiaken beskriver en fortlöpande saga: Oxen är det orala stadiet, och först när näringen är säkrad, kan man unna sig att likt Tvillingarna följa intellektets vindlingar. "Jord" måste vara säkrad innan man kan ägna sig åt "Luft".)

Eftersom Månen också representerar de tidigaste levnadsåren är det viktigt att förstå i vilken position sinnelaget befinner sig, men jag sätter min slant på att Anna Anka är, eller har, en "störd Ox-Måne"!

Störd, eftersom den här placeringen leder till en aktivering från dödens tecken Skorpionen! Jupiter, snabb och smärtfri död, "attackerar" modern/Månen. Fallet blir därmed djuppsykologiskt intressant. Genom att en modersgestalt tidigt fasades ut är detta inte den stabila Ox-Måne man brukar förvänta sig.

Den stabilitet man brukar förvänta sig av de "fixerade" tecknen saknas här, och den rörliga Jupiter kommer att bli "den långa jakten" efter den förlorade homeostatiska balansen (symbiosen) med den ursprungliga biologiska modersgestalten - det finns knappast någon mer biologiskt fixerad typ än Oxen, det skulle vara Jungfrun då, men där inte fokus ligger på materian så mycket som tränandet och träningsprogrammen som sådana.

(Se avslutande "bonusspaning" för vår egen fitness-guru Blossom Tainton. Jämförelsen är intressant med tanke på hur fru Anka beskriver sina dagar som en enda lång självtortyr för att hålla kroppen på den miniminivå Hollywoods utseendefascism kräver.)

Vi vet nu att den resan efter en surrogatförälder slutade i USA med en kombinerad faders- och modersgestalt i en 30 år äldre make. Detta budskap dubbleras via Solen, som vi strax ska se.


Anna Anka: Noll betoning på Luft, men en framåt eldsjäl


Att allt förefaller ha gått så bra för Anna i livet, trots den klena starten, måste tillskrivas Mån-Oxens "upphöjda" tillstånd. Om tryggheten dras under fötterna på den, har den förmågan att snabbt konsolidera sig igen. Och inte minst: Jupiter i Skorpionen betyder också "lycka/framgång via andras pengar": Oxen står ju för egen ekonomisk trygghet och opposita Skorpionen för andras tillgångar. Visst stämmer den här månplaceringen utmärkt med en människa som är redo att färdas långt (Jupiter = långväga resor) för att nå lyckan, här då monetär lycka eftersom sinnet är så materialistiskt (Oxen) det går att tänka sig.

Ja, t.o.m. übermaterialistiskt, för här finns också egenmäktighetssyndromet på himmelen, låt vara i en ovanligt bra version. Se här:

Solen - den aktiva livsgärningen - kallas "upphöjd" i Vädurens tecken. Kroppsligt symboliserar Väduren huvudet (och Oxen, ansiktet på huvudets framsida). Som synes har Anna Anka allt som behövs för en "linsluskarriär" - "allt fokus på mig", har hon ju hörts säga i pressen redan. Övriga Hollywoodfruar är bara utfyllnad.

Kanhända är hon bara showbiz-slipad av sina år i Kalifornien, men det här är å andra sidan exakt vad det lilla barnet Väduren sysslar med: att själv söka stå i centrum för att säkra moderns bröst/näring eller, infantila störningar överförda i vuxenlivet till pengar.

Jag tror inte det är skribenternas fattiga mentalitet som gjort att Anna Anka förefaller tala mycket om ersättning för sina utspel i svenska medier. Som det här horoskopet har kortslutit sig på babyns orala trygghetsstadium talar hon säkert oavbrutet om pengar.

Varför jag kallar Anna Ankas variant på egenmäktighetssyndromet ovanligt bra, beror på att både Solen och Mars är "upphöjda" i Väduren resp. Stenbocken. En liten smolk i bägaren är att Stenbockens härskare Saturnus också letat sig in i egotecknet Väduren där är den "debil". Ur ett perspektiv kan den omaka kombinationen av vitala Solen och åldrade Saturnus indikera valet av make, den betydligt äldre (före detta) idolen (Solen = hjältar, idoler).

Dvs, i den klent placerade Saturnus i Väduren har vi en principiell egoist, och det aktiva livsödet liknar därför ett litet barn som är en stark överlevare, som kämpar för att hitta sig en position för att där få njuta modersmjölkens vuxensurrogat. Hon inledde sin USA-karriär via solkrämen Hawaiian Tropic som för mig för tankarna direkt till mjölk...

Att Mars i Stenbocken och Saturnus i Väduren bildar en av de absolut starkaste banden, "ömsesidig reception" är därför inte en odelat positiv indikation, vilket flickans tragiska start i livet omvittnar i lika hög grad som Månens (barndomsårens) kontakt med ett "expansivt eller uppslukande skorpionmörker".

Det är faktiskt en hisklig tur - och tecken på att vara favoriserad av Ödet att Jupiter välsignar pengarnas, skönhetens och anpassbarhetens Venus i "upphöjt" läge i Fiskarna, samt även välsignar Ketu, "avmätthetens" södra månnod. I sina bästa stunder är Ketu en transcendentalist, äger källor till rikedom som inte har med denna världen att göra.

I brist på födelsetid får jag nöja mig med att kommentera Jupiters aspekt till Ketu som att även detta är en dödsindikation. Ketu är den avhuggna draksvansen - det betalda priset för att ha varit girig som drakhuvudet Rahu. Lyckans stjärna Jupiter söker alltså peka ut att Anna Ankas "avkapade status" är "a blessing in disguise"! Gissningsvis kommer också hennes övriga framgångar att leda henne just mot den djupare innebörden i att avsäga sig världen.

Men väg då detta bud om potentiell självutveckling mot norra månnoden, hungerdemonen Rahu, som kombinerar sig med den ambitiösa och extremt världsliga Mars i Stenbocken (som ingår det större egenmäktighetssyndromet).

Bristen på klockslag gör att vi inte kan rangordna dessa motstridiga bud utan vi får nöja oss med att konstatera en kuriös dubbelnatur som både är en självisk, makthungrig och girig egoist, och som samtidigt - åtminstone i detta mognadsstadie - kan spela på de traditionellt kvinnliga strängarna: upphöjd Måne, upphöjd Venus - båda välsignade av tursamhetens Jupiter!

Är det någon som börjar se hur detta horoskopet perfekt illustrerar en "Hollywood-fru"?


*****

Se även inlägget om skaparen till den satiriska tecknade serien Family Guy, Seth McFarlane. Hans horoskop har inslag som formidabelt illustrerar det lilla barnets psykologi! Där befinner sig Mars hemma i härskarläge i Väduren och aggressiv egocentricitet destabiliserar opposita Vågen, symbolen för social harmoni. Ta nu bort McFarlanes medvetenhet (Vågen) och vi får Anna Anka, näranog en seriefigur i naturlig storlek!

Missa inte uppgifterna som pytsats ut i texten: fyra planeter av sju i upphöjt tillstånd (och så en i debilt läge). Det är en oerhörd styrka och gynnsamhet man sällan hittar på en himmel! Är det därför hon verkat som en katalysator och bragt i dagen den svenska missunnsamheten?

Jag har tidigare på bloggen förordat planerade graviditeter så att alla barn får chansen att födas under sådana här gynnsamma stjärnor! Men det skulle tvinga svenskarna att ge upp sin materialistiska livsfilosofi och börja styra sina liv efter den gudomliga naturens principer!
:-)Efterord.

Ja, vad ska man länka den här lilla analysen till för extern text av allt som skrivits i det här sjukt fattiga landet som bara har sociala strukturer på hjärnan? Sanningen är att Sverige inte ens kan psykologisera längre, för jag har hört om att KBT, någon moderniserad form av att betinga Pavlovs hundar, är på modet som en mer kostnadseffektiv (billigare) ersättning till långliga och intellektuellt krävande samtalsterapier.

Dessutom är landet Sverige ett villigt byte för trendiga gruppsykologiska teoribyggen, som om svenskan inte orkar bära insikten att vi föds och dör ensamma och att allt däremellan är ett individuellt psykes sätt att förhålla sig till den redan existerande "väven" av mentalitet.

I Sverige kollapsar vi därför villigt och faller in i grupptänkande (och smågnäller i det tysta) eftersom landet aldrig i historien har uppmuntrat någon att realisera sig själv som individ och än mindre som andevarelse (ett ord som inte säger mycket få svenskar något längre).

Det är inte undra på att Anna Anka, Solen upphöjd i Väduren, insåg att hon inte hade något att hämta här. Hon kände akut sin unikhet. Såtillvida är inte barndomstrauman hela historien, och bloggens läsare vet att utgångspunkten här är att vi är reinkarnerande själar, och att våra liv är spikade redan när vi föds.

Man kan se Anna Anka som en slags "profet" som nu kommer hem till de ansiktslösa svenskarna och påminner om hur fritt tänkande ser ut. (Men alla vet väl hur det går? "Ingen blir profet i sin hemtrakt.")

Sen kan man tycka att hon predikar fel saker, för det här landet ÄR REDAN så djupt fallet att enbart sociala roller anses angelägna samtalsfrågor. Men jag förmodar att Ödet (Världssjälen) inser hur lönlöst det är att skicka en profet av högre dignitet till detta land. Lyssnar man noga på fru Anka kanske det går att höra några tidlösa sanningar även där. Jag har inte hunnit lyssna på henne mer än den spökskrivna Newsmill-texten. Och den var ju skojsamt slängig, lite punkigt under bältet. Att det var satir nådde inte fram till mig heller. Dåliga spökskrivare?

AB om tv-succén "Svenska Hollywoodfruar)
Expr om att fru Anka blivit högvilt, och därmed dyr.
SvD om fru Anka och pengarullningen.
DN om fru Anka i Skavlan*****


Blossom Tainton - från fysisk fitness till mentalitet

Blossom Tainton illustrerar perfekt "fysikalismen" med sin betoning av kroppsliga Oxen och det egenmäktighetssyndrom som driver folk att vilja visa upp sig. Det här ego & maktkomplexet är nu så löjligt överrepresenterat på bloggen att jag insett vilka människor det är som hamnar i medierna! Det verkar vara Väduren - zodiakens allra första steg - som krisar. Egokärnan blev aldrig färdigformad och detta driver andesjälarna på besök här på jorden att söka sig nya områden i livet där de kan svassa framför en publik för att få de applåder som aldrig föräldrarna gav dem. Eller något i den stilen...

Men Blossom Tainton har typiskt nog glidit in på yoga, som mer påminner den statiska Oxen än t.ex. den fysiska Jungfruns ständiga arrangerande av rörelsescheman i avsikt att framskapa "välmående". Tänk Disneys tjuren Ferdinand rofylld under sin korkek - en bild av yoga?Nej! För yoga indikerar ett intresse för sitt mentala och inte enbart kroppsliga liv. Tro inte dem som säger "en sund kropp ger en sund själ" för dessa två är inte nödvändigtvis orsakssammanbundna med varandra! Det är bara en materialist som skulle säga något sådant, en ignorant människa som tror att det är biokemin i hjärnan som producerar själen - en själ som för materialisten föga mer än dag-jagets medvetande.

(Den typiska materialisten har mycket svårt att se någon mening med nattens drömmar, annat än i termer av "sopor" som uppstår då kroppen reparerar sina celler.)

Med övergången till yoga indikerar Blossom Tainton att hon, när allt kommer omkring, befinner sig vid en mer avancerad livsuppgift än Hollywoodfrun Anna Anka. Hos Tainton förbrukar inte lyckobringaren Jupiter sin energi på att säkra de orala behoven och kroppens homeostas, utan riktar in sig på en senare uppgift: att via Luft (Vattumannen) berika Blossom Taintons intellekt (Solen i Tvillingarna). Det här är absolut en lyckobådande aspekt som indikerar en expansion av mental stabilitet, vilket gagnar både den allmänna intelligensen "g" (Solen) och den mer begränsade logiken.
Gissningsvis har inte Blossom Tainton några extremt komplicerade tankar kring det här med yoga, för på det hela taget håller också hon sig, likt fru Anka, inom zodiakens inledande tredjedel. På sträckan Vädur t.o.m. Kräftan sysslar man med sin person - ungefär som katten sitter och slickar sin päls. Tvillingarna har nått så långt bortom självfixeringen att den börjat kommunicera sina tankar med omvärlden och Kräftan visar vidsynthet genom att syssla med sig själv i termer av sina närmaste.

Mamma Kräfta är den första indikationen på offret av det trånga jag-perspektivet men att det är en aktivitet riktad in mot sig själv röjs av att hon bara lugn när hon ser sin avkomma lugn och trygg.

Därav Kräftans planet Månens "upphöjelse" i rofyllda och stagnanta Oxen. Moder Jord älskar när hennes barn SOVER och inte ställer några besvärande frågor! Här är ännu livet bara en fråga om biologi... Vad gäller näraliggande psykologi är förstås empati den goda kvalitet som följer med en stark Måne och/eller Kräftan.

Egenmäktighetssyndromet, som involverar Stenbocken - sättare av politisk dagordning - antyder förstås att Blossom Tainton vill upphöja sin livsstil till allmän norm men inte pga någon elak diktatorsfason. Se den vänliga Venus i mamma-tecknet Kräftan (dock under kontroll av "auktoritetsälskande" Saturnus)! Hon vill dela med sig till "de närmaste" hon sörjer för. Denna "order" om "välmående" (Saturnus/Venus) löper som synes helt i den fysiologiska dimensionen (Jord/Vatten).

Allt detta sagt av en som aldrig satt sin fot på ett gym och inte kommer att göra det heller eftersom han ser gymkulturen som en tragisk pseudoreligion för människor som fick så lite med sig i livet att inte lyckats lämna den egna kroppen och uttrycka själens inneboende formskapande förmåga i något annat material. Psyket påverkas naturligtvis av kroppens hälsotillstånd, men som Platon sade är det bara slavar och kvinnor som inte förmår flytta sitt medvetande bortom de fysiologiska signalerna! :-)

Jesus hyllar i Thomasevangeliet f.d. gatflickan Maria Magdalena, hans favoritelev, för att hon just lyckats med detta konststycke. Yoga och meditation är metoder för att bli medveten att "mind over matter" är sanning. De som i en viljeakt kan lämna sina kroppar, få som de är här på jorden, är levande bevis för den saken.

I ett annat liv, långt fram på vägen, har jag hört i en dröm, kommer vi att få skapa hela universa själva! Men inte förrän vi är mentalt mogna att förstå och tro att evolutionen är långt mer komplex än de enbart Jord- och Vatten-fixerade biologerna har en aning om.

Det kanske är dessa framtida uppdrag som en kroppsdyrkare (dyrka = kultivera) redan förbereder sig för, fast ännu utan att förstå ett dyft av de djuppsykologiska motiv som driver honom/henne.

Och för att ingen ska missa vad jag talar om: psyket är inte ditt, det är objektivt och en allmän tillgång! (Carl Jung: "det objektiva psyket" eller "Världssjälen"). Din individualitet lånar en smula psyke för detta liv på jorden, och här tränar du dig för kommande uppgifter.

Astrologin kan berätta något om vad det är du håller på med i detta liv (om du inte redan visste det). Indisk astrologi är än mer spekulativ, den menar sig kunna se varför du har din nuvarande uppgift utifrån vad du gjort i ett tidigare nedstigande till en människokropp. Men det är en helt annan historia.


*****

Se även efterföljande inlägg om en världsberömd ornitolog som också blev moderlös som spädbarn. Ett bisarrt livsöde följde även där!


Tillägg 091005

Jo då, djuppsykologin hinner ifatt den ytliga bilden av Anna Anka. Aftonbladet innehåller lite stoff om friktion mellan Anna och styvmodern. Jämför med horoskopet och den psykologiska grundtesen att skadan vid tre års ålder redan kan vara skedd.

Det ser mer och mer ut som om Anna Ankas giftermål med den betydligt äldre sångaren är ett försök att "göra om" fadersrelationen, där styvpappan beskrivs som en vodkapimplande nolla som bara hängde framför tv:n.

Faktum är att Anna Ankas Mars-Stenbock som hugger mot Sol-Väduren samt den debila Saturnus, i kombination med en möjligen självförgiftande tendens i Ox/Skorpion-axeln, nu börjar synas bättre. (Jupiter i Skorpionen kan läsas som en positiv inställning till rusmedel, och Månen i Oxen betecknar i synnerhet de första barndomsåren ur näringssynpunkt.)

Med födelsetid hade kanske en god astrolog klurat ut så personliga förhållanden som de som nu förts på tal, men givet att ovanstående karta gäller hela dygnet, vet man inte vilka till personen externa individer som ska mappas mot vilka planeter (dvs i vilka hus planeterna ska läggas).
*****


Se även en senare horoskopanalys om hennes rapporterade ilska. 
 

tisdag 22 september 2009

Vågens knäppare sida II (Family Guy)Till granskningen (nytt fönster) av den självkontrollerade dårpippin Astrid Lindgren och John Cleese, den senare i mer genuint upplösningstillstånd, måste också tillfogas tv:s roligaste tecknade serie Family Guy - för den som klarar av dess råa ton. Och vem ligger minsann bakom den om inte en tredje person född i Vågens tecken!

För den som inte känner till serien har den redan lagts ner en gång, jag förmodar pga smaklöshet, men återuppstod. Humorn är knivskarp, elak och den här familjen får Simpsons att framstå som rena smartskallar.

Egentligen är det rätt enkelt att hitta nyckeln till serien, den innehåller inte lika många karaktärer som Simpsons, men själva kärnfamiljen återspeglar alla på sina olika sätt ett psyke som gått snett redan i barndomen.

Familjepappan Peter är ett stort förvuxet barn med "shit for brains" och tenderar olustigt att mobba sin dotter Meg. Ingen som helst konskevensuppfattning, och så lågintelligent att han inte kan behålla några jobb någon längre tid.

Äldste sonen Chris verkar på väg in i puberteten och har, tragiskt nog, ärvt pappans sorgliga dumhet. Hustrun och modern Lois är märklig eftersom hon gift ned sig rejält. Man kan bara ana att det var i protest mot sin familj i det lyxiga Pewterschmidtska residenset dit de åker ibland, och där fadern intensivt avskyr den klantige arbetartölp hans dotter valt att dela sitt liv med.

Peters och Lois minsta son Stewie är en mordgalen lillgammal som låter som om en snobbistisk britt reinkarnerat rakt in i ny barnkropp med hela sitt förra vuxenjag intakt, men som likväl är rena skolexemplet på Sigmund Freuds alla resonemang kring den infantila psykologin. Här finns det lilla barnets dragning till bröstet och samtidiga ambivalens/hat till modern och källan till trygghet.

Seth McFarlane klämde varje droppe ur det freudianska utvecklingspsykologiska temat under seriens tidigare säsonger, och lille Stewie har faktiskt aldrig varit riktigt lika kul som medan han vacklande agerade ut ömsom barnets upplevelse av omnipotens och ömsom oscillerade mellan polerna hat och kärlek till modersgestalten (se noga på de astrologiska motsvarigheterna härnedan till dessa komplexiteter).

Den begåvade och talande hunden Brian är en extra familjemedlem vid matbordet men dock ändå bara hund. Han är hemligt tänd på Lois och där pappa Peter bara är så pinsam att man vrider sig är vuxendialogen mellan Brian och lille Stewie seriens absoluta intellektuella höjdpunkter.

Förnedrande homosexskämt och i princip allt annat som är icke politiskt korrekt haglar, och i början tyckte jag serien var för grov. Men jag gav upp. Det är ett relationspsykologiskt geni som kommer på det här. Men det är elakt!Seth McFarlanes horoskop ser fånigt okomplicerat ut med den indiska astrologins ynka två aspekter, men skenet är bedrägligt.

Det faktum att nymånen för Månen (psyket) för nära Solen så att den "bränns", brukar tolkas som att förmågan till reflektion hämmas, och jag finner det intressant att McFarlane själv valt att göra rösten till Peter Griffin, den absolut mest korttänkte av dem alla (givet att han är den äldste). Detsamma kan faktiskt sägas om den sexgalne och extremt korttänkte grannen Quagmire, som seriens skapare tydligen också känner så mycket för att ger (en helt annorlunda) röst till.

Så postulera nu en begränsad förmåga eller böjelse att kliva tillbaka och reflektera över sina tilltag och injicera sedan en fullständigt vurpad överdos av hetsig egoism i det sårbara balanstecknet Vågen - just som sker då McFarlane föds under en nymåne. Då har vi rejäla delar av förklaringen till de psykologiska skevheter som karaktärerna i serien uppvisar! Inte minst familjen Griffins granne, den sexgalne flygplanspiloten Quagmire!

Bristen på förmåga till självreflektion hos en nymåne är möjligen precis det, som under den vitaliserande Mars inverkan, ger McFarlane en så fullständigt otyglad råhet och timing i skämten. Serien går ofta i ett rasande tempo, och både Väduren och Vågen tillhör rajas guna, lidelsens kvalitet. Individer tydligt under Eld och Luft, brukar jag också etikettera bärare av "kreativitet" och det är uppenbart så i detta fall. Horoskopet har mer av vildhjärnan Jonas Gardell över sig än något annat jag lyft fram, tror jag.

Våg-Solens härskare Venus kan aldrig ligga länge än 48 grader från Solen, så de allra flesta Vågar föds med Venus "debil" i Jungfrun (gnäller och kritiserar som uttryck för att de hittat resonans med "den andre"), eller också Venus hemma i Vågen i dess härskartecken (idealistisk kärlek, kärlek till konsterna). Eller, som här, i Vattentecknet Skorpionen, vilket jag i förra inlägget misstänka vara en placering för Solens (intelligensens) disponent som utlöser svart humor, "crazy", och liknande.

I Seth McFarlanes fall händer det att Mars från sitt andra, mer utagerande härskarläge i Väduren attackerar sitt andra tecken Skorpionen, och jag tror detta är förklaringen till de många homosexskämten. Sagde Gardell kombinerar också den här trion, Våg, Vädur och Skorpion, och är inte McFarlane själv bög tjänar den tecknade serien troligen som utlopp för hans egen ambivalens. Så många av seriens karaktärer stämmer så väl in på hans eget horoskop att det inte är svårt att se att han använder sitt eget liv och öde som stoff.

Särskilt våldsamheten Mars i barnets Vädur är upp i dagen den lättantändlige lille Stewie, och i Mars onda öga mot dödstecknet Skorpionen får man den pusselbiten i barnets mordiska läggning, också.

Som exempel på medveten hantering av galenskap är McFarlane nästan John Cleeses överman, som jag ser det. Hans onda humor är så briljant att man nästan befarar att han kommer att gå överstyr en dag, eller bränna ut sig.Efterord.

Det finns ytterligare intressanta ting på denna himmel. Bl.a. det faktum att de goda planeterna inte riktigt kommer till sin rätt här. Venus är inte stark i Skorpionen och Jupiter en ljummet "neutral" placering i Stenbocken. Däremot är deras disponenter båda föredömligt placerade! (Mars i positivt härskarläge och Saturnus gör ett utmärkt jobb för mental precision i Tvillingarna).

Bristen på sentimentalitet (och andra effekter av främst Månen och Venus) underlättar förstås för McFarlane att komma åt sin egen inre ondska och gestalta den på ett konstnärligt sätt. För minns, med Vågen passerar vi halvtid i zodiaken och f.o.m. detta tecken är individen inte längre helt självabsorberad utan söker balansen mellan sig själv och omvärlden. Att det kostar på när aggressiva gör punktinsatser å det egna egots vägnar - och totala destabiliserar Vågen - visar att horoskopet som helhet ligger i vågskålarna!

Man skulle kunna se Family Guy som en tecknad serie där McFarlane härjar ur sig vad som skulle kunnat tyckas vara en riktigt traumatisk barndom. Jag har nu inte läst på om hans förflutna, men jag tror ingen går helt skadelös ur de första, säg, tre åren med en Mars som attackerar Månen på detta sätt! Eftersom födelsetimma saknas (och därmed planeternas husplaceringar) är det inte lönt att spekulera värst mycket mer om den saken.


Tillägg 100217. Och så var det dags för nästa stämning mot seriens näsvisa upphovsman/män. Se SvD.