Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 17 juni 2009

Mia Farrow: seger är offer


Mia Farrow på "g" 1964


Det rapporteras (Aftonbladet) att skådespelaren Mia Farrow nu drabbats av en andra personlig tragedi samma år. Först dog hennes äldsta (adoptiv-)dotter i AIDS, och nu har hennes bror begått självmord i sin konstateljé.

Och hennes genombrott i skräckfilmen "Rosemarys Baby" var väl också en smula ominöst. Men våra födelsehoroskop har också en remarkabel förmåga att visa sig via de roller och jobb vi tackar ja till ! I en del fall, då vi är väldigt negativa, är det alla "nej tack" som definierar oss. Den avvisande grundattityden syns lika tydligt i födelsehoroskopet.

Sveriges f.n. flitigaste aktivist för ateismens sak med sin ungdomsbok "Gud finns nog inte", en biolog, har t.ex. ett horoskop fullständigt nedtryckt av gravitationens och svårmodets, åldrandets och den fysiska dödens herre Saturnus.

Religion och gudstro bygger i mycket på att, med Søren Kierkegaards ord "våga trons språng", men logiken föreskriver att tron är inte är åtkomlig för saturniern, förnuftsmänniskan. Hennes förnuft säger henne att inget finns, inte får finnas, bortom det hon själv kan klura ut med hjälp av sitt förnuft! (Sofisten Protagoras: "Människan är alltings mått".)

Med astrosymbolik är kontrasten solklar: Jupiter (grekernas Zeus) är det högre medvetandets, glädjens och hoppets/trons signifikator. Saturnus (Kronos) får alla de motsatta kvaliteterna: "vanligt förnuft", dysterhet, pessimism, skepsis - och tids- och åldersnojjor (Kronos!).

(Märk att detta är en renodling av gudarnas eller arketypernas centrala natur. Hos saturniern hittar vi t.ex. också mer perifera och "neutrala" kvaliteter som upplevelsen av plikt, noggrannhet och ansvarstagande.)

Den saturniska människan, som nu annars gärna velat vara en gud, är dock ett dödligt stycke kött, och ingen hatar hennes skörhet så mycket som exemplaren födda i Stenbocken - det Jordtecken (fysikalism) som Saturnus härskar över.

Hos Stenbockarna får vi alla möjliga sätt att söka besvärja materiens begränsningar, och ett yrke inom biologin är kanske ett sätt att söka förlika sig med den korruptibla väv vi är som människor. Även fotomodeller, individer som blir kända helt och hållet för sina kroppar som "objektiva ting", kan förväntas sortera under Saturnus, dragaren av objektets yttre gränser (konturlinjer, ytstruktur, etc).


Ta det goda med det onda...

Det här för oss till Mia Farrows födelsehoroskop med Stenbockens tecken fullständigt belamrat av goda men också onda inflytanden.Först det allra mest uppenbara. Mia Farrow föddes då linslusen Väduren steg som ascendenttecken var i stigande i Los Angeles östra horisont. Eftersom Mias födelsedag ger henne Solen i Stenbocken, matchar hennes horoskop "den naturliga zodiaken" där Väduren kopplas till det 1a huset för "ego" och Stenbocken är identisk med det 10e huset för socialt anseende, makt, inflytande etc - alla dessa välkända tecken på att stengeten vill klättra upp till toppen av "världsberget" och därifrån påverka människor ner.

Om att söka statusmän, vad om Mia Farrows tidiga äktenskap med Frank Sinatra? Där går också den markanta ålderskillnad i dagen som Saturnus representerar. Stenbocks- eller saturnusdominerade kvinnor har ofta en "faderskaps"-hangup, eller söker sig till "auktoritetsfigurer". Senare i livet kan det slå om, och de springer efter småpojkar! Samma reversion gäller förstås manliga Stenbockar/saturnier. (När jag nämner Sinatra som en "formell statusman", lämnar jag därhän att han inte var lika het på 60-talet under tiden med Mia Farrow, som han varit tidigare i sin karriär.)

Det finns i dåliga exemplar av Stenbocken en tydlig von Oben-tendens, och vilja att mästra folket vilka dessa sämre stengetter alltid tycks uppleva som lite lägre stående. Som den "naturliga" tiondehuskopplingen visar, kommer man inte högre i världsligt avseende än till en auktoritetsposition.

Ingen ska missta sig på den unga Mia Farrow MÅSTE ha varit extremt äregirig!

Och vid Zeus, Jupiter är med henne! Lyckans och "superturbo"-planeten stöttar från Jungfruns tecken och kastar ett välviljans öga 120° framåt i zodiaken. I praktiken säger den "stora välgöraren" med detta:

"JAG ÄR MED DIG MIA I ALLA DINA AMBITIONER ATT NÅ 10E HUSET. DU KOMMER ATT HÖJA DIG HUVUDET HÖGRE ÄN DINA MEDMÄNNISKOR."


Mia Farrow verkligen på "g"
- i glitter- och glamourvärlden

Att Jupiter är en gåtfullt spretig gud som ibland beter sig helt omoraliskt kanske inte framgår av romersk tradition, men det grekiska originalet Zeus är en riktig rackare som inte spelar efter samma regler som dödliga människor. Han är otrogen sin hustru och har ett finger med i spelet båda här och var. Han stöttar både ont och gott, vilket händer just på denna himmel. Zeus är kreativ bredd, allsidighet.

För det pågår onekligen turbulens i Stenbocken då Mia Farrow föds! Merkurius, "att kommunicera sig", är visserligen stark och stabil här, och även krigaren Mars anses välplacerad eftersom tecknets grundläggande saturniska karaktär menas bromsa Mars mest obetänksamma våldsamheter.

Men Mars är och förblir tillsammans med Saturnus (som här disponerar över den) astrologins två "naturligt onda planeter". Båda representerar sådana saker vi önskar vi slapp här i livet. Saturnus åldrande och umbäranden och livsleda har nämnts, och Mars som bringare av krig och olyckor är också missljud som stör den goda Venus harmoni och den jovialiske Jupiters allmänna tursamhet i sina företag.

Men se hur intressant Mia Farrow fick sin kometstart på karriären i den ruskiga rollen i "Rosemarys Baby": Jupiter "hjälper" henne till en kometkarriär (snabb etablering som en 10e-husaktör) via "Mars", via blod, skräck, vedervärdigheter! Solen är Mia Farrows VILJA i detta liv, så det är inte oviktigt att känna födelsetiden - det hus Solen befinner sig i, är det ditt hjärta klappar varmast för, eller åtminstone ett "mission statement" din andesjäl hade INNAN du vaknade upp som nyfött barn på jorden med uppdraget att knyta åter till din Sol.

Solen är därför i djupaste mening Gud dvs din egen andesjäl! Ateismen och dess materialistiska förespråkare spenderar därför ett helt liv i förnekan av att de skulle vara här av en orsak, med den hemlig avsikt. För dem är världen ett resultat av blind evolution och du är själv tvingad att fabricera en mening med ditt liv.


Inomvärldslighet och turbulens


Därmed pekar astrologin ut t.ex. merparten av Stenbockarna som individer med en NEGATIV DESTINATION. De är smutsfläcken i universum, det mörker eller "fel" som redan filosofen Platon påpekade fanns, och som störde skapelsens perfektion. Ja, och den fysiska verkligheten är som vi redan sett det problem som Saturnus blir svårmodig av. Materia ÄR svårmod - se hur illa materialisten mår när han går från rikedom till fattigdom i termer av pengar!

Stenbocken, prestige- och positionsmedveten materialist, mår förmodligen sämst av händelser som förorsakar den negativa rörelser på den hierarkiska statusskalan, och därav stengetens ständiga klättrande och slitande för att förbättra eller befästa sin position på jorden.


Tarotkortet Djävulen sammanfattar såväl
den behornade bocken, separation via
hierarkier, som Bibelns guldkalvsmotiv.
Slaveri under det inomvärldsliga!


Det är i detta avseende vi ser hur "belastat" Mia Farrows 10e hus för social prestige är, med olycksbringaren Mars, extra förstärkt av Jupiter (som gynnar både onda och goda)! Hennes livs lågvattenmärke måste ändå ha varit när maken Woody Allen förälskade sig i ett av adoptivbarnen.

I det sjaskiga dramat fanns alla horoskopets ingredienser på plats: Saturnus / Stenbocken står för hud och konturlinjer - Saturnus gör skillnad på "mitt" och "ditt", "nationalism" och det som tillhör "utlandet". Adoptivbarn av asiatiskt ursprung, Woody Allens monumentala övertramp när det gäller gränser via Jupiter som frivoliteten som inte låter sig hejdas av konventionella (eller ens rättsliga) gränser, Mars som den primitiva lustans planet. Och så vidare. Nästan all NEGATIV mänsklig erfarenhet samlas i detta komplexa drama mellan Mia Farrow, Woody Allen och adoptivdottern.

I en ytlig översikt återstår ännu en indikation på Mia Farrows himmel att berätta om. Och den påminner om hur vansinnigt skicklig Charles Carter var, Englands störste astrolog under merparten av 1900-talet. Han skrev inte så många böcker, utan sysselsatte sig under årtionden med att ensam ge ut en astrologisk tidskrift, men de iakttagelser hans lämnat efter sig, är knivskarpa och stämmer fantastiskt väl, när man provar dem mot nya fall.

Mars, liksom Jupiter, har i indisk astrologi egna "specialaspekter" utöver oppositionen och associationen (vilket är det indiska namnet för det väst kallar konjunktion). Notera att indierna räknar aspekter mellan hela tecken. På kartan här ovan syns t.ex. detta genom att Jupiter kastar en "god" grönfärgad specialare mot Stenbocken vilket påverkar i tur och ordning Mars, Merkurius och även Solen. De sistnämnda tre befinner sig alla i association vilket understryker vilken komplex människa och vilket turbulent livsöde vi har under inspektion. Mycket tur och framgång, men också iögonenfallande och publika (10e) olyckor!


Egenmakt eller självsvåldighet


Men olycksbringaren Mars har ännu äss i rockärmen: sin "speciella" 90-gradersaspekt framåt i zodiaken. Och den drabbar Mia Farrows egen Vädursascendent, hennes personliga rollmask, kropp och jag-känsla! Charles Carter menade att onda inflytanden från 10e huset som "bestrålar" det personliga jaget (ascendenten) kunde indikera "would-be enemies", som från inflytelserik position orsakade individen problem. Här uppstår paradoxen att det var Mia Farrows egen innersta vilja (Solen) att nå just en upphöjd samhällsposition, så i viss mån är det hennes egen strävan i livet som också alstrar olyckorna!

Samma tanke om "angrepp" från prestigefyllda eller traditionstyngda personer kan också appliceras på såväl hennes plågoandar i "Rosemarys Baby" (en satanistsekt om jag minns rätt) och även på Woody Allen!

Denna "attack" från det socialt privilegierade 10e huset och "neråt" mot hennes ascendent, hennes jag - utgångspunkt för all extern samt intrapsykisk (själslig) verksamhet återskapar händelsevis också det s.k. "egenmäktighetssyndromet" mellan en egocentrismens tecken Väduren och Stenbocken, som vi nu bättre förstår varför den vill stifta lagar i kraft av att vara den bästa "bergsklättraren" eller karriäristen. Jagiskheten och maktbehovet kan skapa förskräckligt distorderade perspektiv!

Frågan är nu om Mia Farrow ENBART varit offer för "would-be enemies" av det mest gräsligt själviska och maktfullkomliga slag? Hur patriarkalt dominant var italienskättade (saturniska) Frank Sinatra egentligen? Hur tyrannisk var Woody Allen egentligen? (Notera hur Woody sedan väljer en MYCKET UNG kvinna, troligen för att ostört kunna utöva just en sådan här makt i kraft av stor åldersskillnad/status, etc.)

Enligt antike grekiske filosofen Herakleitos är din karaktär ditt öde. Och eftersom en födelsehimmel som helhet kan sägas vara en stillbild av din andesjäls karaktär i det ögonblick den kommer till jorden, är allt du är med om i livet en del av det som tillkommer en individ just på den karaktärsnivå han eller hon befinner sig. Allt är perfekt men vi förstår det inte eftersom vi fördrar njutning framför smärta, ego framför altruism. Horoskopets nyckelpunkt är ascendenten, där himmel (zodiaken) och jorden möts.


Och till sist: lite filosofi!


Naturligtvis är horoskopet ett helt symboliskt schema - det finns inga astrologiska krafter "där ute" - men allt annat i livet är också symboliskt! Vi är här för att möta upplevelser av vilka vi kallar en del "psykiska" och en del "materiella", men det är vårt medvetande som gör de här distinktionerna, och cellbiologens upplevelse av att han forskar i "objektiva ting" som kallas celler är av exakt samma art om än inte grad som den arketypiske djuppsykologen som studerar samma uppsättning principer via en annan serie intrapsykiska (själsliga) utgestaltningar.

Allt vi har, påminde tyske filosofen Kant, är fenomenen! Materialisten har bara råkat ta lite för allvarligt på sina fantasier! Astrologin har bevarat kunskapen om vilka som tenderar att bli bokstavstroende i läran om de fyra elementen. Sanningen är att vi är det enda verkliga, vi, DRÖMMARNA!

Från Eld och Luft, via Vatten och till sist ner till Jord - så ser själens syndafall från ren gudomlig kreativitet till bokstavstroende paragrafryttare ut! Det är en serie som "förtätas" allt mer och landar i en "jordnära och praktisk mentalitet" som "minsann ser skillnad på det ena och det andra". "Mig lurar ingen i nåt idealistiskt tjafs om en andevärld."

I den meningen representerar Mia Farrows distinkta födelse i Stenbocken i "statushuset" kanske universums lägst fallna själ! Och visst kittlar tanken: vår västerländska kultur hyllar de allra minsta som vore de skapelsens mest utvecklade! Sannerligen, allt är inte vad det verkar vara!

Notera som sista iakttagelse "den åldrade och mogna" Mia Farrows engagemang för krigdrabbade. Fortfarande samma planeter, samma teman! Men andesjälen har nu rört sig i förhållande till de eviga arketyperna / tecknen! Nu identifierar sig Mia Farrow sitt jag med de jag (Väduren) vilka drabbas av Vädurens egen härskare, krigets Mars, där den kommer "ovanifrån" som en "would-be enemy" för att angripa offren, de i tid och rum lokaliserade människorna.

Vad samtidens skeptiker inte förstått om astrologin är att den är lika djup som mänskligheten själv - den är en produkt av samma projektiva medvetande som allt annat! Platon var säkerligen medveten om den babyloniska astrologin och hyllar här och var i sina dialoger stjärnskådandet som en medvetandehöjande verksamhet. Jag var där då, känns det som, och känner tusentals år senare ännu samma glädje i detta läggspel som bjuder den reflekterande människan så bra speglingar av vad det innebär att finnas på jorden.

Det faktum att varje mänsklig verksamhet kan återföras på en eller annan tidlös "hållning" i zodiakens "postorderkatalog" visar att vi sannerligen har ett system av grundprinciper framför oss, dolda i glada små figurer för att dra de struntviktiga rejält vid näsan! Fullständigt betagen blev jag bara häromåret vid upptäckten av den remarkabla lilla boken "Geometry of Meaning" från 1976 av den hyllade uppfinnaren till helikoptern, Arthur M. Young. Han har lyckats korrelera flygingenjörskonstens 12 rörelselagar med de 12 zodiaktecknen, och antyder med detta att zodiaken i alla tusen år innehållet en för mänskligheten dold vetenskaplig insikt om vår fysiska värld.

Jag kan inte bedöma detta påstående, men det är symptomatiskt att desto större geni, desto mindre näsrynkande över astrologin. Den enkla människan känner intitivt att något är "rätt" med astrologin (kanske pga själsminnen från tidigare liv i astrologiskt dominerade kulturer), och det är egentligen bara den kvasibildade medelklassen som bär sig snorkigt åt, precis som barnpsykologin visar att ungarna beter sig arrogant i förhållande till de leksaker de just mognat från.

Den obildade TROR på Darwins evolutionslära som så vulgärt använda av Humanisterna för att placera placerar astrologin i en godtycklig kronologisk sekvens där den får representera förvetenskapligt flum. (Jag vet inte om Humanisterna uttryckligen diskuterat astrologi men detta är den enda konsekvensen av deras torftigt 1800-talsmässiga "utvecklingstro".)

I själva verket har både Kant och sedan Einstein lärt oss att tiden både är en föreställning och dessutom en högst relativ sådan! Det kan lika gärna vara så att Arthur M. Young var en av de första som nådde fram till en astrologi som vi andra inte kommer att förstå på länge än!


Efterord.

Det här horoskopet har så mycket fokus på den publika person Mia Farrow kom att bli, att inlägget blev långt även utan någon granskning av hennes Måne, symbol för sinnelag (psyke) och känsloliv, inte mindre än de privata hemförhållandena.

Men det kan noteras att den onda Saturnus figurerar här och fingrar på hemmets omständigheter - det offentliga jagets planet "äter sig in" ända in i Månens privata domän! Och inte bara den, utan även de två demonerna Rahu och Ketu (västerländsk astrologi använder samma norra och södra månnod med lite annorlunda innebörd).

Jag har också utelämnat den sorgesamma Venus hon föddes under. Inte bara tycks äktenskapen har varit sub-standard, utan också kontakten med andra kvinnor har varit ett sorgeämne. Venus symboliserar i 12e huset för "lidande vållat genom andra" (en av flera grundbetydelser) - just det Mia genomlidigt redan med två av sina adoptivdöttrar! Först dottern Woody snodde åt sig, och sedan AIDS-dottern.

Jag vet för lite om Farrows hela biografi för att säga mer, men börjar man gräva betvivlar jag inte alls att man kommer att hitta ett precis lika komplicerat och stormigt förövar/offer-liv även i kvinnorelationer som denna nästan bisarrt "hyperaktiva" himmel antyder. Faktum är att hennes genombrott som nervsvag kvinna som utnyttjas av mörkrets makter i "Rosemary's Baby", summerar hennes horskop intill fulländning. Och mörkrets makt är förstås Stenbocken, den sataniska låtsasguden som imiterar den sanne Guden nere i vår mörklagda värld!

Ja, de födda till Stenbocken har verkligen en remarkabel symbol att fundera över och kolla av sig mot, så att de inte drabbas av "imperialism" och obefogad "vilja till makt"...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.