Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 28 maj 2009

Förlovningshoroskopet granskat på nytt

Daniel Westlings hemlighållna njursjukdom ger ett helt nytt - och djupare! - perspektiv på det tryckande dödshot i förlovningshoroskopet jag kommenterade i februari.

Den nytillkomna läsarten utesluter inte den föregående, men visst erkänner jag att jag helt undlät att ens nudda vid en rent somatisk aspekt på horoskopets markanta "dödsvarning".

Samtidigt ska man minnas att astrologiska temata tenderar att färdas med släkter och familjer. Ofta kan ett stjärntecken gå igen i flera familjemedlemmar, ibland som värdtecken för Solen, ibland Månen.

När Expressen uppger att det var kungen som iscensatte mörkläggningen av Westlings förestående operation, kan man därför påminna sig att han själv har dödsmotivet med sig pga sin fars otimliga frånfälle. Vad ljus astrologin kan kasta över begreppet "släktförbannelser" har dock, mig veterligen, aldrig gjorts någon stort upplagd studie av.

Här är förlovningshoroskopet med analys (nytt fönster). Obs. Astrologi kräver mer mental disciplin än moderna kommunikationsverktyg som sms eller twitter fostrar! Så bit ihop i tio minuter!


Tidningar om organdonationen från far till son:

AB, Expr, SvD, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.