Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 juni 2009

Förutbestämd till torsk - pokertorsk?

Ryssland stänger spelhallar och casinon pga det spelberoende och kriminalitet fenomenet föder...

En berättelse om omdömeslöshet från Poker Magazine återberättas i Aftonbladet. Den som följt de senaste blogginläggen vet tolkningsnivån ökat ett litet snäpp, och fler horoskop granskas via den indiska astrologins sparsmakade men viktiga uppsättning aspekter.

I inlägget om supersvindlaren Bernard Madoff konstaterade jag att framgångens planet Jupiter gillar "lätta pengar", utöver vad annat den kan bidra med i formen av okuvligt hopp och vilja till expansion. Den är i själva verket den klassiska ingrediensen i fartblindhet och bubblor som till sist spricker.

Det hade därför varit ett sorgligt tecken för astrologin om inte den här spelberoende mannens tråkiga berättelse varit tydligt skriven i förväg på födelsehimmelen via Jupiter. Men det är den, och med besked.


Fallet liknar faktiskt massmördaren John Gacys (just föregående inlägg) på ett sätt eftersom vi även i pokerspelarens fall hittar en Jupiter som skänker sin "förmerande" inverkan till den ondskeklassade Mars, samtidigt som också den illgärningsklassade Saturnus skickar fram sin "särskilda" aspekt och drabbar Mars. Eländes elände. Notera att "lyckans" Jupiter detta år befinner sig i Oxen, pengarnas tecken. Jupiter i Jordtecken fastnar ofta i materialism och planetens filosofiska höjd blommar inte ut...

Och för att toppa den här härdsmältan i mentala Jungfrun (känd för sina flinka händer, med vilka pokerspelaren arbetar), bildar den onda Mars en "horbocksaspekt" tillsammans med pengarnas och njutningens och gatflickornas Venus/Afrodite (Oxens härskare).

Men här vet vi alltså vad personen var torsk på - spelet. Excessiv libido kanaliseras i Jungfruns (ett mentalt tecken) mot "smartness" - poker som ett i viss mån taktiskt spel.

Och givet Månens oerhörda betydelse för sinnelaget, är det sista man behövde en Måne i självförnedrande Fiskarna (tecknet som kanske oftare än något ställer till det för sig, besudlar sig i obetänksamma uttåg), ett sinnelag helt degraderat av all den mentala obalans som pågår mitt över i Jungfrun - den vanligen så "sanitärt tänkande", men just vid denna födelse så extremt degraderade.

AB-artikeln talar om ett lögnaktigt beteende, vilket alla astrologer känner igen från en svårt skadad Merkurius - i den grekiska mytologin är ju de lille pojken Hermes också känd som en tjuv. Som försäljarnas och handelsmännens patron är Merkurius din klassiske "ohederliga bilhandlare" som lurar på dig smörja medan han breder på med orden... I pokertorskens horoskop är Merkurius inblandad i angreppen från båda de onda Mars och Saturnus. Men en räddning ges: Jupiter sträcker också fram sin välvilliga hand - om den inte används för "snabba pengar" och "lätt framgång"...

Är ovanstående himmel ett perfekt argument för föräldrars födelsekontroll ? Planera avkomman så den inte landar i perioder som denna. Här var en tidpunkt då helvetet portar stod öppna för svårt belastade själar att reinkarnera. Men realistiskt föds barn givetvis året runt, år efter år, och karmas lagar ger varje själ chans på chans att möta sina forna blindfläckar, i liv efter liv.

Att pokerspelaren talar ut om sitt helvete kan tyda på att han börjat vakna upp ur sin dröm (för dröm har det varit, givet sinnets Månen i ett "undermedvetet" Vattentecken så stört av så mycket degradering som den "horbockskombinationen" av Mars och Venus, i sig ytterligare förvärrad av Saturnus inkommande fixeringar).

Ska han tacka den utomordentligt starka viljekraften - Solen i härskarläge i Lejonet - för både att den drog honom ner i spelträsket men också att den till syvende och sist symboliserar viljan att leva? (Notera att Lejonets tecken står för lek och spel i zodiaken, den roar sig kungligt och skyr inga överdrifter.)

Klockslaget saknas och detaljrikedomen i tolkningen blir mindre exakt än där t.ex. massmördaren John Gacys planeter kunde rangordnas i betydelse tack vare födelsetiden som "fryser" himmelen exakt som den såg ut vid födelsen. Likväl är pokerhajens födelse en av de värsta jag sett på ett tag och hela dygnet verkar havererat pga. den massiva störningen mot Månen/sinnet.

Skeptikernas favoritmiss: "John Gacy - barnkär"

Var och en som finner astrologin suggestiv bör vara medveten om de undersökningar skeptiker brukar åberopa när de - missriktat - hävdar att astrologin inte är en vetenskap. (Nej astrologin är inte en vetenskap, den är ett av uttrycken från människans konstnärliga själ, och bör bedömas på samma sätt som man bedömer bra eller dålig konst).En sådan undersökning var när en person smög in massmördaren och homofilen John Wayne Gacys horoskop och bad fem ovetande astrologer avgöra om horoskopets subjekt passade för ett jobb som hade med barn att göra.

Undersökningen beskrivs i denna artikel (nytt fönster).

Det otillbörliga i själva tillvägagångssättet är uppenbart: en astrolog kan mycket väl tänkas lita på de uppgifter han får, och detta kommer att styra hans förförståelse, dvs den horisont utifrån han sätter till verket med sin tolkning. Här vilseleddes alltså astrologerna avsiktligt och strikt talat duger experimentet inte till något. (Resultatet blev som någon kan gissa att horoskopet ansågs teckna någon lämpad för arbete med barn.)

Jag minns den här studien från många år tillbaka men fick åter ögonen på den, snart 2 år efter att jag skiftade till den sideriska zodiaken. Nu vet vi inte vilka astrologer skeptikern konsulterade. Det kanske var lägsta rangens nybörjare eller vana men mediokra stjärntydare som börjat tänka i slentrian tidigt i sin verksamhet. Men min fråga var nu: Skulle en siderisk astrolog ha haft samma problem med att avgöra frågan om den här personens lämplighet för socialt arbete?

Nej! Jag behövde bara beräkna John Gacys horoskop enligt siderisk zodiak för att varningssignalerna skulle hoppa mot mig från stjärnkartan!Det händer mycket här och det är helt klart att horoskopet antyder ett "förhöjt intresse" i femte huset för "barn och lek" genom att nymånen faller däri, om man använder det indiska helhussystemet (där stjärntecknet helt korresponderar med det jordiska huset eller livsområdet).

Samtidigt är det en risk att hitta båda de psykologiskt viktiga Solen och Månen disponerade av en och samma härskare - både "själ och hjärta" (för att uttrycka sig mer än lovligt suddigt) tar sig samma riktning. Ibland är det väl att Månen (sinnet/reflektionen) har lite distans till det den viljestyrda Solen vill ta sig för!

I det här fallet är det den jovialiska Jupiter (jovialisk av dessa andra romerska namn, Jove) som i egenskap av Fiskarnas härskare har hand om både viljeyttring (Solen) och sinnelag (Månen).

Jupiter kastar därtill ett välvilligt öga mot Venus i Stenbocken, så att astrologins båda "naturligt goda" har förbundit sig med varandra.

Här skulle saken kanske kunna tyckas vara biff. Nymånen (en symbol för "nytt initiativ", "projektstart") i barnens hus baserad på jovialiska Jupiter måste väl indikera en person lämplig för barn? Här tror jag de fem felande astrologerna stannade i sin analys, delvis för att de arbetade mot helt fel zodiak, och dels för att det samtidigt pågår en mycket mörkare berättelse på himlavalvet, och som, om man följer astrologins tolkningsregler, är av högre dignitet.

Den regeln säger att planeter i något av horoskopets fyra hörn, de angulära husen, hörnhusen, alltid har företräde. Placeringar i dessa hus har tendensen att manifestera sig objektivt, vilka kvaliteter eller budskap som antyds via information i åtföljande eller fasta hus, och den tredje typen, de slumrande husen (vartefter nästa angulära hus står på tur).

Västerlänningens tropiska zodiak skulle ha givit John Gacy en jovialisk Skyttpersonlighet via tecknen som steg i öster vid hans födelse, men den sideriska zodiaken visar tvärtom att det är dödens symbol Skorpionen som är i stigande då den blivande massmördaren föds. Detta är natt och dag och ger en helt annan grundton för astrologen att börja nysta i!

Både Skorpionen och nymånen i Fiskarna är budskap knutna till Vattenelementet som representerar sorg, eller som indisk filosofi lite mer bejakande säger: moksha, befrielse från denna världen, betraktad som en sorgens och den slutliga upplösningen (som allt löses upp av att ligga länge nog i vatten).

Det var vattnen (via Fiskarna) som förde själen till ett liv på jorden och det också vattnet som är skälet till att dess vistelse är tidsbestämd. Biologin lär att vattnet är basen för allt organiskt liv och indisk filosofi säger, "ja, och häri ligger problemet med själens illusion av att leva det sinnligt fysiska livet (maya, bländverk, föreställning).

Under vistelsen i den sublunära sfären dominerar Jord- och Vattenelementet och människan lever i allmänhet i omedvetenhet om sin högre oförgängliga själsnivå (för ett lysande undantag från förfallet ner i ren sinnlighet kan nämnas att Nobelprisvinnande fysikern Erwin Schrödinger dominerades av Vatten men likväl genomskådat Naturen och bekände sig till hinduismen. Detta är samme Schrödinger som gav impulsen till upptäckten av DNA, så ingen regel utan sina undantag!)

John Gacys födelsetimma "taggas" alltså som en Skorpionpersona, en människa med en kropp och sinne i det mörkaste av tecken, en som kan tendera att se livet i termer av dess borttynande, en negativist! Glaset är halvtomt och på väg att tömmas än mer!

Hur ställer sig då Jupiter, den jovialiska och bejakande, mot denna preliminärt dystra och inte särskilt barnvänliga indikation?

Nu kommer alla knäckande kontrabudskap mot barnintresset i 5e huset på en enda gång! Där nymånen i det "åtföljande" femte huset visserligen antydde en fixering i riktning mot barn (hus 2, 5, 8 och 11 har en attitydmässigt fixerad tendens), där överflyglas det budskapet av att Jupiter i Oxen är prominent, dvs placerad i ett hörnhus. Spelreglerna säger att det är angulära budskap som kommer att ta objektiv manifestation.

Och hur mår egentligen denna prominenta Jupiter? Den är anstormad av horoskopets båda naturligt "onda" planeter, olycksbringaren Mars och begränsaren och liemannen Saturnus!

Jupiters goda förbindelse med Venus kan inte sägas vara viktigare än, eller upphäva, båda de onda planeterna som här gör gemensam sak, och därtill gör det från ett hörnhus som normalt sett kallas "partnerskapshuset". Här symboliseras en fullständig korruption av föreställningen om vad partnerskap innebär, och märk att det är krigaren och blodsplaneten Mars som är härskaren till John Gacys dödsorienterade Skorpionpersona!

(I ett annat fall av Skorpionascendent och Mars, Saturnus och Venus istället för Jupiter, gällde - med uppgiftslämnarens egna ord - "sexmissbruk", den med minsta astrologisk erfarenhet ser hur väl denna oupphörliga konsumtion av tillfälliga partners som jagas upp via Mars, jägaren, nyttjas för lite amor - Venus - för att sedan saturnusdödas då liemannen klipper banden.)

Med facit i hand - Gacy torterade och mördade 33 unga män och pojkar - kan man här tydligt se att ondskan (Mars/Saturnus) annekterade Jupiter, en planet som är lika känd för att låna sin expansionskraft till vilket projekt som helst, som för dess psykologiska uppsluppenhet.

Det jovialiska draget är för övrigt ytterst begränsat då Jupiter inte är särskilt gynnsamt placerad i Jordelementet. Dess expansionstendens begränsas till att vilja KONKRETISERA vad av känslor eller sentiment horoskopinnehavaren har. De här personerna är alltså inte alls säkert speciellt godmodiga utan visar istället sin utåtriktade kraft genom materiella förvärv! Jupiter härskar över det emotionella vattentecknet Fiskarna och det visionära eldtecknet Skytten och är "upphöjd" i ännu ett vattentecken, Kräftan (det senare uppenbarligen för att understryka den empatiska och närande tillväxt- eller expansionskraften i Moder Natur).

Man kan säga att Jupiter är halvt förspilld i alla de tre Jordtecken, åtminstone i perspektiv av sin högsta och noblaste uttrycksform som är "högre", andligt uppvaknad medvetande via dess herravälde i Skytten.

(Se t.ex. den lömske nazisten Josef Goebbels sinnelag (Månen) i Skytten, men där Jupiter själv står i Jord, i Jungfrun, tillsammans med empatins och harmonins planet Venus, "debild" (i sitt klenaste läge) i detta tecken. Alla tre "kvinnliga" planeterna är allså implicerade i härva av problem med känsligheten, och att Eld och Jord är helt oförenliga bara bidrar till komplikationerna.)

I Jordelementet söker Jupiter bokstavliggöra, literalisera - objektifiera i gripbara termer. Att mörda skulle kunna vara en sådan konkret gestaltning som är så typisk för Jordelementet, givet de sekundära budskap som i Gacys horoskop vanställer Jupiter.

Det går inte att argumentera mot att Jupiters förmåga att expandera och förstärka här är uppbunden till ondskan i de kombinerade Mars och Saturnus. Särskilt som Saturnus tillhör den sjunde och yttersta kretsen och därför ger inriktning åt Jupiter som ligger i kretsen innanför.

Och vilka drabbas? Alla som förbinder sig med John Gacy i någon form av fast partnerskap (7:e huset)? Nej, värre ändå, eftersom denna helt distorderade Jupiter disponerar över Solen och Månen (vilja och känsla) i femte nöjes- och barnhuset!

Alla som ens kommer i närheten av John Gacy för lite "lek" nuddas av hans dödssvarta Skorpionutblick (Mars), förstärkt av den iskalla gränsdragaren Saturnus, allt i den megaförstärkning som Jupiter förlänar.

Vi har alltså ett horoskop som i nästan varenda del är totalt förgiftat! Och hans skorpioniska tagg är han inte ens medveten om, för när Mars, härskaren över hans egen personlighet har flyttats över till "partnern", talar vi om en totalt projicerande natur! Han upplevde sig säkert ha "skäl" för vart och ett av sina illdåd.

Så annorlunda och så mycket tydligare den sideriska zodiaken varnar för en kraftfullt psykopatologisk natur! Jämför gärna med den andra riktigt ökände massmördaren Ted Bundys horoskop, där dödens Skorpion är det i särklass mest dominanta budskapet.

(För hålla inlägget rimligt långt utelämnar jag här Merkurius olycksaliga inblandning i den "demoniska" Rahu/Ketu-axeln som mycket väl kan ha bidragit till patologin. Merkurius representerar ju förpubertala barn.)

*****

Efterord. Det är tyvärr ett olyckligt facit Vattenelementet börjat samla på sig på den här bloggen. Se etiketten "mord"! Jag har verkligen inte valt ut dessa namn utan bara plockat upp dem i pressen eller där jag fött ögonen på dem på nätet.

Enligt den sideriska zodiaken har nu flera mördare visat sig ha både Sol och Måne i Vatten, "det naturligt psykopatologiserande" elementet. Den otyglade fantasins (irrationalitetens) domän. Och Skorpionens antika rykte som en dödsbringare tycks ha fog för sig. Minns att 4 av 5 som tror sig födda i Skorpionen idag är i själva verket Vågar, medan de är de som tror sig vara Skyttar som med tilltagande sannolikhet varit Skorpioner under många hundra år redan!

måndag 29 juni 2009

Vattumän på rad

Placerad på min andra blogg ett inlägg med en serie Vattumän. De uppenbarade sig när jag spontant sökte komma på urtypiskt folkliga svenskar som matchar vår lands senaste "födelse" i Vattumannen.

Jag var redan medveten om att Thomas Ledin var Vattuman enligt den sideriska zodiaken, men vart efter jag kom på några fler namn uppstod den redovisade minitrenden.

Madoff och Klein - så nära men så olikaAntiglobaliseringskvinnan Naomi Klein och supersvindlaren Bernard Madoff (se SvD, DN, AB) är varandras absoluta motsatser - utom på stjärnhimmelen. Där ger de tillsammans ett lysande prov på att både tjuven och polisen spelar samma spel men har valt olika roller. Astrologins största nöt är att förövaren och offret ofta har exakt samma konflikter på himlavalvet!Den brittiska toppastrologen Charles Carter påminde angående kontrasterande Jupiter och Saturnus, "den stora välgöraren" respektive "den stora illgärningsmannen", att det faktiskt är Jupiter som gillar "lätta pengar". Den traditionellt "onda" Saturnus figurerar i praktiken ofta i samband med djup moralism och folk som "vill göra rätt för sig".

Astrologin är verkligen en delikat balansakt med symboler som i sig kan anta många olika valörer! Om många krisartade omen sammanfaller på himmelen kan det tyckas som om man är säker på vad saken gäller, men inte ens då går det att vara hundra. Astrologin handlar om potentialer, men "den fria viljan" eller själen själv, finns inte inritad i horoskopet.

Carters påminnelse om vad en urspårad Jupiter kan ställa till med är, tror jag, en del av förklaringen till att Madoffs är det omoraliska svindlarhoroskopet, medan Naomi Kleins beskriver västvärldens dåliga samvete sedan Saturnus - "gränsdragaren" - djupt bitit sig fast i hennes signifikativa nymåne (projektstartande, aktivism, etc) i Väduren.

Solen och hennes sinnelag - Månen - är helt synkroniserade, och ämnet är Saturnus: var ägandets gräns ska gå. (För novisen: Saturnus symbol liknar siffran 5, en lie som skördar men också drar en definitiv gräns i rättan tid. Motpolen Jupiter liknar en snirklig 4:a.)

Väduren är inte i sig någon materialist, detta är ett engagerat och utåtriktat Eldtecken. Varför jag talar om "ägande" här beror på att Saturnus alltid skänker ett gott öga för denna världens maktstrukturer. Och Naomi Klein har dessutom "horsyndromet" på sin himmel, dvs en överdrivet libidinös läggning. Men här ligger denna kombination av Mars och Venus i Oxens, pengarnas, tecken och visar hur starkt simpel materialism pulserar i hennes ådror.

Pga denna intensiva, nästan besatta dragning mot Oxens territorium (sensualism, pengainnehav, landområden) måste det rimligen vara Saturnus, gränsdragaren och förordaren av måttlighet, som likt ett freudianskt Överjag vägrar henne att leva ut sina heta ox-böjelse. Istället blir hon en saturnisk världspolis, det onda samvetets röst som förstör allt det roliga för vällevnadsmänniskorna som surfar på Jupiters expansionsvågor! Jupiter är gamblern och chanstagaren, människan som lever på hoppet och alls inte roas av lagar och gränser.

Madoffs himmel innehåller också den egocentrerade Vädurens starka vilja att bli någon. Samma nymåne där också! Och samma kombination av Mars och Venus i pengarnas och det materiellas tecken som vi nu får lov att kalla horbockssyndromet! Det som skiljer är alltså frågan om Saturnus och Jupiters konfiguration.

Notera hur Naomi Kleins "lätta pengar" (Jupiter) hålls under strikt uppsikt av Saturnus via opposition. Och hennes vilja (Solen) är som sagt fullständigt identifierad med Saturnus moraliserande gränsdragningar.

Hos svindlaren Madoff influerar Saturnus inte på något sätt Jupiter, inte vad som går att bedöma av ett horoskop där födelsetimman är okänd i varje fall. Men man kan på indiskt vis använda Månen som "markör" för födelsen - den tecknar mer av personlighet med sina 2½ dygn i vart tecken istället för Solens hela 30 dagar.

Med Vädursmånen i 1:a jag-huset hos båda dessa personer kan man notera hur Naomi Klein alltså verkligen har den strama och självtyglande Saturnus som uttrycket för sitt personliga jag (1:a huset), medan Madoff saknar motsvarande moraliska broms i 1:a.

Vad han istället har är Jupiter - "lätta pengar" - i 11:e sektorn som i indisk astrologi också är ett ekonomiskt område. Indierna har en mer nyanserad zodiak där 2:a husets ekonomi (korresponderande till Oxens tecken) skiljer sig lite från de ekonomiska frågor som 11:e (korresponderande till Vattumannens tecken) handlar om.

Skillnaden mellan Klein och Madoff tycks alltså vara att Madoff har BÅDA sina monetära hus EXTREMT AKTIVA (horbocken skapar enorm lidelse i 2:a pengahuset och Jupiter söker "lätta framgångar" i 11:e finanshuset). Madoff har också "demonerna" Rahu och Ketu (norra och södra månnoden) mellan 2:a huset för "egna pengar" och 8:e huset för "andras tillgångar", och att denna "demoni" kopplar samman med hans horbockssyndrom skulle kunna vara det som sänker honom totalt. Se även massmördaren Ted Bundy för oerhörda problem i Skorpionens (dödens) tecken, understödda av demonpunkterna.

*****

Är det på dessa extremt subtila detaljnivåer astrologin skiljer ut förrädare, skurkar och skitstövlar från moraliskt upphöjda individer? Jag vågar inte säkert påstå det. Men det finns många tecken som tyder på att de typer av analys jag redovisat på bloggen i några månader nu bara är förskolan! Riktig indisk astrologi arbetar med sällsynt många kriterier innan den uttalar sig om något.

Då individens klockslag är A och O kan man bara spekulera kring varför Madoff och Klein föddes så nära varandra, astrologiskt, men landade i så olika praktik. Så långt vi kom här tycks det ha varit några små schackdrag på himlen som förändrade hela grundinställningen till ett ämne de dock båda är fullständigt besatta av: pengar och/eller kontrollen av markens råvaror (Oxen)!

För precis som i det svenska nationalhoroskopet indikerar själslivet (Månen) i Väduren exakt det som Vädurens härskare Mars själv sysslar med: och både den svenska nationalsjälen, Klein och Madoff har alla en själsdisponent (Mars) som klappar för materialism och pengar (Oxen). Sen är det bara en gradskillnad, vilken roll man tar i det materialistiska (förfallna) dramat: en del jobbar för skattverket, andra skattefuskar.

Se även det tidigare inlägg (nytt fönster) där jag jämförde ett antal ekobrottslingar, bl.a. Madoff, och noterade en remarkabel trend i horoskopen.


PS. Givet magnituden av Madoffs svindleri (500 miljarder dollar!) kanske någon läsare av den här bloggen undrar varför jag inte etiketterat inlägget med nyckelordet "Satan". Och det är faktiskt befogat i Madoffs fall, om man tänjer den tidigare definitionen lite som byggde på viktiga planeter i opposition mellan Oxen och Skorpionen.

För vilka är tecknens härskare? Jo, Venus respektive Mars. Och de finner vi här i "horbockssyndromet" och intrasslade i den demoniska axel som Rahu och Ketu bildar mellan Oxe och Skorpion, tecknen som bl.a. kan teckna "egna pengar i kontrast till andras tillgångar"... En ren satan, denne Madoff.

_____

Tillägg. Domen mot Madoff kungjordes under dagen. Straffet för historiens känske värsta svindlare blev 150 års fängelse.

Kejsarsnitt & födelsehoroskopets Mars

Genforskningen lär sig mer och mer, och numera verkar generna vara rena vindflöjlar som läser av varenda trend i och omedelbart ("dynamiskt" är ett buzzword man hör till leda) kodar om kroppen ... men för vad?

Cancer och astma, påstår svenska forskare i samband med upptäckten att kejsarsnitt leder till en omedelbart förändring av DNA-kodningen för vita blodkroppar. (SvD, DN)

Trots min snart 30-åriga hobby med horoskopställande gapar tomrummen stort. Hur många frågor kan man inte ställa ut till livet? Således har jag aldrig tänkt på kejsarsnitt tidigare, men kom på rak hand ihåg två horoskop där vederbörande fötts med kejsarsnitt, i förväg planerade eller ej, känner jag inte till.

Båda visar sig lustigt nog vara födda med födelsedagens emblem Solen i tät association till knivarnas och skalpellernas, blodets, attackens och krigets planet Mars. Upptäckten är intressant men underlaget minst sagt tunt! Att enbart detta födelseomen inte är exklusivt för barn förlösta med kniv, visar mitt eget horoskop som också innehåller denna Sol + Mars. I det här fallet handlade det istället om två kirurgiska ingrepp, ett snart efter förlossningen och det andra vid cirka tre års ålder.

Det har spekulerats att de första människornas jagmedvetenhet uppstod i upplevelsen av smärta, och när man begrundar symbolen för Mars, med en vass pil som i övre högre hörnet bryter den ägglika cirkeln och erövrar världen därutanför, förstår man hur antikens insiktsfulla människor placerade den röda planeten som härskare över zodiakens första tecken Väduren. I sig indikerar Väduren hjässa och huvud.Väduren är känd som barnets zodiaktecken och det första (i allmänhet) som blir synligt vid förlossningen är barnets hjässa och huvud. Mars, historiens första linslus!

Väduren är också jagiskhetens princip, den självmedvetenhet som krävs för att kunna etablera ett framgångsrikt liv när väl - i smärta - den skyddande cirkeln brutits igenom och barnet efter sin oceaniska dröm i den "cirkulära" livmodern finner sig som en individualiserad utblickspunkt i omvärlden.

Faktiskt, det finns inget i sig onormalt med en födelse där Solen och Mars står i nära förbund. Båda planeterna har klassificerats som eld-aktiga till naturen. Båda anses "maskulina" och tenderar att tillspetsa saker och ting (Månen och Venus slätar över - minns "Män från Mars och kvinnor från Venus"). Både Solen och Mars alstrar energi, men Solen är konstant och Mars impulsiv.

Den viktige brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter noterade tvärtom att Solens konfiguration med Mars, Jupiter eller Uranus brukar antyda över-genomsnittliga intellektuella kapaciteter, men jag minns tv-prästen Lennart Koskinen som med viss avsmak mindes sin hårt disciplinära fader, en yrkesmilitär. Prästen hade själv Solen med Mars, krigsmaktens planet! (Preussisk disciplin kan även sägas ha genomsyrat undertecknads hem.)

Dock betecknar indisk astrologi Solen som "grym", och de avser förstås det obönhörligt heta sydindiska klimatet kopplat till det faktum att Solen betecknar människans ödeslott: att arbeta under dagen i den stekande solen för sin överlevnad. (Det är Månen som skänker svalka och lindring när dagen är till ända.) Mars är "naturligt ond" eftersom den härskar över objektiva företeelser man i allmänhet skulle vilja vara utan (krig, blodsutgjutelse).

Mars skapar också en fysikalitet och ett driv som fungerar för idrottsmän men ofta sätter käppar i hjulet för den intellektuella utvecklingen, hur motsägelsefullt det än kan tyckas i skenet av Carters observationer av soli-martianer. Men Mars är en så fysiskt "på" typ, att den ofta gör sämre ifrån sig i skolan, den är för direkt och kroppslig för att fascineras av tålamodskrävande matematiska ekvationer. (Undertecknad har låg frustrationströskel för intellektuella utmaningar där han inte direkt får upp ett spår.)

Den indiska astrologin har tanken om "förbränning" - när en planet kommer för nära den stekande Solen och därmed blir osynlig på den senares starka ljus. Detta tolkas som ett negativt omen, som att planeten desarmeras och dess egenskaper går förlorade här i världen (på det inre psykologiska planet förlorar "förbrända planeter" inget av sin kapacitet).

Ja, bokstavligen desarmerad - avväpnad - i Mars fall eftersom det ju är krigets och beväpningens herre! Men är detta av ondo, att Mars tappar lyskraft för att det största ljuset av dem alla, Solen, överskuggar den? Solen signifierar ju visserligen externt det "hårda dagliga arbetet på jorden" men internt betecknar den andevarelsen, vårt sanna jag. Astrologiska spelregler måste hanteras med mer vett än fyrkantiga byråkrater ibland sköter sina åligganden!

I det egna livet kan jag klart och tydligt se de väldigt blandade budskap som en stark kombination av Solen och Mars givit. Det var naturligtvis ett tydligt uttryck för en "desarmerad" Mars att vägra värnplikt (med hänvisning min vilja att "bryta ner murar hellre än bygga på dem" - ett "profetiskt uttalande" skulle det visa sig eftersom jag tog mitt fängelsestraff 1983, flera år innan Berlin-muren född och kommunismen blev historia). Men var verkligen Mars desarmerad eller bortbränd? Tog jag just inte strid mot striden?

Om Mars som krigaren vet jag att åtminstone två som fuskat sig ur militärtjänstgöringen båda hade Mars mycket framträdande på sin himmel, den ena i ännu en association med Solen och den andre med Mars exakt sjunkande i väster. Det senare gör Mars till en opponent till jag-punkten i öster/ascendenten, så att kriget blir en "demoniserad" eller illa integrerad aspekt av den egna personen: det västra hörnet, "7e partnerskapssektorn" får "bära hundhuvudet".

Så är Mars verkligen "ond"? Är kejsarsnittet verkligen en inkörsport till cancer och astma? Eller är dagens DNA-forskare helt ute och seglar och bara leker med tänkbara scenarier - precis som astrologen måste göra närhelst han hittar blodets planet i en viktig position?

Det är vanskligt att säga vad Mars signifierar i det enskilda fallet. Men man vet att av det spektrum av denotationer krigsherrens förfogar över, kommer många av krigarens "effekter" att gå i dagen i vederbörandes liv. Men exakt hur Mars kommer att manifestera sig, det är där astrologin övergår i en konst, kanske t.o.m. en "psykiskt intuitiv" verksamhet. I fallet med mannen som inte integrerat Mars i sin egen person (militärtjänstsmitaren), utan hade placerat kriget i 7e partnerhuset, blev äktenskapet istället hans krigsskådeplats! Priset för att vägra bli man och integrera en dominant Mars i sin egen person.

Skeptikern skulle kanske kallade dessa övningar intelligent gissande. Och visst, problematiserar man bara "intelligens" och "gissningar" ska vi se att livets mirakel döljer sig även i vårt medvetandes informationsprocessande. Mars som en quickening spirit, som tändhatten eller impulsen som kan sätta fyr på hela huset.

Charles Carter hade rätt: Solen + Mars indikerar förhöjd och avklarnad varseblivning (intelligens?) - inte tunnelseendet som följer på stress eller prestationsångest utan just den maslowskt intensiva peak experience en soldat i fält sägs uppleva. Om varje moder skulle kunna chockstarta sitt barn med ett (för fostret) oförutsett kejsarsnitt och på så sätt höja barnets intelligens betydligt, skulle det då vara värt risken för cancer eller astma senare i livet?

Ni hör, så här korkad låter forskningen i sitt vägande hit och dit av faktorer som vi ytterst sett ändå bara kan konstatera att de ingår i den upplevelse som kallas livet. Eftersom rasbiologin aldrig dog ut i Sverige utan bara skärpte till sig för att bli lite mer rumsren, förmodar jag att biologerna kommer att fortsätta söka skräddarsy det "perfekta livet" ur rent biologiskt perspektiv.

För egen del har jag i ett annat inlägg (nytt fönster), halvt på skämt och halvt på allvar, istället föreslagit en naturlig födelsekontroll: föräldrar bör undvika att sätta barn till världen under de år och månader då solsystemet självt tecknar en förhöjd halt av "demoniska inflytanden". Skulle denna metod implementeras, är jag rätt om att populationens kapacitet i många avseenden skulle tillta.

söndag 28 juni 2009

Negativ polarisering = mainstream

De negativt polariserade Vatten- och Jordelementen har i flera inlägg studerats som de typiska materialisterna. Metafysiskt indikerar dessa födelsehimlar själar på väg "ner" i sinnevärlden, praktiker och inte teoretiker. De är sällan radikala i sina tankar eftersom överbetoningen av realismens element leder till försvagat intresse av de idealistiska elementens uttryck.
Fysiologen Benjamin Libet var en klassisk forskare i den numera nattståndna 1800-talsmaterialismens tonart. Efter kvantfysikens upptäckt kan ingen längre hävda att materien existerar som något "solitt", på Isaac Newtons gamla robusta, mekaniska sätt.

Libets himmel är därför ännu ett av många horoskop jag hittat som perfekt stämmer in med den "gammaldags" människan, hon som tror på sina sinnen, en naiv realist:

Här finns Jord och Vatten (materiens lerpöl), en minimal dos mentaliserande Luft, typiskt nog via Saturnus, en systematisk naturvetarplanet, och sen inte mycket mer. Ingen Eld alls, inget intresse för andens vägar.Forskaren tillhörde den allra mest primitiva typen av materialism som trodde att allt här i livet var en enda lång orsakskedja från atomerna och uppåt, med en hjärna som i sista skedet inte ägde någon fri vilja alls utan bara tänkte tankar som ytterst sett kunde härledas tillbaka till just denna långa serie av orsaker och verkningar.

Tänk själv ett scenario där du har lite gaser i magen och däri ser förklaringen till att dina tankar spinner på ett visst sätt. Fortsätt sedan hitta reduktiva förklaringar till precis allt annat du tänker, oavsett hur sublimt och filosofiskt det är. Det verkar lite lurt, gör det inte?

En alltigenom irrationell människa som Libets horoskop antyder, där enbart sinnesdata beaktas, är kanske så fattig i anden att det mesta i hennes medvetenhetsliv kanske går att relatera till enkla och påtagliga orsaker. Men med lite distans från 1800- och även 1900-talet inser man lätt hur barocka de "upplysta" västerlänningarna varit. Ja, egentligen har väl ingen trott på dumheterna, så de ledande "tänkarna" har fått hållas i sin verkstad.

Denna absurda och för människan djupt ovärdiga myt (du finns inte, du bara råkar tro att du upplever och tänker - egentligen är det här bara självgående "biokemi") - denna fördärvliga och självdestruktiva myt har alltså västerlandet levt genom ända fram till våra dagar.

Att många ännu är kvar där, beror på - sade Nobelpristagaren i fysik Heisenberg (eller kanske var det hans vän Nobelpristagaren Niels Bohr) - att kvantfysiken är så chockerande att samhället inte förmått fatta konsekvenserna av dess insikter. För kvantfysiken gav redan för 70 år sedan nådastöten åt en materialism som ju alla via sina fem sinnen finner oproblematisk.

Men via kvantfysiken går det nu att förstå fenomen som t.ex. telepati, vilken inte verkar kausalt, dvs en tanke färdas som en signal från person A till person B. Professorn Amit Goswami har i sitt spännande författarskap beskrivit hur kvantfysiken öppnat för ny förståelse på många områden.

Jag har tyvärr inte Goswamis födelsedata, men det förefaller ytterst osannolikt att han skulle domineras av Vatten på samma sätt som Benjamin Libet. Vattenmänniskorna är smidiga och anpassliga, få söker revolutionera vetenskapen i idealistisk (platonsk) riktning.

Nu har jag avsiktligt förenklat presentationen av Libet en smula. Han kom att hävda att människans fria vilja är en illusion eftersom han vid experiment med hjärnan upptäckte att hjärnan tycks förekomma våra medvetna tankar med några millisekunder. Det här svårbedömda fyndet passade ju utmärkt in i den gamla världsbilden där medvetandet bara är ett "sidofenomen" till hjärnans processer! Här är en text om hans "uppseendeväckande" fynd:

http://www.mindfields.org.uk/blog/?p=191
*****

Men när nu, som artikeln berättar, Libets fynd har replikerats måste man ju fråga sig om det inte ligger något i saken? Är mitt beslut att lyfta min arm bara en inbillning om hjärnan redan strax innan jag tänker den tanken signalerar beredskap (eller vad det nu är som händer rent neurologiskt) för armlyftet?

Frågan går rakt in i astrologins centrala värld: vad tror vi att vi är? Den smala lilla horisont vi kallar egot eller dagmedvetandet? Detta är bara den fysiska kroppen, den så kallade ascendenten i ett horoskop. Men detta är det FALSKA JAGET i indisk filosofi vilken man bör gå till för att förstå astrologin.

När forskarna mäter hjärnan och kommer till slutsatsen att vi inte har någon fri vilja, är de djupt förlorade i sin materialistiska illusion - de sitter längst ut på en gren men har ingen aning om att det finns en annan, mer central medvetenhetsnivå som verkar bakom ridåerna och är den verkliga människan. Det är denna människa som fattar besluten och det falska egot bara tror det sköter showen!

Detta djupare "Själv" indikeras astrologiskt av Solen, och är en andemänniska - den vi egentligen är under våra reinkarnationer på jorden och i andra världar. Astrologin, åtminstone från nyplatonismen (cirka 200-500) har symboliskt mappat upp de högre, eviga världarna mot Luftelementet och Eldelementet.

På vårt inomvärldsliga plan blir Luft till "mentalitet" och Eld till "vision" etc, men den här bloggen gillar det nyplatoniska, metaforiska bruket av de fyra elementen, som därmed kommer att beskriva en dubbel verklighet, Eldens och Luftens IDÉVÄRLD och Vattnets och Jordens NAIVA VERKLIGHETSUPPLEVELSE. Andevarelsen tänker sin verklighet och först därefter kan de "fallna" materialistiska forskarna mäta på människohjärnan och det oftast extremt begränsade jag-medvetande individen har byggt upp under sitt liv.

Pensionerade amerikanske professorn i kvantfysik, Amit Goswami, propagerar för den filosofiska idealismen som menar att medvetande föregår upplevelsen av en materiell värld. I sin ytterligt läsvärda "Physics of the Soul" (2001) skriver han:


Let's go back again to the question of why we don't seem to be cognizant that we are creating our own reality. In truth, we rarely are in the state of consciousness that chooses [realities] freely. It happens when we are creative, for example, when we experience deep compassion for another being, when we get moral insights, or when we are in communion with naturen. Spiritual traditions call such exalted self-experiences by names like Atman (in Hinduism) or Holy Spirit (in Christianity).... (s 45-46)

Naturligtvis får mätresultaten det att verka som att hjärnan redan gjort sina val innan egot är medvetet om det, men som Goswami säger det mer om egots låga medvetenhetsnivå än något annat!

Naturvetenskapen som mainstream-rörelse - neurologer, biologer - sitter således alla fast "nere" i den okreativa Jorden och i Vattnet! Deras orientering mot "mätbarhet" är ett slaveri under vanan och de producerar inga verkliga genombrott, utan bara mer och mer resultat av samma sort. All kunskap som alstras kommer ett steg efter det fria medvetandets val. Materialisternas val är att välja att inte se utanför sin skokartong.

De har inte ens metoder för att hantera de högre orsakerna (Eld, Luft) och har heller ingen motivation att söka i en riktning de tror tillhör historiens avklarade fenomen. Därför är Vatten- och Jord-människor oftast mainstream - få av dem tillhör sin era något sensationellt och nytt. De är inte här på det uppdraget i detta liv.

Goswami nämner Libet i sitt resonemang och påpekar att det är den fördröjda medvetenheten som uppmätts har sin enkla förklaring i att egot är så inrutat i vanans makt att varje inkommande upplevelse först slirar runt i minnet en lång stund innan egot får nys om slutresultatet av det inkommande data plus jämförelser med innehållet i minnet. Så mycket för Libets teori om att vi bara inbillar oss vår fria vilja: Han har rätt. Vissa sitter så fast i slentrian (minnesmönster) att de aldrig når dett avklarnade tillstånd då de är gudalikt kreativa och väljer i det levande nuet!


*****

När de naturvetenskapligt lagda därtill blir häftiga filosofi- och religionshatare, då är det nästan utan undantag så att de har en kraftig Jord-laddning i sig som har hamnat i konflikt med andens symbol Elden. I deras psyken utspelar sig så att säga Satans sista strid mot Ljuset.

Biologen och religionshataren Richard Dawkins är ett utmärkt exempel på den kanske mest vedervärdiga slitningen mellan Eld och Jord, den som bildas mellan Väduren (Eld) och Stenbocken (Jord). Just den kombinationen har jag på den här bloggen etiketterat med "egenmäktighet" - det är det egocentriska barnet som leker världshärskare och deklararerar att bara denna världen existerar.

Hollywood style typecasting

Hack i häl på föregående blogginlägg om Megan Fox (nytt fönster) ytterligare ett som som utgår från Oxens tecken, fast nu på temat look-alike.

Att Hollywood försöker upprepa koncept de upptäckt fungerar är inte så märkligt, men men börjar ju undra om de använder astrologer för att hitta de sorter de vill komma åt.Jämför själv. Brooke Shields i sin glans dagar och nytillkomna ansiktet Nikki Reed. De är inte identiska, Reed förefaller ha ett lite vekare käkben, men jag skulle ändå ge dem 8 av 10 på en "look-alike"-skala.

Här är det inte bara Solen i Oxen för båda utan även Månen ansluter sig i tecknet för en nymåne, vilket sägs ge tämligen renodlade typer.

Skönhetens Venus som härskar över Oxen och även om inget stjärntecken äger monopol på den undflyende kvalitet som ibland är närvarande och ibland bara lyser svagt, verkar Oxen vara en bra kandidat för de där fånigt symmetriska ansiktena och den lätt släpiga, kreatursliknande psykologin som på engelska kallas "sultry".

Sensualism är som bekant en "långsam kvalitet" och trögare än i Oxens tecken - av Jordelementet och den "fixerade kvaliteten" - blir det inte!!!


Se även tidigare inlägg (nytt fönster) om Brooke Shields extremt negativt polariserade himmel.


*****

Ett manligt exempel på den liderligt "sultry" tonen ("look-alike"-faktorn utgår nu, även om även här noteras de fixerade tecknens ofta återkommande "fyrkantiga symmetrier" som bilden på Brooke Shields visade).

För Charlie Sheens trögfattade och långsamma roll i tv-serien "Två och en halv män" drar han full nytta av att Oxen steg i öster när han föddes. Ascendenttecknet är ju horoskopets kanske viktigaste, men tyvärr är alltför ofta födelesetiden okänd på offentliga personer. Här får vi klara insikter genom att känna till tiden.

Eftersom hans rollgestalter var lika träiga i de olika spoof-rullar (tänk: "Hot Shot!") han gjorde tidigare i sin karriär, utgår jag från att han bara använder sin naturliga personlighet som har en släktskap med oxdjurets naturliga flegmatism!

Rollfiguren inkluderar även Oxens berömda (men sällsynta) raseriutbrott - men då har hans odräglige inneboende bror pressat honom över gränsen. Grundförutsättning är att Charlie äger bostaden som bror med sin son tillfälligtvis upplåtits rum att bo i. Oxen reprsenterar fixerade inhägnader och "det egna terriotoriet" (samt i vidaste bemärkelse moder jord).

Nyckeln till seriens oerhörda framgång i USA (och annorstädes) ligger förstås i komedin och den träffsäkra dialogen, men också i att dessa, de "oxiga" grundförutsättningarna är så vanvettigt simpla. Alla känner igen sig i dem, även om många är födda längre fram på zodiakens vandringsväg, där inte längre husrum, pengar och munnens njutningar är livets början och slut. Vi skrattar med den del i oss som står den rena materialisten nära.

Faktum är att även Charlie Sheens soltecken är av den fixerade kvaliteten. Han föddes som Lejon enligt den sideriska zodiak som ger så mycket mer träffsäkra resultat än den västerländska. Insikten om att han är "fixerad" eller som indierna säger, "tamas" - "trög och mörklagd" - både vad gäller personlighet och solär viljeinriktning, kan förklara varför han levde ett så degraderat privat liv att hans egen far Martin Sheen fick ta i med hårdhandskarna för att få sin urspårade son att vakna upp. (Horoskopet innehåller förvisso ännu fler antydningar om en vilding...)

När Jord och Eld låser sig som oftast sker mellan Oxe och Lejon, kan det uppstå en helt abnorm livsnjutartendens - livet blir en enda strid för att nå nästa njutning (gärna efter kamp och erövring), och Lejonet är ju nöjets och lekens eget tecken!

Lustigt nog bildar störningen mellan Eld och Jord, mellan sensualistiska Oxen och njutningsmänniskan Lejonet, exakt den problemställning som hans rollfigur i "Två och en halv män" brottas med! Han vill bara njuta men aldrig förplikta sig! Notera den extrema fixeringen vid orala skämt i serien. Oxens tecken härskar över mun och svalg. Man skulle kunna tro att serien var specialskriven för att passa Charlie Sheens personliga nivå!

Megan - objektifierad och vet om detMegan Fox 2008

Stackars unga människor när de når framgång, förvandlas till ett föremål - objektifieras - och inte har utvecklat några som helst mentala redskap för att hantera den uppkomna splittringen i två delar av deras gamla jag!

Enligt Aftonbladet har 23-åriga aktrisen (?) Megan Fox blivit vald till världens sexigaste kvinna, och har uppenbara problem med att hantera den här avknoppningen av henne i ett alter ego. Kvinnan rodnar när saken förs på tal.

Födelsetiden är inte känd men bara själva födelsedagen är här ett fenomenalt exempel på alla nämnda ingredienser: reduktionen av en människa till enbart en kropp, en sexsymbol, oträningen (och inte rent av oförmågan) att konceptuellt greppa sin publika persona men ändå en medvetenhet om att "något har hänt". Så här ser det ut:


Jämte Michael Jacksons horoskop helt nyligen, är det här den mest "kodade" karta jag lagt upp, och färgmarkeringarna måste kort förklaras. I indisk astrologi är det inte planeterna som står i fokus utan stjärnbilderna.

Planeterna är bara agenter som aktiverar t.ex. den naturliga oppositionen mellan Oxen (Megans födelsetecken) och Skorpionen. När nu Saturnus (fysikaliteten, "objektifieringen") befinner sig mittöver, i Skorpionen, sägs oppositionen löpa mellan tecknen som helhet och inte som i västerländsk astrologi enbart mellan planeterna. Det är två teman som går igång och bildar en syntes, "färgad" av de planeter som ingår.

De färgade cirklarna indikerar alltså vilka planeter som, fastän inte i exakta vinkelvärden, aktiverar några sammansatta motiv. Notabelt är t.ex. att bara Jupiter (Zeus, gudarnas övergud) i indisk astrologi kan bilda den unika triangeln, vilket sker på Megans himmel eftersom det finns objekt även i de andra två stjärnbilderna i samma element (Luft) som det Jupiter markerar.


I termer av ren och skär materialism, att reducera människan till "enbart kropp", har jag redan rört vid den här oppositionen under etiketten "Satan". För att likt ateister och den överförenklade västerländska vetenskapen, bara hålla materiella partiklar (i allt mer komplexa sammansättningar) för att vara den enda verkligheten, det är att omedvetet ha givit sig hän till det Jesus i Nya testamentet kallade "denna världens furste", även känd som Satan - han som negerar varje försök att peka mot att livet fortsätter bortom den lilla fysiska fickan där vi just nu råkar leva och har vår boning.

Som synes av Megans födelsetecken är hon här på jorden för i någon mån "bara vara fysisk" - Solen i Oxen är ett enkelt Jordtecken och dess härskare Venus (Afrodite) är den fysiska sinnlighetens och gatflickornas beskyddarinna. Gå igenom tillräckligt många människor födda i Oxens tecken (enligt den sideriska zodiaken) och du kommer att märka att det ofta finns något väldigt "jordat" och magnetisk sugande i deras blickar.

Detta är urtecknet för MATER MATERIA, den förtärande jordmodern som suger ner själen i fysikalitet och sedan inte vill släppa greppet. Det är den här plattformen som lockar själar så att de kommer åter till jorden, varv efter varv. Satan gnuggar händerna, för hans domän lever bara på att själar faller och tappar sitt ljus. Satan och fallna änglar bygger materien och får den att verka verkligare än den är.

Att Megan rodnar inför påminnelsen om att hon också är det mentala konstruktet "sexsymbol" kan ganska lätt härledas till hennes psyke eller sinne: Månen är här "hemma" i sitt eget tecken Kräftan vilket indikerar ett renodlat budskap i Vattenelementet - själva den själsliga impressionabiliteten. De här människorna har verkligen inget pokerface - allt de känner tenderar att passera ut från själen och bli synligt i somatiska reaktioner!

Som ibland händer med horoskop bara ställda för dagen ifråga, sker en viktig förändring under dygnet i fråga. Oftast brukar osäkerhet sås av att Månen byter tecken under dygnet, men här är det Venus som vid midnatt befinner sig i 29 grader och 50 bågminuter av Oxen. Jag har helt enkelt valt att anta att Megan föddes åtminstone några timmar in på dygnet (mycket troligt) så att vi istället hittar en Venus just i början av Tvillingarnas tecken.

Denna placering motiverar det jag inledningsvis sade om sakna mentala redskap för att hantera splittringen av jaget i en publik persona. Venus är inte bara harmoni med en partner (kärlek) utan intrapsykiskt harmoni med det egna jaget. Jag tycker mig genom åren ha noterat att Venus sitter på alla stolar samtidigt men inte stadigt. Så fort man pekar ut stolen de för ögonblicket sitter på, ramlar de av den eller flyttar sig instinktivt till en annan position.

Det är en av de i särklass halaste placeringarna som tänkas kan och intrapsykiskt tycks individerna inte kunna etablera något emotionellt fotfäste i sig själva. Tvillingarnas härskare Merkurius (Hermes) förklarar varför: den är en bevingad gud i ständig rörelse mellan olika punkter och harmonierar väl med Tvillingarnas tecken som ett kluvet tecken. Kommunikation mellan punkt A och punkt B är en styrka i detta tecken, men Venus i "skytteltrafik" favoriserar inte en stabil punkt varifrån att hitta jämvikt med sig själv.

Om sedan lyckobringaren och expansionsprincipen Jupiter förstorar upp Venus i termer av kärleksgudinna (sexsymbol), gissa hur mycket svårare det blir för den sålunda objektifierade individen att hitta någon jämvikt med sitt nya publika jag!

En Venus i Tvillingarna skulle också ge en generell opposition till Skytten mittöver, och där hittar vi den råa, libidinösa Mars. Tillsammans bildar Mars och Venus det jag i andra inlägg kallat "hor- eller horbockssyndromet". Det är mycket vanligt att hitta detta i horoskop för människor som stannar på den bagatellartade nivån av sexsymbol. Det är inte alltid så att kombinationen leder till promiskuitet, men livsaptiten är långt högre än hos genomsnittsindividen. Ibland avsnörs libido och kanaliseras mot vad som kan upplevas av andra som måttlös karriärism.

Sverige har sitt eget exempel på hur rastlös denna kombination av Mars & Venus är i Carolina Gynning. Där faller kombinationen i Lufttecknet Vågen, vilket antyder att hon sällan är i balans mer än några få ögonblick innan mentaliteten sticker iväg i någon ny "crush"... En distinkt femme fatale-kombination, detta "horsyndrom" - även i de fall den sublimerats bortom gatflicksnivån, vilket den måste sägas gälla för Gynnings placering i Luft. Megan Foxs Mars/Venus aktiverar Eld och Luft, vilket är en kreativ kombination så kanhända kommer även hon att göra sin "Gynning" så småningom och försöka bli konstnär.

Mars i opposition med en Venus i kluvna Tvillingarna torde också vara det tydligaste tecknet på den bisexualitet Megan Fox flera gånger uttalat sig om. Att vilja ha av "båda sorterna" kan vara ett tecken på den horbockighet/nymfomani som kombinationen sägs medföra, fast här som en mörkande strategi: genom att tända på båda könen kan man hålla två olika bokföringar, vilka, tagna var och en för sig, inte ser så oroväckande ut. Men summan av alla kärlekar visar att individen sitter fast i en libidinös fixering.

Ur astrologiskt perspektiv är Megan naturligtvis lika lite bi som många homo tror att de är det. Astrologin avslöjar att det är medfödda brister i självinsikt som leder till dessa "patologiska" yttringar. Men försök övertyga en människa om att hon egentligen är "hetero" innan hon har lagt klart sitt eget psykiska pussel... Här kommer själavandringen in som en förklaring till varför vissa födelsehoroskop bara skriker ut instabilitet i genderfrågan.

Det finns ingen möjlighet att gömma undan en Mars & Venus-aspekt, det handlar om att hitta så smarta uttryck för den som möjligt. Den som kan undvika att gå på gatan lär väl göra det, men dans och sång - underhållningsbranschen kort och gott - kan ge tillräckligt utlopp för den här själens starka genomflöde av begär till livet.


Så vad har vi hittat?

Jo, på denna himmel kan man utläsa en synergi mellan den materialistiska och objektifierande principen (Oxe/Skorpion) och den extremt lyckobådande kombinationen av de "naturligt goda" Jupiter och Venus, med det resultatet att Megan Fox lyfts upp från mängden och blivit en symbol för lyckan som bor i Afrodite, skönhetens och kärlekens gudinna. Eftersom Mars är med på ett hörn, talar pressen i termer av rå sexualitet, snarare än Venus som en högre konst, och detta besvärar Megan.

Mentalt klarar hon inte att stå stadigt i denna mentala konstruktion av "sexgudinna" för trots all Luft är hon i grunden inte en mental typ: Månen i Kräftan indikerar en lättrörd och sentimental människa som har nära till känslorna.

Både hennes Sol och Måne, Jord och Vatten respektive, indikerar den negativa polariteten som drar människor ner mot ökad fysikalitet och ökat beroende av de fem yttre sinnena. Mot detta kan hennes Lufttriangel söka kämpa, men hon var predestinerad att bli en "läckerbit för ögat", bränsle i "det sataniska maskineriet".


Ett näranog perfekt horoskop för ett liv i "denna världen", men definitivt inte en markör för en själ som kom till jorden för att börja påbörja "returresan" till högre himlar. Men vi är alla här för att göra "vår grej", och om detta påminner astrologin.*****

Se även min serie studier av det sataniska elementet i astrologin (etiketten "Satan"), eller om inte intresset är så stort bara del III där aktrisen Molly Sims noteras. Hon är också Oxe men tycks inte alls ha några problem med rodnande självmedvetenhet.

Och varför? Jag tror det beror på att hon totalt saknar Vatten i sitt horoskop, vilken kan utläsas som en viss brist på emotionell djupkontakt med sig själv. Hon är "bara kropp". Till skillnad från Megan Foxs sensitiva Kräft-Måne har Molly Sims dessutom en kombination av sinnelagets Måne + Mars, vilket introducerar ovannämnda element av "rå libido". Ett annat sätt att indikera en sexsymbol alltså (och en som trivs i den mentala föreställningen om att vara det - planeterna ligger i den mentaliserande Luften).

Astrologin har många sätt att beskriva en sak.

Danmark, den fria sexualitetens land (i många kulturers ögon spridare av fördärv), har intressant nog ett nationalhoroskop helt nedtyngt av den sataniska principen. Detta ger också intressanta synvinklar på deras antireligiösa aktiviteter - Muhammedkarikatyrerna som kostade landet många, många miljoner till följd av handelsembargon ute i vida världen.

Och NATO- och USA-vänliga som danskarna är, tycks med rätta arabvärldens syn på USA som "den stora Satan" även kunna appliceras på vårt grannland (Lill-Satan?). Oxen/Skorpionen leder påfallande ofta till "låga vibrationer" som vakna själar eller hela kulturer som inte fallit så lågt i den gyttja skandinaverna kallar sin "frihet" med avsmak värjer sig mot.

fredag 26 juni 2009

Ett stjärnfall (Michael Jackson 1958-2009)Den indiska astrologins få men potenta interplanetära aspekter aktiverades nästan fullt ut för Michael Jacksons turbulenta liv. Notabelt är att de båda illgärningsmännen Mars och Saturnus slår klorna i nästan allting här.

Hur kunde han då bli så känd? Underskatta aldrig välgöraren Jupiters förmåga att skänka expansion och framgång! Här kopplade den harmoniskt till Månen - massornas (publikens) signifikator.

Som för att understryka samma tema en gång till låg Månen därtill i Vattumannen - den stora folkmassans tecken. Och vilket soltecken är då bättre att lysa inför massorna än Lejonkungens? Inte för inte fick han beteckningen "King of Pop", fastän den felaktiga västerländska astrologin gav honom Jungfrun som födelsetecken.

Himmelen visar också ett graverande socialt utstötningssyndrom, vilket gör Michael Jacksons öde till närmast paradigmatiskt för denna oförmåga att hålla ihop med folket som en aktiv Vattuman och Skorpion på samma himmel indikerar.

Och för att avrunda denna helt osannolika födelsehimmel drog Michael Jackson i sin födelse även på sig det syndrom som bloggen betitlat sensationalismen, här representerad av en samtidig aktivering av två tecken med tydligt barnpsykologiska drag: Väduren och Kräftan (Eld och Vatten).

Den som kan de astrologiska spelreglerna inser genast hur oändligt mycket mer korrekt den indiska astrologin är än den västerländska. Udda öden som Jacksons bara understryker detta.

Dödsorsak var hjärtstillestånd, och notabelt står en av hans värsta planetära konflikter mellan Solen och Saturnus. Inom respektive planets jurisdiktion finner vi bland annat:

Solen - hjärtat och livet
Saturnus - restriktion och liemannen som drar den yttersta gränsen

Michael föddes alltså med onda Saturnus i ond aspekt till Solen (livskraften), och gränsdragaren har nu i snart två år släpat sig fram genom Lejonets tecken. Den blir klar med sin depressiva vandring genom livets och ljusets tecken i september i år. Men så långt orkade inte Michael följa med. Vad kom emellan?

Jag tycker mig se en viktig incident. Han dog de dagar när attackens Mars just passerade samma ställe i Vädurens tecken där den låg då han föddes. Båda de onda aspekterade under "transit" (här-och-nu-rörelsen) sina egna teckenpositioner 50 år tidigare.

Så ser det ut när cirklar sluts.

Och människan lärde sig för många tusen år sedan genom stjärnskådandet att vi verkar inom ramen för ett Öde. Vi kom hit med en färdplan och vi går härifrån schemaenligt. So why worry?

Om dödsfallet: Aftonbladet, Expressen, DN, SvD.

_____

Michael Jacksons födelsetid blev aldrig känd. "DD" i horoskopet står för "dirty data" enligt Lois Roddens klassificeringssystem. Men ovanstående observationer kring ett svårt stört födelsehoroskop baserar sig på ovanligt tunga budskap som hängde på himmlen under 2½ dygn, den tid Månen passerade genom Vattumannen.

Detta faktum gör också att ovanstående hypotes om vilka planeter som triggade hjärtstilleståndet inte är säkra. Månen "ödets sekundvisare" har inte diskuterats. Den osäkra födelsetiden omöjliggör en närmare analys.

torsdag 25 juni 2009

Horoskopets form


Nordindisk zodiak på vilken en svastika (en solsymbol)
dubbelexponerats som påminnelse om solens ständiga rörelse
genom zodiaken och samtidigt om att Solen liknas vid
ATTRAKTIONEN i det indiska gunas-tänkandet (motsvarande
Sattva guna, dvs. Tvillingarna, Jungfrun, Skytten, Fiskarna).

På den här bloggen är vissa horoskop fyrkantiga (eller rektangulära) och andra är runda.

Det här är en bra påminnelse att inte "snöa in" och glömma att det faktiskt bara är modeller eller kartor vi använder för att söka information i. Det går att bli fundamentalist med astrologin precis som den sämre sortens vetenskapsmän tror att bara deras verklighet är den enda eller giltiga! Varje gång jag växlar mellan horoskoptyperna påminns jag om att detta inte är verkligheten utan bara en förenklad bild av den.


*****

Skillnaden mellan typerna är som följer. Den sydindiska kvadraten låter de tolv husen (livsområdena) löpa medsols tillsammans med de 12 stjärntecknen. Och stjärnbilderna ligger alltid fast på samma ställen: zodiakens sista tecken Fiskarna är t.ex. alltid högst uppe till vänster och zodiakens inledande tecken Väduren ligger just till höger.

När födelsetiden är känd blir ascendenttecknets markör "asc" beteckningen för födelseortens östra horisont. Den indiska stjärnkartan låter oss kliva ut från jorden och se ner på den lilla punkt i den gigantiska zodiaken (solekliptikan) där planeten jorden befinner sig. Markören påminner om den magiska plats på jorden där man lokalt ser ett av zodiaktecknen höja sig - den symboliska representationen för det ögonblickets händelse (barnets födelse).

För att göra det extra krångligt visar illustrationen här ovan den nordindiska diamantformade horoskopformen. Den används inte på den här bloggen, men är bra att känna till. Inte minst för att västerlänningen känner igen arrangemanget med zodiaktecken som löper motsols!

I den nordindiska zodiaken, som förr också användes i västerlandet, innan vår runda karta uppfanns, ligger alltid ascendenttecknet på topp. I illustrationen här ovan skildras den "naturliga zodiaken" i vilken Väduren är matchad med det första huset, med vilket den har många överlappande betydelser.


*****Det moderna västerländska horoskopet låter zodiaken löpa motsols som en yttre ring. Inuti denna himmelska ring (motsvarande solekliptikan) avbildas husen som 12 tårtbitar. Ascendenten har här placerats vid klockan 9 på urtavlan.

Märk att man bara ser de sex tecken som är på väg att stiga över ortens östra horisont (hus 1) eller just har stigit upp i 12e huset och vidare över himlavalvet till tecknet som just sjunker i väster (hus 7). Halva zodiaken ligger i "underjorden" och är inte synlig vid tidpunkten i fråga.

I det runda horoskopet är det bara de 12 husen som löper medsols (som i den gamla indiska diamantformen). När jag upptäckte den indiska astrologin tyckte jag genast att den var mindre schizofren eftersom den inte, till skillnad från den moderna västerländska, packar in två olika mentala visualiseringar i samma bild: planeternas rörelse framåt genom zodiaken men illustrerat som en motsols rörelse, samtidigt med känslan av planeternas medsols rörelse över himmelen och genom husen under ett jordiskt dygn. Oavsett vilken indisk modell som används går alltid tecken och hus i samma riktning.


Notera också att "helhusmetoden" används även i det västerländska cirkelhoroskopet på den här bloggen. Så såg horoskopen ut förr, och detta är alltså samma tanke som i de indiska utförandena. Ascendenten läggs bara in vid rätt gradtal och 1a huset motsvarar som helhet tecknet som stiger i öster. Jag tror västerlandet bara fantiserat att de varit mer exakta genom att peta med smådetaljer och skapa system med hus och tecken i otakt...

*****

När födelsetiden saknas i en karta av västerländsk typ, är det vanligt att man ritar en "naturlig zodiak", där Väduren som nämnt alltid kopplats till 1a huset - bara som en påminnelse att Väduren "naturligen" symboliserar jaget. Ascendenthusets innebörd är just jaget och den kropp som krävs för att ha en punkt att utgå från som individ.

Dessa "solar charts" eller solära horoskop kan inte ge någon vägledning om var planeterna i själva verket befinner sig i för hus. Många kändishoroskop saknar födelsetid och blir därför bara allmänna funderingar över vad hela dygnet hade för motiv på himlen.

Vilka av dessa motiv som dominerar personens öde, blir en efterhandskonstruktion - individ A gör sig känd för det eller det, och titta! - stjärnhimmelen den dagen innehåller faktiskt ett snarlikt motiv. Gissningsvis låg därför det motivet i något av horoskopets fyra hörn (väderstrecken) då kändisen föddes.

De andra barn som föddes samma dygn föddes troligen de timmar då inte det här typiska motivet låg i något av de fyra hörnhusen (1a, 4e, 7e, 10e). Men även om så var, är horoskopet inte hela människan. "Kändisen" kanske bara var en ovanligt framgångshungrig själ, och födelsetiden gynnade den som verkligen ville bevisa något i omvärldens ögon.

Filosofen Platon hävdade att gamla och kloka själar, sådana som redan varit på jorden många gånger, gärna hoppade över de här "linslus-rollen". Det skulle betyda att nästan alla själar på jorden i den narcissistiska och självcentrerade västerländska kulturen är omogna själar, nybörjare på planeten jorden!


*****

För att avrunda den rent formella frågan om de flera typerna av horoskop kan nämnas att indierna också kan använda Månen som ersättare för ascendenten om inte födelsetiden är känd. Detta är logiskt tänkt eftersom Solen i hela trettio dagar producerar samma grundtecken, medan Månen med cirka 2½ dygn per tecken tecknar en finkornigare bild. Men att räkna husen från Månen är naturligtvis ändå bara en torftig ersättning i avsaknad av den faktiska födelsetiden.


*****  

Husens/livsområdenas innebörder. Jag går igenom dessa lika lite som zodiaktecknen eller planeterna, vilka jag också förutsätter att de flesta kan något om. Men den vediska astrologin har intressanta varianter på de tolv husen, och här är en "lågprofilsajt" på engelska (indisk) som innehåller mycket trevligt material. Bland annat den klickbara länken överst på den här sidan, som leder till beskrivningar av de tolv husen.

Vad som inte finns i västastrologin är en analys av husens egen karaktär. Denna är avgörande för bedömningen av en planets verksamma natur.

Hörnhusen är generellt goda, men inte lika goda som de triangulära husen 5 och 9. Hus 1 är både ett hörnhus och ett triangulärt. Husen 6, 8 och 12 är onda och hus 3 milt illvilligt. Vissa hus kan också förbättras genom att man fokuserar dem, men här rekommenderar jag en introduktionsbok i indisk astrologi. De flesta inläggen håller det ganska enkelt.

I indisk astrologi anses också vissa planeter mer besläktade med vissa hus. Här är en lista över dessa förhållanden.De fyra elementen (tripliciteterna)

(Mindre omformuleringar och tillägg 101011.)Platons presentation (i Timaeus) av de fyra elementen,
enligt honom tillvarons minsta byggbitar, men i antik
tanke även uppfattad som allmänna principer.
Källa: Gill/Peregrin - A Compansion to Ancient Philosopy

Lite historia

Platon presenterade på 300-talet fvt sin kosmologi i dialogen Timaeus. Texten innehåller intressanta allusioner till astrologin. Zodiaken (den åttonde kretsen) kallas t.ex. det "Sammalunda" medan de sju planetkretsarna tillsammans kallas det "Annorlunda". Det tycks vara zodiakens medsols rotation under ett dygn som är "sammalunda" med solen, medan antikens astronomer upptäckte att planeterna som grupp rörde sig annorlunda och grad för grad fortskred "motsols" genom zodiaken.

De fyra elementen beskrivs med det grekiska ordet arche (pl: archai) - urtyper eller "första principer" eller axiom. Dessa existerade innan "himmel och jord" fanns till och i mytologins värld brukar de separeras från varandra och inta sina egna positioner. På den här bloggen är Eld är det mest förfinade och Jord det mest grova, i linje med flera antika traditioner. 

Eter (aither) har en egen och kuriös historia men utelämnas här eftersom det bara är den kinesiska astrologin (mig veterligen) som någonsin arbetat med fem tillstånd (eller element) och även där har etern en funktion snarlik den indiska: kineserna ser den som "mittens element", det ligger still under all förändring. Indisk filosofi ser etern som den rumsliga utsträckningen inom vilken de fyra elementen bygger upp och bryter ner tillfälliga verkligheter. I grunden samma idé som den kinesiska om ett vilande element, alltså.

Ska man vara riktigt noga var det Empedokles som ett århundrade före Platon börjat tala om fyra element och ingen vet säkert om han (levde i Mindre Asien) i sin tur fått de fyra elementen från annat håll - kanske en import från Indien? Problemet är att indierna inte har någon vettig kronologi för sin historia - dokument och traditioner är svårdaterade. 

Inget antikt horoskop från Babylon tyder på att elementen användes i deras astrologi, men Wikipedia nämner helt flyktigt angående de klassiska elementen att de ingår som naturliga element i den babyloniska skapelseberättelsen, skyn (Eld), jorden, vinden och havet. Det kan mycket väl vara den babyloniska himmelen som fick alexandrinske Ptolemaios att förklara Elden för det noblaste elementet (mest likt den skinande himmelen).

Länken nedan ger en sida som brutit ner kosmologin i Timaeus till en serie koncisa iakttagelser och de klickbara elementen ger illustrationer på hur Platon föreställde sig dessa fyra "atomära" byggbitar, vilka listades i tabellen här ovan.

Tanken om mikro/makrokosmos gällde vid denna tid, så att den mänskliga kroppen och dess psyke är en slags miniatyr av Världssjälen, vilken betraktades som ett levande och intelligent väsen.

Emellertid skiftar Världssjälen ständigt utseende. Föds ett barn här på den "stillastående" jorden kommer ungen att vara en utgestaltning av Världssjälen ur ett detta perspektiv, en lokal "distorsion" till följd av en plats och en tid istället för Världssjälens egen natur, som är att vara alla platser och alla tider! Men med detta kanske vi redan talar nyplatonisten Plotinus nästa nivå, den kosmiska Intelligensen (Nous) som utgörs av Formerna (eller Idéerna), och till dessa hör våra eviga andesjälar hör.


Märk att Platon också nämner ett femte "element" vari kosmos vilar - rymden eller nämnda eter. Här visar sig plötsligt släktskap med inte bara indisk filosofi där rummet kallas akasha utan, som sagt, också kinesisk filosofi där ett element är centralt och inte deltar i de övriga fyras ständiga transformation.

De kinesiska taoisterna benämnde rummet Den Stora Modern, och kanske är det samma tanke i det gamla Egypten där himmelen var kvinnlig (Nut) och jorden manlig (Geb eller Zeb).


http://faculty.washington.edu/smcohen/320/timaeus.htm
 


Eld, Luft, Vatten, Jord - vägen ner till fysikalitet (inkarnation)

Termen "triplicitet" kommer av att zodiaken innehåller tre tecken som mellan sig bildar en liksidig triangel. De tre tecknen är delmängder av ett och samma element.

Etiketterna på de fyra elementen används när både Sol och Måne i horoskopet befinner sig i elementet ifråga. Dessa är så viktiga vid tolkningen att en person med båda viljans planet Solen och sinnelagets Måne i samma element kan gälla för att extra tydligt demonstrera elementets kvaliteter.

Detta verkar stämma, även om avvikelser ofta förekommer. Tänk t.ex. en typisk eldnatur men som råkar födas när ett Jordtecken stiger i öster - ascendenttecknet (som är det viktigaste), och detta tecken dessutom ockuperas av flera planeter. Det här blir som att hälla en skyffel jord över elden! Mängder av svårförutsägbara reaktioner kan uppstå. Allt från fysiska handikapp till en människa i oavbrutet krig (Eld) mot livets alla begränsningar (Jord).

Se vidare astrologins syndrom (nytt fönster) för vissa kombinationer av elementen.

För etiketterna med typfall gäller att båda Sol och Måne ("de två ljusen") ska befinna sig i samma element - detta brukar kunna ge bra fall att studera lite närmare:


Eldelementet - typfall


Luftelementet - typfall


Vattenelementet - typfall


Jordelementet - typfall

(Bloggen har växt så mycket att dessa etiketter nu innehåller för mycket material att gå igenom)


Den positiva och negativa polariteten kan ses som en reduktion av de fyra elementen. Eld och Luft är positiva och Vatten och Jord är negativa, de förra lyfter människan uppåt och utåt i världen (progressivitet) medan de senare passivt faller neråt och motsvarar en tendens att vända sig inåt mot det egna (defensivitet).

Att hela vår värld under Luna, den sublunära sfären som man sade i antiken, "behåller sin form" är en följd av att den inte expanderar utan är helt "negativ" i sin orientering: den är fullt upptagen att värna och hålla sin egen position. "Stand one's ground", som de ruffiga nybyggarna i USA sade om att inte släppa den mark de stakat ut efter pionjärfasen - vilken förstås var driven av Luft och Eld, av en expansionistisk glöd!

Utanför den sublunära sfären där tidsbundna och tillfälliga kroppsliga former skapades av den lera som bildas när Jord genomträngs av livgivande Vatten - fanns den eviga himmelska världen. Luft och Eld är lite knepigare. Å ena sidan ingår de också i alla tings sammansättning inne i den sublunära sfären - inklusive kvaliteten på psyket. Men å andra sidan använde, som sagt, redan Empedokles på 400-talet fvt de fyra elementen som symboliska principer och på den här bloggen indikerar Luft och Eld kvaliteter som tillhör den supralunära eller himmelska sfären.

Enkelt uttryckt är Vatten och Jord "naturen" den del som gör oss till ett med naturen. Luft och Eld - som principer - påminner om att vi också har en "rationell själ" en del som överlever den biologiska livscykeln. Den rationella själen glider över i den rena Intelligensens värld (Eld), som tillika är vår innersta andliga identitet. Men i praktiken blandas de fyra elementen och många inlägg noterar hur t.ex. Eld "smutsas" av samexistensen med Jord så att resultatet blir mer av en kämpe för det materiella än en mediterande mystiker!

Astronomin har nya rön som inte var kända i antiken, t.ex. att universum anses expandera i alla riktningar. Men t.o.m. här påminner dagens "vetenskap" om antikens mytiska tanke att "positiv polarisering", dvs expansion, är förbehållen de två himmelska elementen.


Kanske beror detta på att vetenskapen i sin yttersta framkant själv är så löslig och spekulativ att den faktiskt är en myt, precis som astrologin! I den yttersta "framkanten" rör vi oss i Eld- och Luftelementets territorier och det är här vi alltid kommer att vara direkt informerade av det Platon kallade Formernas Värld, dvs den "begreppsliga världen" eller den rena Intelligensens värld.

Det är från den här sublima och tidlösa nivån alla "former" och "förlagor" kommer, som man sedan i materialiserad form kan beskåda i det fysiska universum. Många matematikern är platoniker och menar att matematikens språk synliggör eviga sanningar, platoniska former.

Men Platon kallade därtill formerna för "levande väsen", och att ta steget och likställa de få naturlagar människan känner till med levande intelligens, är ännu väl magstarkt för många. Hursomhelst har de en släktskap med Eldelementet, och det mentala Luftelementet har del i evigheten bara i den mån man tänker rätt och låter sin tanke informeras av de eviga formerna.

Astrologin är ett sätt att disciplinera sitt mentala liv och få syn på den eviga Intelligensen och hur den diskret ger sig till känna även i vår tillfälliga materiella värld. Det tycks dock som om människor tungt under Jord och Vatten har svårare att se det tidlösa i sina vardagliga liv - på den sublunära nivån ter sig allt som bara "socialrealism".

Att ha en god portion Eld och Luft tycks underlätta att få syn på tidlösheten. Enbart Luft tycks inte räcka eller vara värst mycket till garanti, för det mentala livet kan lika väl koppla samman med enbart vardagens och tingens värld.


*****


Se även ett antal studier av de fyra elementen på översiktssidan Temastudier.