Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 2 maj 2009

Utstötningssyndromet

I horoskopet för det första kända fallet av svininfluensan kunde det "sociala utstötningssyndromet" skådas i all sin prakt. Komplexet uppstår då Skorpionen - en ofta alltigenom negativ influens i ett horoskop - tvingas samman med Vattumannen, en symbol för människan som en kollektiv varelse.

(Denna senare läsning av Vattumannens symbolik klarnar om man har klart för sig att Lejonet mittemot, signifierar "allt ljus på den enskilda individen".)

Kombinationen av "folkgrupp" (Vattumannen) och negativt skorpiongift visade sig i det inlägget utmärkt väl beskriva farhågorna om massdöd som direkt knöts till influensan.
Men det är naturligtvis långt ifrån alltid som vissa tydliga astrologiska syndrom eller signaturer blir så alltigenom patologiska som antydess i samband med just den här kombinationen. Jag hittade just en betydligt lindrigare och mer normal variant på den sociala utstötningsmekanismen i horoskopet för vår svenske nationalskald Esaias Tegnér.I hans fall yttrade sig utstörningen genom att hans far dog när han vara var nio år gammal, och pga moderns umbäranden fick finna sig i att bli bortlämnad till en annan familj.

Notera hur det är astrologins två viktigaste himlakroppar - SOLEN och MÅNEN - som ställt sig i friktionsfyllt rät vinkel med varandra, och således aktiverar "den sociala utstötningsmekanismen" på ett seriöst sätt.


Solen symboliserar ur perspektivet av ett litet barn fadersgestalten, medan Månen representerar mödernet och allmänt den tidiga uppväxtmiljön. Här rycks således den "livslinje" som Månen-Solen-Månen tecknar.

(Månen är skötet och vaggan, Solen är den aktiva livskraften och Månen tar till sist tillbaka den kropp hon framfött och symboliserar vid vägens ände graven, moderskötet i dess förgörande aspekt.)

Närmare detaljer om Esaisas Tegnér kan inte ges eftersom födelsetiden inte är känd. Ovanstående karta är beräknad för lunchtid då Solen nått en tredjedels grad in i Skorpionen.

Men redan detta, att födas just den dag Solen byter tecken (enligt den sideriska zodiaken), och i denna övergång ger upp Luft (Vågen) för Vatten (Skorpionen) - alltmedan sinnelaget (Månen) befinner sig i Luft (Vattumannen), för givetvis tankarna till Tegnérs berömda ord, "Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda."

Den som kan sina fyra element ser genast hur pregnant ordstävet är, för ofta nog är det irrationalitetens Vatten som skapar derangerade intellekt (Luft). Tegnér var uppenbarligen en man som hade en upplevelse av båda sidorna, men kryssade väl och höll "huvudet över vattnet"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.