Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 juni 2009

Hollywood style typecasting

Hack i häl på föregående blogginlägg om Megan Fox (nytt fönster) ytterligare ett som som utgår från Oxens tecken, fast nu på temat look-alike.

Att Hollywood försöker upprepa koncept de upptäckt fungerar är inte så märkligt, men men börjar ju undra om de använder astrologer för att hitta de sorter de vill komma åt.Jämför själv. Brooke Shields i sin glans dagar och nytillkomna ansiktet Nikki Reed. De är inte identiska, Reed förefaller ha ett lite vekare käkben, men jag skulle ändå ge dem 8 av 10 på en "look-alike"-skala.

Här är det inte bara Solen i Oxen för båda utan även Månen ansluter sig i tecknet för en nymåne, vilket sägs ge tämligen renodlade typer.

Skönhetens Venus som härskar över Oxen och även om inget stjärntecken äger monopol på den undflyende kvalitet som ibland är närvarande och ibland bara lyser svagt, verkar Oxen vara en bra kandidat för de där fånigt symmetriska ansiktena och den lätt släpiga, kreatursliknande psykologin som på engelska kallas "sultry".

Sensualism är som bekant en "långsam kvalitet" och trögare än i Oxens tecken - av Jordelementet och den "fixerade kvaliteten" - blir det inte!!!


Se även tidigare inlägg (nytt fönster) om Brooke Shields extremt negativt polariserade himmel.


*****

Ett manligt exempel på den liderligt "sultry" tonen ("look-alike"-faktorn utgår nu, även om även här noteras de fixerade tecknens ofta återkommande "fyrkantiga symmetrier" som bilden på Brooke Shields visade).

För Charlie Sheens trögfattade och långsamma roll i tv-serien "Två och en halv män" drar han full nytta av att Oxen steg i öster när han föddes. Ascendenttecknet är ju horoskopets kanske viktigaste, men tyvärr är alltför ofta födelesetiden okänd på offentliga personer. Här får vi klara insikter genom att känna till tiden.

Eftersom hans rollgestalter var lika träiga i de olika spoof-rullar (tänk: "Hot Shot!") han gjorde tidigare i sin karriär, utgår jag från att han bara använder sin naturliga personlighet som har en släktskap med oxdjurets naturliga flegmatism!

Rollfiguren inkluderar även Oxens berömda (men sällsynta) raseriutbrott - men då har hans odräglige inneboende bror pressat honom över gränsen. Grundförutsättning är att Charlie äger bostaden som bror med sin son tillfälligtvis upplåtits rum att bo i. Oxen reprsenterar fixerade inhägnader och "det egna terriotoriet" (samt i vidaste bemärkelse moder jord).

Nyckeln till seriens oerhörda framgång i USA (och annorstädes) ligger förstås i komedin och den träffsäkra dialogen, men också i att dessa, de "oxiga" grundförutsättningarna är så vanvettigt simpla. Alla känner igen sig i dem, även om många är födda längre fram på zodiakens vandringsväg, där inte längre husrum, pengar och munnens njutningar är livets början och slut. Vi skrattar med den del i oss som står den rena materialisten nära.

Faktum är att även Charlie Sheens soltecken är av den fixerade kvaliteten. Han föddes som Lejon enligt den sideriska zodiak som ger så mycket mer träffsäkra resultat än den västerländska. Insikten om att han är "fixerad" eller som indierna säger, "tamas" - "trög och mörklagd" - både vad gäller personlighet och solär viljeinriktning, kan förklara varför han levde ett så degraderat privat liv att hans egen far Martin Sheen fick ta i med hårdhandskarna för att få sin urspårade son att vakna upp. (Horoskopet innehåller förvisso ännu fler antydningar om en vilding...)

När Jord och Eld låser sig som oftast sker mellan Oxe och Lejon, kan det uppstå en helt abnorm livsnjutartendens - livet blir en enda strid för att nå nästa njutning (gärna efter kamp och erövring), och Lejonet är ju nöjets och lekens eget tecken!

Lustigt nog bildar störningen mellan Eld och Jord, mellan sensualistiska Oxen och njutningsmänniskan Lejonet, exakt den problemställning som hans rollfigur i "Två och en halv män" brottas med! Han vill bara njuta men aldrig förplikta sig! Notera den extrema fixeringen vid orala skämt i serien. Oxens tecken härskar över mun och svalg. Man skulle kunna tro att serien var specialskriven för att passa Charlie Sheens personliga nivå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.