Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 30 maj 2009

Stabilitet kontra mental turbulensZodiaktecknet Oxens VILJA till lugn och ro (energikonservering), denna trygga stabiliserande faktor i Jordelementet som likt kvarterspolisen hejdar all rörelse i dess linda, ligger naturligtvis nära den censoriska förtryckarmentaliteten.

Att via den astronomiskt korrekta sideriska zodiaken upptäcka hur totalt Oxen (latin: Taurus) dominerade dramat på Himmelska fridens torg i Peking 1989 då studentprotesterna för demokrati kvästes, påminner om hur brutala zodiakens inledande tecken kan vara när saker inte går deras väg. Den loja tjuren Ferdinand har ett slumrande raseri och övervåld inom sig.

Oxen VILL INTE HA DISKUSSION. Den rullar bara sina tusentals pansarkilon över motståndet och degraderar debattklimatet pga sin inflexibla och på förhand bestämda "form".


Notera att klockan 14 såg ett första fredligt försök från militär att skingra folkmängden (vilket inte lyckades). I öster steg då mer finstämda Jungfrun som ascendenttecken. Den första skottlossningen hördes klockan 23 då Saturnus - liemannens och de ovillkorliga gränsdragningarnas signifikator - steg i öster i direkt opposition till "horbockssyndromet" i Tvillingarna.

Detta hor- eller horbockssyndrom bildas av den turbulenta Mars när den infekterar harmonitörstande Venus (Afrodite). Det är väl känt för astrologer att en Venus under störning degraderas i sitt uttryck. Överdriven sensualism och sexmissbruk är en vanlig yttring - Afrodite är ju redan från början väktarinnan över "världens äldsta yrke".

Saturnus stigande i öster som "hård restriktion" mot "hortendensen" gör det uppenbart att vi kan lokalisera "demokratiupproret" i den okontrollerade passion som en mix av Mars och Venus genererar. Och vilket är tecknet? Jo, Tvillingarna, ett rörligt, mentalt Lufttecken. Kommunikationstecknet som ibland pratar väl fritt.

Att gå från västerlandets korrupta zodiak till den sideriska (som än i dag används i Indien) är att inse att allestädes närvarande Bert Karlsson sannerligen aldrig var född i den försiktiga och empatiska Kräftan utan ett ultratydligt exemplar av den snacksaliga Tvillingarna!

Astrologiskt kan horsyndromet i kommunikativa Tvillingarna översättas som "omoralisk tankeflykt" då Tvillingarnas herre Merkurius (Hermes) är en dubiös, som bäst amoralisk typ - både kommunikatör men också tjuv och falsk hästhandlare (jfr Bert Karlssons vilja att slå mynt av allt). Det är detta oansvariga frihetspladder Saturnus - den hårda gränsdragaren - går mot klockan 23, när Saturnus "snurrats fram" på himmelen till det mest prominenta läget!

Skulle jag tvingas ta parti, håller jag med BESTEN på denna himmel: Oxens absoluta krav på lugn på plattmarken (Oxen=Tellus=den egna jordplätten) var här berättigat.

Den larmande och rätt stökiga hopen som infekterats av frihets- och demokrativirus i hjärnan var tvungen att upplösas. De utgjorde ett hot mot BESTEN och dess krav på homeostatisk balans på hemmaplan! (Men visst ser vi här Oxen och dess antiintellektuella lättja - det går inte att argumentera med intelligens med en varelse som bygger enbart på habituering, dvs ingrodda reflexer!)

Jag hade också skickat trupp mot en gapande skock som knappt visste något om koncepten de pratade om, men hade fått för sig att "Frihetsgudinnan" och "demokrati" var bättre än vad de nu hade.

Yttrandefrihet är inte en mänsklig rättighet, den förtjänar man genom studier av den "luftatmosfär" som representear människans första steg på hemvändandet från syndafallet ner i animal materialism.

Nyplatonismen såg i Luftelementet en sinnebild för den rationella själen, vars insikt är: Läs först på, och anpassa röst och budskap till den rådande situationen. Däri låg studenternas misstag - den turbulenta idealistens klassiska overkill.

Och overkill blev responsen från Oxens fysiskalistiska världsbild när Saturnus visade sig i öster med sin lie. Horsyndromet indikerade här vulgär dysfunktionalitet i tanken: "amerikansk frihetsgudinna i papier mache". Fel tanke, fel formspråk!

För den uråldriga kinesiska uppfattningen att helhetens stabilitet alltid har högsta prioritet kan man citera den antika kinesiska spådomsboken, furstespegeln och konfucianska klassikern I CHING (Förvandlingarnas bok) som i kapitel 59, Skingrandet, går igenom spelreglerna för en situation som luktar destabilisering:

Skingra mobben!
Ett initiativ i den här riktningen bringar god lycka.
Skingrandet leder till uttömmande [av en föregående stockning].
Låt gå [eller terminera] dunkla lokala uppfattningar.

(Alt. ö.s.: [Dessa som måste skingras, är] gangsters som förvänder [bokst. "förmörkar"] den lokala opinionen.)

Källa (egen ö.s.)
*****

Hur omogen rösten från Mars+Venus kan låta när den demonstrerar sin frihet i Luftelementet kan höras hos Carolina Gynning, som ändock inte har sitt horsyndrom i Tvillingarna utan i något mer utvecklade Vågen (det andra av tre Lufttecken Tvillingarna-Vågen-Vattumannen). Mars skapar turbulent abrupthet och det finns ingen balans och avvägning i synen på "yttrandefriheten" - bladdret kommer från skrevet (Mars) och verbaliseras utan att bäringen har tagits ut. Aspekten är perfekt för snabba och direkta situationer som värjfäktning, men mindre bra i andra.

I nämnda fall råder dessutom sådan egocentrism att det inte ens handlar om ideologi, annat än den narcissistiska mediehorans ideologi ("allt ljus på Mig").

Det kanske mest memorabla uttrycket för horbockssyndromet bidrog president Bill Clinton med då han med sin Venus + Mars stigande i öster (prominens!) men i "kyska" Jungfrun deklarerade att "jag hade inte sex med den där kvinnan"! Kanske talade han rent "tekniskt" sanning, om någon minns diskussionen om penetration som kriterium på "sex".

Jungfrun tillhör Jordelementet - konkretism - och följaktligen kom skandalen att kretsa kring fysiska föremål, cigarren, den fläckade klänningen... Jungfrun är också, som visade sig i Clintonskandalen "teknikaliteternas" tecken.

Promiskuiteten då Mars och Venus går samman på himmel är en astrologisk klassiker, men den kommer som synes i många utföranden!


Studien av stabilitet kontra mental turbulens föranledd av tillbakablicken i SvD på torgdramat. DN noterar att Kina blockerar sociala medier inför 20-årsdagen av händelsen vid Himmelska fridens port och AB förstår inte heller LÅNGSIKTIGHETEN hos en MÅNGTUSENÅRIG kultur.

fredag 29 maj 2009

Look-alikes: hur mycket krävs det?När min blick föll på Frankrikes president Nicolas Sarkozy i Expressen, insåg jag direkt att det måste finnas en koppling till sir Paul McCartney. På fotot av fransosen fanns något av ex-beatlens "essens" infångad. Var det bara en fysionomisk snarlikhet eller glimtade en snarlik själ fram?

Jag orkade inte leta någon längre stund efter en bild på Sir Paul i matchande ålder, men jag tror den jag strax hittade (se här ovan) säger en del om det "mitt inre öga" såg.


Ett helt otränat öga ser inte omedelbart någon överdriven likhet mellan McCartneys födelsehimmel från 1942 och Sarkozys tretton år senare. De delar inte ens samma soltecken. Men låt ingen förledas av simpelt veckotidningsstänkande här. Indisk astrologi klargör det som ibland går förlorat i väst: att födelsetiden är det helt avgörande.

Födelseklockslagets eget tecken personaliserar horoskopet betydligt mer eftersom varje dygn låter alla 12 tecken paradera en stund var i öster (ascendenten, "den uppstigande"), medan Solen vandrar i hela trettio dagar genom bara ett tecken. Ja, även Månen ger en mer personlig touche än Solen, eftersom den bara förblir 2½ dygn i ett tecken.

Så låt oss då titta på de två viktigaste faktorerna: det s.k. ascendenttecknet samt måntecknet. Nu smäller det till rejält!

Med reservationen att vi aldrig kommer att veta om de klockor som gav tiden vid båda födslarna gick på minuten rätt, eller om båda "tidtagarna" tog notis om tiden just som barnets huvud visade sig, måste de här två uppgifterna för respektive ascendent ändå sägas vara remarkabla. Ascendenten är astrologins primära "mått" på individens fysiska kropp (och ego):

McCartney: 2 grader 15 bågminuter av Jungfrun stiger över Liverpool.
Sarkozy: 2 grader 53 bågminuter av Jungfrun stiger över Paris.

Man kan avrunda det och säga att båda männen utrustades med den kroppstyp som produceras i den tredje graden av Jungfruns tecken! Remarkabelt. Det är väl värt att notera att Jungfrun är "ladyn" och "gentlemannens" tecken, och nog var sir Paul alltid en svärmorsdröm (på ytan).

Sarkozys personlighet vet jag ingenting om, men han är säkerligen som alla fransmän en kräsen beteendefascist och något av en snobb när det kommer till maner. Jungfruns självmedvetenhet och ambition att kontrollera sina rörelser och modulera sin röst skulle kunna vara ett franskt nationaldrag. (Mental notering: kolla om det franska nationalhoroskopet rymmer något viktigt i Jungfruns, den materialistiska kulturens, tecken.)


Den nästviktigaste parametern var Månen. När jag "partygissar" tecken på folk är det soltecknet man fokuserar mentalt och också det man ofta har "turen" att hitta1. Men i det förgångna har det ofta hänt att en felaktig gissning rättat till sig när en kontroll med planettabellerna avslöjade att det var Månen som låg i det tecken jag gissade på. Jag är själv född då Månen steg i öster och kan därför tänkas vara extra känslig för individers "lunära" utstrålning...

Och det händer igen, om än den är parallellen är lite mer komplex. Båda herrarna har den mycket säregna kombinationen av Månen och Mars i samma tecken. Detta tyder på att båda är tämligen stridlystna och hetsiga i humöret, för att inte tala om att olycksplaneten Mars också hotar med olyckor å kvinnors vägnar.

Sir Paul har ju haft stor otur med kvinnor. Första hustrun Lindas bortgång i cancer och sedan den olyckssaliga alliansen med guldgräverskan Heather Mills. Faktum är att McCartneys måntecken är Cancer, Kräftan, vilket kan eller kanske inte är en medfödd varning! Kvinnor, olyckor, cancer. Linda McCartney, för den som minns det, var ju hängiven vegetarian så uppenbarligen finns det krafter i livet som styr över människans egna preferenser - om någon inte hade noterat det.

Sarkozy har således även han Månen kombinerad med Mars, och här kommer nu en extra bonus: de har båda sina känslo- och kvinnoplaneter i tecken som tillhör Vattenelementet. Sarkozys måntecken är Fiskarna. Detta gör dem båda till extremt stingsliga och (över-)emotionella. Mars, krigaren, är nämligen överemotionell och går för mycket på känsla i Vatten. Men sir Paul hittade det perfekta forumet för den här särskilda känslonerven: musik!

Vattenelementet sorterar under vad de platonska filosoferna i senantiken kallade "den irrationella själen" och brittisk lagstiftning gav på medeltiden kvinnor lindrigare straff om de begått brottet under inflytande av månens faser, dvs medan de led av "osunda kroppsvätskor"! Månen/sinnet har en lång historia och ordet "lunacy" "dårskap", av Luna, påminner om det.

Så var hör den likhet i ansiktet (eller är det det själsliga uttrycket) hemma? Är herrarnas båda ansikten kuperade på det sätt som merparten av alla 3° Jungfruascendent besitter? Eller är det vi ser snarare den koleriska, gränsande till hysteriska "ton" som ett psyke (Månen) med krigaren Mars i Vattenelementet ger ifrån sig?

Faktum är att det finns en tredje variabel som förbinder de båda männen, och den är kineserna väl medvetna om. De är nämligen födda i samma fas i Jupiters tolvårscykel, fast med ett varvs mellanrum. I båda fallen passerar Jupiter genom Tvillingarnas tecken. Detta måste dock rimligen vara den allra svagaste "influensen" av dem alla, och t.o.m. Solens fulla 30 dagar i ett tecken påverkar mer2.

Alla som studerat många ansikten VET att astrologin på något sätt bekräftar de likheter man tycker sig se. Men "look-alike" är ett snårigt fenomen!

_____

1. Sedan upptäckten av den indiska astrologins överlägsna precision, där varje tecken startar 24 grader tidigare, har "teckengissandet" skurit sig. Är det den tropiska zodiaken jag får intuitioner om, eller är det den sideriska? Eftersom den man gissar på i allmänhet inte känner till den sideriska zodiaken uppstår här ett formidabelt undermedvetet problem vilket har kortslutit min tidigare så goda intuition.

Ibland gissar jag på rätt tecken enligt västerländsk modell och ibland rätt enligt indisk! Ibland försöker jag vara smart och "kompensera" min intuition och förstör därför en initial gissning som hade imponerat för en som känner sig via sitt västerländska tecken (tropisk zodiak).

2. Sir Pauls Sol + Jupiter i Tvillingarna är f.ö. ett nöje att skåda. Dessa födelsedagar är "märkta" för exceptionell framgång, under förutsättning att övriga horoskopet uppvisar kämpaanda. Den extraordinärt klarsynte astrologen Charles Carter såg Solens kombination med Jupiter som en formidabel intelligenshöjare.

Jupiters förmåga att fungera som ett förstoringsglas är dock ett tveeggat svärd - den kan även förstärka negativa sidor, och ligga till grund för extrema gamblers och slarvers.

Robinson: djur söker bli människor

Stjärntecken kommer i "bra" och "dåliga" tagningar. I samband med Robinson som programidé är det självklart att alla inblandade tillhör de skröpligare manifestationerna. Speciellt Stenbockar ska läsa följande inlägg intelligent och inte diffust tro att de här dissas som klass! Intelligens innebär också att ha noterat bloggens programförklaring här ovan! Är du överhuvudtaget född i det stjärntecken du vant dig vid?

*****

Enligt Expressen hetsar Robinson-Christian mot programledaren Linda Isacsson i sin blogg, och som vanligt finns astrologin med som "flugan på väggen" med en exakt bild av vad som pågår.
Först ska ett sägas, Christian har tydligen kört sin relation helt i botten, och utfallet mot Isacsson bottnar säkerligen i en period av kvinnohat han genomgår. Dvs, det är egentligen självhat, men folk som misslyckas vänder ofta taggarna utåt och skyller på andra faktorer.


Christian föddes med astrologins mest materialistiska och tillika mest känslohämmade horoskop som tänkas kan. Det är Månen som anger sinnelag och känslor, och det är ingen slump att han med Månen i Stenbocken kan tänkas tända på fysiskt snygga kvinnor. För en man indikerar Månen också hans kvinnotyp, och Stenbocken antyder här en ren troféhustru, en kvinna värderad helt utifrån en statusskala eller hennes mått.

Det är män med mycket Stenbock i horoskopet som talar om "tiopoängare" och betygsätter varenda kroppsdel. Det är också ett typiskt "biologistiskt" eller "darwinistiskt" tecken. Att hitta en Stenbock i en tävling som handlar om att överleva är därför föga förvånande.


Att programledaren Linda också är Stenbock, passar därför perfekt in i bilden. Men nu handlar det om Solen i Stenbocken och resonemanget vänds: kvinnor med Solen i Stenbocken kommer att söka män utifrån kyliga statusskäl, "trofémän", dvs män med makt eller inflytande.

De här kvinnorna mäter män efter deras objektiva prestationer, och männen själv kommer - givetvis - att vara fascistoida i sin syn på att livet är något som ska erövras och underkuvas. Stenbocken är den klassiska kolonialisten och världserövraren.Ternstedt är född samma dygn hans Sol i partnersuktande tecknet Vågen glider över i dödens tecken Skorpionen. Och, tänkta sig, i detta emotionellt repressiva tecken har Linda sitt känsloliv. Skulle Ternstedt vara född sent under dygnet, finns m.a.o. möjligheten att de är en "perfekt astrologisk partnermatch": den ens Sol i den andres måntecken, och vice versa!

ernstedt har "försökt bli vän med Linda på Facebook tjugo gånger" men fått avslag. Ja! För kombinationen Stenbock/Skorpion är så död, så fixerad vid formalia! Det blir för mycket av negativitet, censur, begränsningar här, det är inte i alla kombinationer sant att "lika barn leka bäst" vilket annars är spelregeln i indisk astrologi.
Så titta en gång till vad Ternstedt säger om Linda i sin blogg: det är i lika hög grad sanningen om honom själv! Han är en kall orm, och övermåttet av placeringar i Jordelementet, särskilt i egoistiska Jungfrun, visar hur hans snåla natur som människa spillt över i en kompensatorisk materialism - varav epitetet "miljonär".

Men en granskning av Ternstedts horoskop visar att han inte är helt utan klarsyn för individuella egenskaper (hos andra). För allt han säger, stämmer faktiskt på hennes horoskop. En Stenbock ÄR driven av den ekonomiska rekompensationen, saknar personligt engagemang ("it's nothing personal, it's just business"), har bannlyst all spontanitet eftersom den slaviskt dyrkar manus och regelverk.

Stenbocken är det snustorra förnuftets tecken och den
slickar uppåt och sparkar neråt som de vänner av strikt hierarki (stengetens klättring uppåt berget) som de är! Men detta gäller alltså i lika hög Ternstedts eget känsloliv i Stenbocken! Snacka om att kasta sten i glashus.


Tarotkorten har förevigat Stenbockens princip

Hans känslomässiga tendens att instrumentalisera andra människor för att nå sina syften illlustrerar den låga djurmänniskan (hominiden) just innan den börjat förstå att "människa" representerar en idealvarelse som, när den väl realiseras helt har genomskådat och desarmerat det primitiva värddjur hon bebor.

(Den meningen kan läsas en gång till! Realiserandet av ett ideal bildar en ny existens, en ny realitet, och från denna plattform avvecklas den illusion som var ens föregående verklighet!)

Linda å sin sida dyrkar instrumentaliserna och deras instinkt att "lägga under sig", och Ternstedt har säkert rätt i att hon höll "patrasket" - de tävlande - på avstånd, som om de var nollor. Som mediemänniska minglar Stenbocken bara med sina egna, och skiter fullständigt i den simpla konsumenten. Det finns en uppnästhet och ett von Oben-skap hos alla Stenbockar som inte förvärvat självdistans.


Ovanpå allt detta innehåller Lindas horoskop det besvärliga egenmäktighetssyndromet (nytt fönster) jag ägnat en del intresse på bloggen. Se inlägg med den etiketten för en uppfattning om hur vrånga, egotrippade och okontaktbara dessa personer är.

Linda försvarar sin snävt samma gräns för "vänskap" på Facebook med att det just bara är den närmaste kretsen hon accepterar. Ternstedt tillhör givetvis inte den kretsen.

Alla nyckelpunkter i hennes horoskop bekräftar dessa analt snävt satta gränser (och jag repeterar nu en smula):

Solen i Stenbocken: elitism. Du ska förtjäna din plats genom att vara "född in i klubben", dvs genom blodsband eller genom dina meriter så du hjälper Stenbocken att höja hennes/hans status. Stenbocken kräver objektiva anledningar till allt - de saknar "hjärta".


Månen i Skorpionen: nästan sjuklig misstänksamhet och negativ grundton. Den här typen av känsloliv vinner man inte lätt!

Kombinera nu Sol och Måne, och gissa hur kyligt negativ och avvisande den här personligheten kan vara! Lägg sedan "egenmäktighetssyndromet" ovanpå det! Jag har sett Linda på tv här och var genom åren (är inte en tv-människa), och upplevt denna kalla gräns i psyket, och förvånas därför inte över Ternstedts kverulerande.

Egenmäktighetssyndromet har dessutom en intressant kvalitet: när de brinner är de iskalla! Se Christian 'vredesutbrottet' Bale, så har ni en exakt idé om den diktatoriska egenmäktighetsmarans eld som inte värmer.

Astrologer vet vilka personer man lika gärna kan undvika om man inte underkastar sig och följer dessas spelregler. Låt de fascistoida psykologierna bildar egna grupper där de kan utveckla sina strikta hierarkier!
1

Jodå, lika barn leka bäst, och under totalt materialistiska födelsehimlar står hågen till tumult och agg. För det är vad den här sorten vill ha. Därför finns det ett forum för gyttjebrottning i tv.

Hälften av mänskligheten är ju mer eller mindre totalt dominerade av Jord och Vatten - den lersörja som materialister ägnar hela sina liv åt. Notera hur t.ex. Linda totalt saknar Luft i sitt horoskop - alltså intresse eller fallenhet för human kommunikation. Jag är beredd ge Ternstedt en stilpoäng även för hans kommentar, "går mahn programledarutbildning på komvux innan man gör tv eller?
" Det är bristen på Luft han beskriver här!

Se även inlägget Skorpionens tecken - nu även kannibal (nytt fönster) för ett horoskop remarkabelt likt Lindas och möjligen också Ternstedts (i händelse av födelse sent på dagen). Det var helt oavsiktligt jag satte rubriken om Robinson som den "skyddade verkstad" där djur söker bli människor, men givet att mixen av Skorpion och Stenbock i samband med kannibalism understryker att zodiken bottnar i djupa psykiska realiteter!


PS. Vill man söka den goda Stenbocken, hittar man den långt bort från simpla dokusåpor! När Linda Isacsson sysslar med naturen som sådan, då glimtar plötsligt den fina sidan av detta tecken fram! Stenbocken, ett av de tre Jordtecken är en storslagen naturalist.

_____

1. En god vän med Sol och Måne i Skorpion och Stenbock är ett lysande undantag från det jag skissat här. Men likväl har formalism löpt som en tråd tråd genom detta liv. Under många år fann man vederbörande på Gotland under Medeltidsveckan, fredjligt utagerande en hårt typad roll i ett äldre, strikt hierarkiskt samhällsskick! Stenbocken formligen ÄR rollen! Därmed förstår man varför Christian Bale med sitt stenocksdominerade horoskop gjorde en så oerhört trovärdig insats som psykopat i "American Psycho".

torsdag 28 maj 2009

Förlovningshoroskopet granskat på nytt

Daniel Westlings hemlighållna njursjukdom ger ett helt nytt - och djupare! - perspektiv på det tryckande dödshot i förlovningshoroskopet jag kommenterade i februari.

Den nytillkomna läsarten utesluter inte den föregående, men visst erkänner jag att jag helt undlät att ens nudda vid en rent somatisk aspekt på horoskopets markanta "dödsvarning".

Samtidigt ska man minnas att astrologiska temata tenderar att färdas med släkter och familjer. Ofta kan ett stjärntecken gå igen i flera familjemedlemmar, ibland som värdtecken för Solen, ibland Månen.

När Expressen uppger att det var kungen som iscensatte mörkläggningen av Westlings förestående operation, kan man därför påminna sig att han själv har dödsmotivet med sig pga sin fars otimliga frånfälle. Vad ljus astrologin kan kasta över begreppet "släktförbannelser" har dock, mig veterligen, aldrig gjorts någon stort upplagd studie av.

Här är förlovningshoroskopet med analys (nytt fönster). Obs. Astrologi kräver mer mental disciplin än moderna kommunikationsverktyg som sms eller twitter fostrar! Så bit ihop i tio minuter!


Tidningar om organdonationen från far till son:

AB, Expr, SvD, DN

Skorpionens tecken, nu även kannibalDär väst i senantiken gjorde ett metodfel som 1800 år senare lett till att nästan alla personer identifierat sig med fel zodiaktecken, där visar den indiska astrologin - som satsade på "rätt" zodiak - att Skorpionen verkligen är ett dödligt tecken.

Inte bara led USA:s mest notoriske massmördare Ted Bundy (nytt fönster) av ett enormt övertryck i detta tecken då han föddes. Inte bara inträffade terrordådet i Mumbai förra året under en exakt kopia av Bundys födelsehimmel. Nu visar sig också den tyske kannibalen Armin Meiwes ha en snarlik födelsehimmel. (DN)

Den gruvliga och fulltständigt bisarra historien om hur han annonserade efter ett offer på nätet och hur de båda männen under en middag försökte äta upp offrets penis, sammanfattas på Wikipedia.

Nu är vi verkligen på botten av den psykopatologi människan kan sjunka till, fullständigt subhumana nivåer där enskilda MOTIV i perverterade former tagit över och driver individen. Carl Jung, James Hillman och andra djuppsykologer talar här om när arketyper besätter människor, och individen reduceras till en spratteldocka för transpersonella krafter. I antiken hade man snarare talat om att vara besatt av demoner eller onda andar, vilket är exakt vad det är.

Astrologin kan förvarna föräldrar om att de fött barn under extremt ogynnsamma tider. Halvt på skämt, halvt på allvar, har jag i samband med ett annat skorpioninfekterat horoskop (Tele2:s vd) föreslagit planerade graviditeter för att, så långt det är möjligt, kryssa förbi TidsAndens mer graverade lågvattenmärken.

Det kan innebära att blivande föräldrar avstår från graviditet under HELA ÅR, då (ur astrologisk synvinkel) en del "mänskliga" kvaliteter är satta på undantag. En mänsklighet i harmoni med kosmos skulle bara fortplanta sig på ett sådant sätt att goda och genomlysta barn bereddes tillträde till planeten jorden.

Som det f.n. ser ut, släpper ovarsamma föräldrar in rent demoniska själar i de barnkroppar de kopulerar fram. Givet att många dåliga år, dåliga månader, och dåliga dagar redan koinciderat, skulle t.o.m. Adolf Hitler kunna ha reinkarnerat på jorden.

Men här kommer en intressant faktor in, som astrologin inte kan förutsäga:

KARMA

Det indiska ordet betyder "handling", men används som beteckning för det osynliga, bakomliggande system som reglerar fenomenvärlden. Hitlers karma är av den arten att hans anhopade "skuld" och den "återbetalning" han nu är skyldig mänskligheten (vi talar inte om en lokal kvartersbuse här) begränsar möjligheterna till återfödelse!

Hur ordnar Hitlers ande upp sin senaste inkarnation med de högre andevarelser som reglerar jorden? Ska han dela upp återbetalningen? Hur många inbetalningskort (usla reinkarnationer) tarvar hans illdåd?

Är det så illa att hans ande måste strimlas i en särskild funktion för rehabilitering av de mest urspårade andarna, och "sås" på jorden i fragmenterad, utspädd form? Frågorna är många, men trots att det alltid finns en handfull formidabelt klärvoajanta andesjälar på jorden, vet vi väldigt lite om de naturlagar den västerländska materialisten inte ens känner till.


Dygnet för Armin Meiwes födelse kompliceras en smula av att Månen (sinnelaget, psyket, själen) just efter lunch lämnar Lejonet och går in i Jungfruns tecken. Men ett Psyke i Lejonets dramatiserande Eldelement ger mer anspända störningar än eftermiddagsfödslarna där HELA himmelen kollapsat i den lergröt Jord/Vatten-kombinationen ofta leder till (materialism). Så låt oss anta att kannibalens sinne varit begivet på en visuell fest - Lejonet är dock en scenisk figur, och Meiwes lät också videofilma hela den gruvliga slakten.

Lejonet signifierar "livet" och Skorpionen 90 grader längre fram ("rät vinkel", "skarpt läge") i zodiaken är Lejonets negation, "döden". Den genomsnittliga Skorpionen är förvisso en skarp kritiker, defensiv men på ett heroiskt och uthålligt sätt. Men tecknet har alltså sina bottnar, och representerar ytterst Sigmund Freuds thanatos, dödsdriften han sökte lansera bland Wiens borgare - utan framgång. Borgerskapet tyckte det var mer kittlande att fantasier om sex och libido än att närma sig den otäcka dödsdriften.

Meiwes är som synes helt besatt av att via sin Måne - sitt sinne, som reflekterar inkommande solljus, föreställa sig Solens drivande arbete i dödens tecken! Därtill hittar man också Skorpionens härskare Mars (blod, olyckor, aggression etc) hemma i sitt eget tecken. Det negativt polariserade tecknet är alltså extremt livsfientligt, och Polanskis film REPULSION (vämjelse) berättar väl om Skorpionens i grunden negativa och livsavvisande böjelse. Det verkliga livets skorpioner drar sig under stenar och hittas ofta på livets udda sidovägar. Ibland slår något slint och individen börjar agera ut den destruktiva aspekten i dödstecknet.

Se även några sinsemellan länkade inlägg som sysselsätter sig med Skorpionen och biologin med början här.

_____

Not. Bristen på födelsetid förhindrar en djupare analys. Dygnets 24 timmar innehåller "lugna zoner" och sedan några tillfällen då Meiwes skorpionproblematik utvecklas till fullo. Därför innehåller även ett problematiskt dygn några "frizoner" då mer välanpassade livsöden kan förmodas. Detta säger genast att mitt spekulerande om födelsekontroll näppeligen låter sig förverkligas, även om det har ett korn av sanning i sig.

onsdag 27 maj 2009

Giftet i den danska folksjälenStoppa bomber i Muhammeds mössa, misshandla grisar på väg till slakt.


Det är länge sedan danskarna var berömda för sin enkla, sinnliga materialism. Här hittade jag i alla fall en flashback från en tid då allt var enklare:

I jumfruens tegn [a.k.a In the Sign of the Virgin] (1973) starring Ole Soltoft, Sigrid Horne-Rasmussen, Bent Warburg, and Anne Bie Warburg.

In a boarding school in a Danish village, the Headmistress has her hands full. She’s got a school full of wanton little girls who seem entirely driven by sex. Unbeknownst to her, she can’t even punish the girls without them breaking out of the basement dungeon to sneak over to the local brothel. Soon the planet Jupiter with the constellation Virgo will align with the village as the focal point, and she worries that a sex frenzy will break out on her campus. Thankfully there’s science to the rescue.

Scientist Armond is dispatched to the village with a new hormone treatment in the form of a powder. If Armond doses the girls and the town’s water supply with the powder, then the mad orgy might be averted.

However, rival scientist Professor Bomwitz has hit town with his own special hormone powder, but his causes people to go into fits of ecstasy. When the two scientists literally run into each other, they accidentally swap identical cases of powder. With Bomwitz frustrated with the results his powder gets, Armond happily drops the wrong powder in the town reservoir. Now with the stars and planets aligning, the girls are taken over by an unquenchable sex mania, and no man is safe from their desires.


Källa

Danmark som en nation fylld av hormonstörda "sinnesmissbrukare"? Notera filmens tema med ett kemikaliekrig - ett eko av grannlandet och tillika kemins högborg Tyskland?


Jag kom på tanken att surfa på Ole Søltoft eftersom hans "Mazurka på sängkanten" var en så stor internationell framgång att t.o.m. jamaikanen Augustus Pablo gjorde instrumentallåten "Bedroom Mazurka" 1974. Så paradoxalt: att bli varse de danska grannarnas mjukporrvåg genom en låttitel tack vare upptäckten av en (på den tiden) ovanlig musikgenre från tredje världen!

Så lite kunde jag om det danska fenomenet att jag trodde Ole var regissören, men det visade sig vara skådespelaren/"hjälten" i en serie filmer av samma typ. Han dog ganska ung, 58 år gammal.Här är både SOL och MÅNE i Eldelementet, vilket enligt brittiske astrologen Charles Carter representerade "animal spirits" hos "lägre utvecklade individer" - det vill säga, simpla hormonstyrda människor som lever totalt efter lustprincipen. Känslor men inte mycket intellekt. Så långt stämmer Ole in på schablonbilden av en outvecklad (fast måhända välvillig) själ.

Räknar man bara med de sju klassiska planeterna är detta enbart en Eld/Vatten-individ, vilket innebär en sensationalist, en människa som enbart lever för att via sina fem yttre sinnen konsumera intryck och reaktivt leva ut sina inre affekter!

Notera hur det avgörande sinnelaget - Månen- i egocentriska Väduren baserar sig på Vädurens härskare: passionens (lidelse eller lidande) Mars.

Mars härskar i två faser, "positiv" (Väduren) och "negativ" (Skorpionen). Här hittas den passionerade direktheten i sitt "negativa härskarläge", i dödens Skorpion. Här suger Mars "inåt", "drar till sig". Den vill ha! Hunger, omättlig hunger. Ett svart hål.

Skorpionen är även känt som den sexuella naturens styrande princip. Sex utan kärlek. Talar vi kärlek som en konstform, då gäller istället Venus/Afrodite som signifikator. Mars i Skorpionen är alltså sexualiteten eller reproduktionen som "blind biologisk process".


Ole Søltoft bekräftar på ett nästan chockartat sätt den beskrivning jag provisoriskt börjat använda på konjunktionen mellan Mars och Venus: jag har i flera blogginlägg kallat denna för "horbocks- och horsyndromet".

Logiken är att den brutalt direkta Mars förgrovar och stimulerar Venus abnormt, så att Venus/Afrodite förlorar sin högre manifestation som härskare över konstarterna inklusive kärleken som en raffinerad konst. Istället får man en lustfylld natur "där kuken tänker istället för hjärnan".

För kvinnor är ordet nymfomani en "vänlig" formulering från den tid man skylde det förgrovade djuriska elementet i lidelsen. Vi talar dreglande djur från djupa germanska skogar här, ljusår från österlandets extremt estetiserade erotiska konster. (Notera hur astrologin skär rakt igenom förenklingar som "män från Mars, kvinnor från Venus" - män kan födas under starkt venusianska inflytanden och kvinnor komma under himlar som signalerar rena stridspittar.)

Den här danske "skådespelaren" bekräftar perfekt astrologins varningsbud och en abnorm böjelse.

Notabelt föddes Bill Clinton "I did not have SEX with THAT woman!" med en Mars/Venus-kombination stigande i öster! ("Stigande i öster" betyder "definierande" för den som inte är helt hemma i de astrologiska uttryckssätten.)

En svensk pseudokändis vid namn Carolina Gynning har den också. Hon startade sin karriär genom dubiösa "Big Brother" och nakenposering. På senare år har hon snyggat till sitt CV genom programledarjobb i tv.

Att hon så enkelt lyckats bli "någon" och sudda ut den solkiga starten, beror på att hennes horsyndrom (Mars+Venus) ligger i det socialt charmerande Vågens tecken. Mycket av den basala kroppsligheten flyttas här upp i "luften" och blir ett evigt mentaliserande istället för faktisk fysisk utlevelse.

Men Gynning är vulgärt direkt i sin mentalitet, det är uppenbart via hennes tv-framträdanden. Hos henne hittar vi också sinnelaget/Månen uselt placerat i Skorpionen, och hennes neurotiska fixeringar vid kropp och åldrande har det skrivits mycket om. Månen i Skorpionen är ett sinne som frossar i vämjelser, lever i permanent toxiskt tillstånd! Mer om detta följer.


*****

Någon läsare undrar säkert hur bloggarens associationer fungerar som går från grisuppfödning till en dansk horbock! Svaret kommer nu.Det danska nationalhoroskopet
Källa: Nick Campion

En individ kan inte fullt ut begripas om kontexten saknas. Ole Søltoft föddes givetvis in i ett sammanhang, in i en ambiens eller grundstämning med dess särskilda böjelser och blindfläckar. Denna tecknas av det danska nationalhoroskopet.

Föga behöver sägas. Det moderna Danmark blev till under en mycket ogynnsam fullmåne, faktiskt den sämsta man kan tänka sig!


Solen indikerar en vilja riktad enbart mot jorden och dess fysiska produkter. Oxen är den enkla sinnligheten. Ingen filosofi här! Danmarks världsberömda kristna filosof Søren Kierkegaard är verkligen undantaget som bekräftar regeln!

Vad soltecknet antyder är detta ett harmlöst jordbrukarland, Oxen representerar markens håvor och ger det fysiska substratet som håller eldgnistan (andemänniskan) i det föregående tecknet Väduren vid fysiskt liv.

Månen är naturligt associerad med vatten och biologiskt liv, men fullmånen innebär nästan alltid att de sunda kroppsvätskorna är i olag och böljar oroligt - se Jonas Gardells eldfängda fullmåne. Undantaget från denna uppenbara nervighet inträffar då Månen i "fullmånesyndromet" befinner sig i Skorpionens tecken, där psykets planet anses "debil" och förklenad.

Oxe och Skorpion tillhör båda den "fixerade" (förmörkade) kvaliteten och fixerat vatten betyder att vattnet inte längre cirkulerar och syresätts. I Skorpionens tecken frodas gift, här innebär Månen att psyket fastnat i negativa habitueringar. Carolina Gynnings psyke, nu som dansk nationalmentalitet!

För att göra en lång historia kort: den danska nationalmentaliteten beskrivs som en ölpimplande fallen natur, godmodig måhända - för Oxen är väldigt loj - men enbart fixerad på att fylla kropp och själ med skorpionens toxiska substanser. "Livets goda" kallar den här typen sin livsstil för, men det är bara ett tänkande och grötigt pratande djur som äter, dricker, skiter och fortplantar sig. Basal biologi utan några nobla övertoner!

Charles Carters analys var förödande i sin klarhet:

Taurus/Scorpio certainly points to an enjoyment of the things of the senses, possibly betond the limits of dietetic discretion, and there is an obvious danger of precipitation in the form of disease, especially those forms which are of an auto-toxic nature. It is well known that George IV paid the price of his love of the table with gout and extreme obesity.1

In such a connection one must carefully study Mars and Saturn, to see how far physical activity and self-control are likely to counteract the voluptuous proclivities of the polarity. It is a rather dangerous combination, but to the native (horoscope owner) rather than to others.

Carter - Essays on the Foundations of Astrology (1947, s.94)

Nationalhoroskopet omvittnar att dansken överlag är en självefterlåten sensualist med klara tendenser till giftig snarstuckenhet och långsinthet ("skorpiondygder"), och inte mycket mer. Och utöver vad Carter säger om att problemet stannar vid att folket förgiftar sina egna sinnen, tycks danskarnas grad av toxicitet nu ha börjat sätta spår i dess attityd till både djur och muslimer!

Som Shakespeare sade långt innan det här nationalhoroskopet spikades: Det är något ruttet i staten Danmark! Månen i Skorpionen indikerar just ruttnande stoff i det psykiska systemet! Och låt ingen luras av staten Danmarks Lejonascendent - landet spelar rollen av en kung (komplett med en egen historia av kolonialism och slavhandel), men det är Månen - psyket - som avslöjar landets gudlösa förfallenhet och kollaps in i simpel sinneskonsumtion och utpräglat religionshat.

(Notera dock: 29:59 av Lejonet. Hur säkert är landets födelseklockslag? Jag misstänker att Danmark istället har den påföljande Jungfrun som ascendent eller "persona". För hur "showigt" och "sceniskt" är landet egentligen? Stämmer inte bilden av Jungfruns jordnära arbete med att kultivera sin jord bättre in? Gränslandet mellan två inbördes så olika symboler påminner om att astrologin dock bara är en modell, ett underlag för reflektion...)

Ateister och hedonister ogillar religionen för att den påminner om en kosmiskt sanktionerad morallag, och att sinnets impulser inte är den högsta normen! Man upplever att religionen förstör nöjet med att leva på ett försjunket stadium! Ola Salo har med andra ord fel när sjunger "Let your body decide where you want to go". Det resonemanget för endast den människa som i materialismens tecken stängt dörren mot den högre medvetenhet som leder de allra främsta vetenskapsmännen att anta att Intelligens snarare än slump ligger bakom universums utveckling mot liv och medvetande.

Det är ingen slump att ett land format av lergröt bildad av denna fullmåne mellan ett Jord- och ett Vattentecken blev det första i västerlandet att legalisera porrfilm (1969). Danmark representerar perfekt västerlandets moraliska sönderfall, vilket en del andra kulturer med rätta upprörts över.

Men framtiden torde väl ligga någonstans mittemellan danskarnas förfallna mentalitet och arabvärldens patriarkala hycklande moralism. Kanhända är grisskandalen den vakna upp-signal för Danmark som de inte snappade för några år sedan efter skandalen med Muhammed-bilderna.


Den danska grisskandalen i Expressen, Svenska Dagbladet.
 

Se även en annan fullmåne mellan Oxe/Skorpion som relaterar till avsaknad av etisk altitud (dvs "fysikalistisk plattlandsmaterialism" av det danska folkkynnets typ): Passiv piratsympatisör.


Tillägg 090628


Etiketten "sataniska principen" läggs till eftersom detta verkar vara det första inlägget där jag, utan att använda epitetet, lägger ut texten för indikationer på total oandlighet. Se även Wikipedia för det judiska begreppet yetzer hara och dess koppling till Satan, Vedersakaren, som testar människan för att se om hon ska falla offer för sin lägre sida eller ej. Fallet in i enbart djursidan i den sammansatta människovarelsen leder till att den goda böjelsen, yetzer hatov, försvagas.)_____
1. Carter utgick från den tropiska zodiaken och i det här fallet kan visserligen ingen missta sig på kungens fullständigt depraverade livsstil, men förklaringen ligger inte i Jord- och Vattenelementets negativa lergröt, utan tvärtom i obalansen som Eld och Luft kan ge: Väduren fullastad i tredje huset för mentalitet och en opposition till lättjefulla Mars i Vågen.

Inför uppgiften att kungen hade en homosexaffär med "den förste dandyn" Beau Brummel (se annat inlägg), går mina tankar till Jonas Gardells fullmåne mellan just Vädur och Våg.

Det kan bli extremt odisciplinerade livsöden när Väduren/egot försöker skriva sin livssaga enbart utifrån den korttänkta "kickplaneten" Mars intelligens (obefintlig).

George IV hade således följande planeter i Väduren, vilka Mars i Vågen kunde attackera via opposition (och korrumpera): Månen, Jupiter ("mera!"), Ketu ("mera, mera, mera!") samt Saturnus. Gränsdragaren Saturnus är "debil" under passagen genom egotecknet, så det finns egentligen inget gott att säga om den kungen. Englands "minst älskade" är en förskönande omskrivning för en degraderad sensationalist. För hans Sol i Kräftan (Vatten) visar här en livsväg som hämtar näring från Månens belägenhet.

Exemplet är nyttigt, för det visar att "satanisk inomvärldslighet" inte är beroende av just axeln mellan Oxen/Skorpionen utan kan söka sig andra kanaler.

tisdag 26 maj 2009

Brooke Shields: oviljan till förändring

Brooke Shields ångrar sin sena sexdebut vid 22 (Expressen, nytt fönster). Men astrologiskt hade hon knappast något val. Jag har sällan sett ett så stockkonservativt horoskop som hennes. Man kan spekulera i över om det är samma ovilja att pröva något nytt eller förändra sitt liv som också, som en positiv bieffekt, tycks ha konserverat hennes utseende genom åren.
Den indiska filosofin tredelar den materiella naturen i
gunas, "rep". Västastrologin övertog dessa tre "kvaliteter", men tappade snart bort att de är delar av en modell av hur allt i livet är en sammansättning av lidelse (rajas) vilken övergår i habituerad fixering och tröghet (tamas), följt av den nu nödvändiga godhetens, lätthetens och kunskapens kvalitet (sattva).

I det indiska horoskopet med dess sju klassiska planeter och de båda "demonerna" (eller rättare, halvorna av den kluvna demonen, månnoderna) faller precis allting på Brooke Shields himmel in under den habituerade och till förändring så negativt inställda tamas, tröghetens och tjurskallighetens kvalitet! Det är är så exceptionellt att en liten specialstudie kan vara motiverad.

Ja, hon är bokstavligen född tjurskallig, med den nästan osannolika samlingen av Solen, Månen, Merkurius, Venus och girighetens demon Rahu i den oftast andligt rätt likgiltiga Oxen. I gengäld är detta det tecken som betecknar fysik, kroppslig jämvikt, viljan att likt tjuren Ferdinand nöja sig med sin gräsplätt och där njuta sina fem sinnen och lukta på ängens alla blommor.

De återstående två planeterna utanför den i särklass förändringsobenägna Oxen, är "konservatismens" planet Saturnus, samt den otåliga impulsens planet Mars. Och dessa befinner sig alltså också i fixerade tamas-tecken, Vattumannen respektive Lejonet!

Dessutom stiger impulsplaneten Mars i öster i Lejonets tecken och är därför extremt dominant på himmelen, samtidigt som den konservativa och begränsande Saturnus sjunker i väster och håller emot alla spontana impulser från Mars sida! Är det någon som nu börjar se på himmelen exakt den extrema impulshämning som Brooke sent omsider börjar "ångra"?

Den nionde positionen som indisk astrologi räknar med, södra månnoden Ketu, befinner sig också i ett fixerat tecken, Skorpionen, och det gäller också dess tionde position, redan nämnd. Det är ascendenttecknet, det som stiger i öster vid individens födelse. Lejonet är ett prima självsäkert tecken på det viset att den inte böjer sig för någon. Men här var alltså Lejonet bärare av en nästan aggressivt hämmande influens pga mothugget från Saturnus.

Brooke Shields "sena sexdebut" (och säkerligen en miljon andra saker hon också vägrat gå med på i sitt liv) är inte fråga om ett "sent ska syndarn vakna", för vad chans hade Brooke att bli en frigjord ung livsnjuterska? Det stod inte så skrivet i hennes stjärnor.

Istället blev hon en objektifierad, "materialiserad" ikon, en "fixstjärna" med särskild fetmarkering av "fix" som i astrologins fixerade kvalitet vilken dominerar henne till 100%, något som är extremt ovanligt.

Troligen har hennes liv på fler sätt än ett liknat de fixerade tecknen: de bara "fryser" i en form vilken de sedan förfäktar intill den bara inte fungerar längre. För tamas rajas - ignoransens kvalitet - har en tendens att gå på autopilot och svara rent vanemässigt på livets tilltal, vilket förr eller senare gör dem omoderna. Ofta är uppvaknandet då murarna spricker och rasar ganska turbulent.

Att hon har noll personkemi med de flesta hon möter på sin livsväg framgår tydligt av den vågräta jag/du-axeln som löper mellan ascendenten/jag och sjunde huset som är partnerskapets och de formella kontraktens hus.

Mars i första tyder på halsstarrig egohävdelse och en tendens att se "den andre" (7e-huspartnern) som den "gränsdragande", den saturniska, som blacken om foten. I någon mån brukar de här horisontella oppositionerna beskriva en individ som projicerar vissa saker på sina omgivningar, och här är det möjligt att Brooke Shields "objektifierat" fader tid (Saturnus/Kronor) på sina omgivningar, och lastar andra för att ha begränsat henne.

Men som artikeln i Expressen antyder, verkar hon ha sett igenom projektionstendensen och identifierar (korrekt) problemet som sitt eget. För denna Mars/Saturnus-axel är i grund och botten hennes eget karma hon tog med sig in i detta livet från sin själs långa historia.

Den kände brittiske astrologen Charles Carter sammanfattade oppositionen mellan Mars och Saturnus som att "sant djup" saknas hos dessa individer. Saturnus tydliga dragning åt yta och utseende kombineras här med Lejonpersonans vilja att skina i ensamt majestät och i backspegeln stämmer verkligen den här "axeln".

Det goda hållbarhetsdatumet på hennes utseende kan i hög grad tillskrivas "djupfrysaren" Saturnus som direkt "strålar" mot ascendenten/kroppen.

För sex och äktenskap är det här ett riktigt stolpskott, men lesbiska kvinnor och homosexuella män har säkerligen sin ikoniska kvinna i henne (de sexuellt avvikande har ju fastnad i form-problematik och Saturnus är formskaparen). Normala hetero märker direkt att det är totalt iskall eld som strömmar från Shields - hon signalerar helt enkelt "inte tillgänglig".

Frigiditet hette detta förr (inte identisk med en homosexualitet utan snarast asexualitet). Den kyligt rationella Saturnus är den minst emotionella planeten, och kombinationen med hettans och passionens Mars är en minst sagt problematisk kombination!


Ett insiktsfullt slutord kanske är: Brooke Shields sörjer egentligen inte sin senfärdighet - uttalandet kan vara en halvt medveten rödridå bakom vilken väntar en djupare insikt hon ännu inte nått: att hon är sexuellt likgiltig. Att börja tala om den saken som "ånger över lång väntan på sexdebuten" omvittnar dock att den 100% fixerade (mörklagda) nu vid 44 äntligen börjat "mentalisera" över sitt liv. Och det är beundransvärt. Jag har sett Oxar som inte började självreflektera förrän de låg på dödsbädden!


För en kort blick på en individ med påfallande sattva gunas, se en kort blänkare om den humoristiske fruktarianen, på min andra blogg Ockulta ögat.

Ernst Billgren & frosseriets dödssynd

Dagens Industri noterar att radikalchica konstnären Ernst Billgren fått problem med sitt senaste projekt. Är det konst han har sysslat med nere i Thailand, eller...?Här är en tankeövning som vässar medvetenheten om vad konst är. Var går gränsen för konst? När är skapandet bara en inbillning om att leva i den progressiva framkanten fastän det enda tydliga motivet försöket att etablera jaget även på landsmännens nykolonialistiska territoriella förvärv ... där pengarna tycks finnas? Eller tycktes, intill den globala finanskrisen.

Naturligtvis finns några slemma karaktärsdrag i Ernst Billgrens horoskop, perfekta människor går per definition inte längre på jorden. Han har bl.a en akut upplevelsehunger: Venus (Afrodite) - hon som ständigt trånar efter behagfulla sinnesupplevelser - stod i Skytten då Billgrren föddes.

Bågskyttens vidöppna och utforskande (och konsumerande) är inte i sig något dåligt - eldpilen som Skytten skickar långväga (ända till Thailand) kan, som astrologin berättar, uttrycka själens längtan efter sitt högre medvetende, sitt andliga rätta jag. Venus representerar emellertid också pengar (vilka möjligör behag och njutning), och häri ses kopplingen till "världens äldsta yrke" prostitutionen. Paradoxalt nog just det Thailand är känt för.

Det är bara när Skyttens expansiva upplevelselusta tar udden av precisionen, som psyket inte är välkontrollerat. När hungern är så stor att man hoppar till nästa ord fastän man ens assimilerar DETTA, då vidhäftar istället dödssynden frosseri vid Skyttens herre, välmågans Jupiter.

Minns filmen SEVEN, den perfekta meditationen över antikens sju planeter och de sju dödssynder de bringade när de saknade andlig kontroll. (Förvisso råder krig mellan Ljusets och Mörkrets ande intill tidens slut!)

Hur mår välmågans Jupiter på Billgrens födelsehimmel? I den nyttoinriktade Jungfruns jordnära och självmedvetna tecken, spelar framgångens Jupiter en nyckelroll! För den ligger sida vid sida med den högst personaliserande Månen, vilken signifierar vårt sinne - hur vi ser på saker, hur vi känner, och hur vi reagerar på livets tilltal.

Månen i Jungfrun är känt som ett närigt sinnelag, oerhört känsligt inför fysiska föremål men också rejält självtjänande. Med Jupiter uppstår det framgångstörstande sinnet men också en rejält förstärkt känsla för det delikta i det jordiska, för händernas arbete. Jungfrun är zodiakens jordbrukare, hantverkare, väverska, etc.

Vem styr då vad de flinka händernas mån-psyke ska matas med för att Billgrens Venus ska få expandera långväga som Skyttens pilar vill fara? Solen - intelligensens och den medvetna viljeaktens signifikator!

Men Billgrens Sol i Skorpionen, invid materialismens och formgivningens Saturnus och köpmannen Merkurius, är ju ingen höjdare!!! Är detta hela ambitionen: att bli materiellt "tät" via merkuriala köpmannatakter? Är detta verkligen ett sant konstnärshoroskop eller vilken nasares som helst?

För Skorpionen bygger SITT liv och verksamhet på ANDRAS pengar, och är därför även i detta avseende dödens tecken. Skorpionen är i sig en negation till allt och alla, samtidigt som den suger blodet från dem. Astrologin var troligen först med att presentera teorin om "energitjuven", så omskriven i modern populärpsykologi.

Kombinera nu en vilja att suga andras blod, med ett personligt sinnelag som kräver snabba och allt mer vittomfattande upplevelser.Vi är "märkta" redan när vi föds, och givetvis är Billgrens kollapsade svenska nykolonialistiska tilltag ingen slump.

Hans eviga ande ämnade driva sig in i denna materialistiska återvändsgränd för att, kanhända, hitta en ny dimension i sitt skapande. Grattis, Billgren, om slumpen förde dig till denna text. Det finns alltid tid att vända DE SJU och förbannelsen ryggen!

söndag 24 maj 2009

I Platons grotta: genforskningen

Svenska Dagbladet synkroniserar naturligtvis inte medvetet sina artiklar med sfärernas musik. Därför är deras artikel om genetikens historia under dagens NYMÅNE i den basala eller naiva materialismens tecken TAURUS (Oxen) att betrakta som en synkronicitet i psykologen Jungs mening: ett meningsfullt ehuru inte kausalt sammanträffande.Så vad finns att lära sig om den förfallna andevarelsens fantastiska föreställningar om sig själv, efter att hon fallit ner i grottan, från det att hennes tidlösa horisont kollapsat, och hon finner sig plira ut genom en fysisk kropp, genom fem begränsade sinnen?

Kanske först och främst att det mänskliga egot och allt vad det gör för sig självt är en olyckshändelse i evolutionen! Olyckans Mars i ego-tecknet ARIES (Väduren). Striden som leder till separation från den föregående upplevelsen av delaktighet i ett unitivt, gudomligt medvetande.

Detta syndafall har kristendomen skildrat i olika mytiska bilder, bl.a. som Lucifers avfall och nedstörtning från himmelen. I djävulens svans följde en hoper smådjävlar - andegnistorna som sedermera skulle bli till människoandar från det att Adam och Eva ätit självmedvetenhetens frukt i Paradiset och våra anfäder hominiderna börjat uppleva sig som distinkta egon, som diskreta kroppar. Paradisdrömmen vek undan och olyckan i egots och separationens tecken var ett faktum.

Man kan som jämförelse påminna sig samma motiv i den stoiska versionen - men där är det inte lika mycket eld och svavel. I den senantika filosofiska versionen är förloppet naturligt. En svärm "spermier" från LOGOS föll som ett kometregn över jorden och därav vår låsning till denna världen och alla reinkarnationer för att lösgöra oss ur drömmen om att vi är biologiska varelser. Kanhända är det samma föreställning som möter i en annan biblisk myt, den där "Guds barn" svävar över planeten, spanar in "jordens döttrar" och, attraherade, "äktar dem".

Det skulle lukta tidelag om det inte vore för att "Guds barn" i det här läget måste betraktas som formlösa medvetanden eller någon slags ängla- eller andevarelser, och att den kanske rimligaste uttolkningen är att vi blev människor pga identifikationen med naturens djurliv. Vi var främlingar för den här planeten men attraherades av det här habitatet. Och blev fast!

Lyckligtvis i en art som med tiden utvecklade ett intellekt kapabelt att reflektera över sin belägenhet - vilket är början på Återställelsen. Det saknar inte sin symboliska poäng att halvtidssignalen i zodiaken klämtar vid det 7e tecknet LIBRA, Vågen, ett Lufttecken som representerar uppvaknandet ur den egocentrerade drömmen, inte minst för att Solen, av anledningar vi bara dunkelt kan ana via det som redan sagts, klassificeras som "fallen" och ytterligt svag i detta hus.

Legenden om "Guds barn och jordens döttrar" synes vara ännu ett försök att synliggöra hur två ontologiska ordningar korsats, och att människan är en bastard eller hybrid, en sammansättning av ett himmelsk och ett jordiskt element. Redan här kan noteras att det judiska folket förvaltar en insikt om att vi INTE är härifrån, och antiken respekterade djupt deras överlägsna visdom.

För den tidens judar var grekernas rännande runt nakna i en idrottsanläggning förmodligen en tragisk bild av en varelse som fallit in i total medvetslöshet och utan någon som helst kommunikation med sin inre ande! Vad skulle en man från en klarsynt antik kultur då säga om vår tids fullständiga fixering vid stofthyddan!!?? Är det överhuvudtaget möjligt för människosläktet att falla lägre?

Zodiaken placerar, sida vid sida, problemets två tidiga faser, Vädurens eld/ande och efterföljande Oxens jord/kroppslighet är en omöjlig kombination som dock likafullt är det dilemma som är vår lott!

Alla som studerat horoskop dominerade av Eld och Jord vet vilka kamper dessa individer tycks destinerade att utkämpa (den gravt handikappade Stephen Hawkings extrema födelsehimmel kommer osökt för mig). Det är som om en inre ande inom den vägrar acceptera de begränsningar de satts att verka i, som om de hatar sin fysiska ambiens.

Ofta nog ligger den här konfrontationen mellan Eld och Jord dold bakom "legitima" uttryck som atleten som befinner sig i ständigt krig mot sin egen kropp eller idrotter som syftar till att återerövra himmelen efter syndafallet. Kula, spjut, höjd- eller stavhopp för att inte tala om diskusen: att övervinna tyngdkraften är kanske kärnan i alla dessa tilltag - är de heroiska eller bara parodiska? - som vi kan sortera under den hyliska människotypen, hon vars värld bara handlar om fysikalitet och dess optimering.

Nymånens fokus på den avsnörda och individualiserade andevarelsens fysiska substrat eller kropp ges en extra dimension genom att Sol och Måne (en bild för totalitet) disponeras av Oxens härskare Venus. Jämviktens eller balansens planet själv återfinns i PISCES (Fiskarna) - ett Vattentecken som är nära förknippat med biologiskt liv men som metafysiskt signifierar porten genom vilken de fallande själarna går in i Platons grotta, faller ner i den sublunära sfären.

Och apropå Luna, månen - SvD-artikeln publiceras 9.43 på morgonen, just som månens eget tecken CANCER (Kräftan) stiger i öster över SvD-skrapan i Stockholm. Det råder en kraftfull överbetoning av Jord och Vatten - de mot metafysik mest aversiva elementen och de varmaste förespråkarna för en världstillvänd, fysikalistisk strävan.

En perfekt dag att försjunka in i genens 100-åriga historia! Därför denna signal om att inte glömma att det också finns två ytterligare element bortom den fallna människans materialism, dess lerkakor bakade av JORD och VATTEN. De elementen är ELD och LUFT.

Notera hur dessa andliga och inkorruptibla element representeras som varande i "kortslutning" på dagens himmel, då Restriktionens Saturnus står och väger mot Expansionens Jupiter. Saturnus är också materialismens princip och Jupiter det högre medvetandets, så dessas kortslutning indikerar redan i sig hur materialismen (Oxen) skenade iväg som den gjorde.

Dagens horoskop förkroppsligar på sitt sätt alla problemen som SvD-artikeln lyfter fram (fast vinklat som vore de positiva) - just som ett sådant här horoskop ställt för en företeelse bör göra. Horoskopet "känns" verkligen som 150 år av materialistiska (och inget annat) betraktelser över livet.

Jag gissar att förr än något vettigt och verkligt användbart (för människan) kommer ur genetiken, mänskligheten har återerövrat sin förkastade astrologi och via den integrala vetenskapen (som beaktar medvetandet som en omistlig ingrediens i tillvaron) rört sig mot helt nya Gestalter att utforska. För det är helt uppenbart att hela stjärnhimmelen måste betraktas som en enda "epigenetisk" miljöfaktor!


_____

Se även "astrologiska syndrom", en lathund under föreberedelse.

De indiska aspekterna

(Senast ändrad 091203)

Det är en överraskning att upptäcka den indiska astrologins återhållsamhet med de interplanetära aspekterna. I väst svämmar systemet fullständigt över av vinkelvärden, inte minst sedan den store astrologen och astronomen Johannes Kepler delade zodiaken på 5 och 7 vilket ledde till ännu fler möjliga kopplingar mellan planeterna.


Redan efter dryga året med den sparsmakade indiska versionen (även den med direkta rötter tillbaka till det ursprungliga babyloniska systemet), tycker jag mig se bekräftelsen på tanken att "less is more": de få aspekter som nu bildas mellan planeterna är i gengäld bärare av tydligt identiferbara särdrag i livet och/eller den egna personligheten!

Den indiska tanken skiljer sig från den västerländska främst genom att aspekterna (triggade av planeterna) räknas mellan tecknen och inte himlakropparna. En opposition råder alltså mellan Väduren och Vågen ("jaget och parrelationen") även om inte de inblandade planeterna befinner sig exakt 180 grader från varandra (plus/minus den "orb" eller avvikelse från exaktitud man bestämt sig för).

Indisk astrologi är dock inte omedveten om att exakta aspekter är kraftfullare, men vad de påminner en västerlänning om är att inte missa det "symboliska" drama som utspelar sig även om "orben" är vid.

Enligt indisk astrologi skiljer sig de sju klassiska planeterna (vilka är de som används) i fråga om aspekttyper.

Alla sju kan befinna sig i kombination, i samma tecken, eller i opposition, i tecknen mittemot varandra.
Alla sju kan parvis stå i ömsesidig reception om den första planeten gästar den andras hemtecken (härskarläge) och den andra planeten gästar den förstas hemtecken.

Den sistnämnda typen av kombination anses lika stark som en kombination - om inte t.o.m. starkare eftersom vissa kombinationer kan vara delvis kontraproduktiva, som t.ex. när den formella och begränsande Saturnus hamnar sida vid sida med den fritt utflödande Solen.

Vid ömsesidig reception är båda planeterna "särbo" och interagerar på distans, och slipper nämnda potentiella problem. Ett sätt att beskriva den här aspekten är att de båda ömsesidigt mottar kraft från varandra. Men om detta är av godo eller ondo eller ger blandade förhållanden, avgörs som alltid av samtliga astrologiska faktorer.

Exempel: Undertecknads Sol i Vågen i ömsesidig reception med Venus i Lejonet ser ut som en fantastisk ömsesidig reception...tills man inser att Solen är debil i Vågen, och individualisten Solen ser Venus tvåsamhet som en princip i konflikt med sig själv och vice versa ("planetär fiende"). Undertecknad har i sina förhållanden alltid varit särbo! Naturligtvis har aspekten också positiva egenskaper, men notera hur tydlig den är eftersom Vågen och Venus primärt representerar parförhållanden.
Därutöver har planeterna i omloppsbanor utanför jorden vardera två ytterligare specialaspekter. Notera att indisk astrologi räknar tecknet där planeten står som det första steget (talbas 1).
Mars (naturligt ond) aspekterar planet och tecken fyra steg längre fram i zodiaken (90°) samt åtta steg framåt (210°).

Jupiter (naturligt god) aspekterar planet och tecken fem steg längre fram (120°) samt nio steg framåt (240°).

Saturnus (naturligt ond) aspekterar planet och tecken tre steg längre fram (60°) samt tio steg framåt (270°).
De två månnoderna Rahu och Ketu (drakhuvudet och draksvansen, alltid 180° från varandra) kastar inga egna aspekter, utöver när de via kombination blir involverade med andra himlakroppar eller träffas av någon av Mars, Jupiters eller Saturnus specialaspekter.


Klick-öppna gärna i eget fönster


Dessa specialaspekter sätter verkligen krydda på ett horoskop! En individ med t.ex. Solen "belägrad" av "onda ögat" från såväl Mars och Saturnus är inte nödvändigtvis kriminell, men både söker utmaningar i livet och har en tendens att drabbas mer än genomsnittet av ödets kastvindar!
Tillägg 090908. En variant på ovanstående påstående dök upp i inlägget om två brottmålsadvokater i luven på varandra. Båda i daglig kontakt (Månen = månaden, vardagslivet) med kriminalitet visade sig den manliga juristen med "avtrubbad syn på kvinnan" ha Mars i attack mot Venus och Saturnus i attack mot Månen. Den kvinnliga juristen - "kvinnooffrens försvarare" - hade såväl Mars som Saturnus i "ond" attack mot Månen!

I gengäld till denna återhållsamhet vad gäller antalet aspekter att hålla reda på, bjuder den indiska astrologin på ett utvecklat resonemang kring hur pass väl planeternas valörer låter sig blandas (vänner, neutrala eller fiender).

Som alltid måste man hålla alla parametrar i huvudet när man begrundar hur t.ex. en sextiogradare från Saturnus mot Solen i tecknet si eller så kan tänkas uttrycka sig. Aspekten är kritisk eftersom Saturnus och Solen är naturliga fiender, men kan lindras genom att endera är stark på något annat sätt och/eller har stöd av någon naturligt god planet. 


I indisk astrologi aspekterar zodiaktecken varandra! 

Den här metoden liknar i hög grad mycket de syndrom ("egenmäktighet", "utstötning" m.fl.) som jag tog med mig från astrologen Charles Carter och västastrologin. Syndromen bygger på allmänna effekter som resulterar av vissa tecken i kombination om de är aktiverade av inneboende planeter. Jag har själv inte börjat studera nedanstående, men metoden ser intressant och potentiellt givande ut, eftersom bakom de simpla reglerna det rimligen döljer sig en logik liknande den bakom syndromen.

Notera att ett tecken och hus i indisk astrologi alltid koinciderar fullt ut - men detta förutsätter förstås att födelsetid finns. Många av bloggens kändishoroskop saknar tidpunkt och jag har faktiskt inte läst något om zodiaktecknens inbördes aspekter gäller även om de inte via klockslag har "hittat hem" till sina mundana hus (livsområden)!

Använd på egen risk med horoskop utan födelsetid! Eller, använd indiernas "reservmetod" som består i att betrakta Månens tecken som ascendent (Chandra lagna till skillnad från hela horoskopets ascendent, rasi lagna). Tecknet som huserar psyket/Månen blir då identiskt med hus 1 (jaget/den egna kroppen).

  • Kardinala (Rajas) tecken aspekterar alla fixerade tecken utom det som direkt följer på det (Väduren aspekterar t.ex. inte Oxen, men Lejonet, Skorpionen och Vattumannen).
  • Fixerade (Tamas) tecken aspekterar alla kardinala utom det som direkt följer på det.
  • Rörliga (Sattva) tecken aspekterar alla andra rörliga.

Jag översätter en liten introduktion av Narasimha Rao till svenska:

Influensen hos en teckenaspekt kommer sig av tecknet som planeten befinner sig i. Detta är analogt med inflytandet en person har på sina grannar. Alla planeter i ett tecken intar teckenaspekt gentemot samma tecken (plural), precis som folk som lever i samma hus ser samma grannar varje dag och utöver en del inflytande på dem.

Men planeternas inflytande skiljer sig åt. En präst kanske säger sina grannar att de ska be till Gud. Hans cineast till bror som bor i samma hus (tecken) kanske övertygar samma grannar (aspekterade hus) om att istället se filmerna med en speciell aktris. Således kan planeter som delar ett tecken påverka samma omgivande hus och planeter genom teckenaspekter, men influensens natur varierar från planet till planet.

Influens via planetär aspekt kommer istället av planetens inneboende natur. Olika planeter i samma tecken kan aspektera olika hus och planeter via planetär aspekt. En präst kan ha stort inflytande över de hängivna i det tempel där han arbetar och den filmälskande brodern som bor i samma hus kan ha stort inflytande över sina filmälskande klasskamrater och medlemmar i en fanklubb tillägnad aktrisen för vilken han är ordförande.

På samma sätt kan planeter i samma tecken påverka planeter i olika hus. Emellertid kan alla i ett hus ha en stark påverkan på vänner till familjen som gästar huset ofta. På samma vis aspekterar alla planeter det sjunde huset från det där de själva befinner sig och har en influens över det...

[Minns att indisk astrologi betecknar tecknet/huset där man står som det första steget - talbas 1 och inte 0.]

Från hjälpfilen till det avancerade och gratis programmet Jagannatha Hora.

*****

Obs! De första månadernas bloggande innehåller horoskop av den runda typen med det överflödande rika västerländska aspektschemat. Senare började jag ta horoskop och manuellt rita in de få "indiska" aspekterna. (Jag känner inte till något astrologiprogram som både kan visa det västerländska, runda zodiakhjulet och det indiska aspektsystemet...)

Indierna själva ritar inte ut aspekterna utan håller mental koll på dem. De använder dessutom inte den runda horoskopformen utan den kvadratiska.

lördag 23 maj 2009

Schyffert genom Eld och Luft

Henrik Schyffert har varit ute på bisterkvick, självterapeutisk turné. Nittiotalets substanslösa ironiker har landat i verkligheten, och vem vet vad som kan följa på det, givet den mannens knivskarpa snille?

Men än en gång stannar jag bara flyktigt vid dagens efemära aktualiteter. Strax svävar tankarna mot högre höjder... Där möter jag en engelsman som i förra seklets början var på god väg att bli hög jurist (Barrister) då plötsligt en astrologibok kom hans väg.

Vad som klickade till där kommer vi aldrig att få veta, men med den skärpa Charles Ernest Owen Carter naturligen besatt, etablerade han sig på rekordtid som Englands främste astrolog, och höll den titeln fram till sin död ett halvt århundrade senare.

Det är uppenbart att han var en platoniker som företrädesvis tänkte kring zodiaken och de övriga astrologiska symbolerna som abstrakta storheter, för insikten att i vår tid bara 20% av alla individer är födda under "sitt" stjärntecken till följd av en tankemiss i Alexandria på 200-talet, skulle givit Carter ett gravt missvisande faktaunderlag.

Men han slog huvudet på spiken - hela tiden! Minns Schyfferts enastående satiriska anlag och förmåga att urskilja tacksamma kategorier av människor alltmedan du läser Carters korta skiss av vad som händer då Vattumannen (Aquarius) kombineras med Skytten (Sagittarius) på himlen.

När Schyffert föddes låg inga mindre än Solen och Månen i dessa två tecken, astrologins två mest betydelsefulla himlakroppar.


[The combination of] Sagittarius and Aquarius produce two notable examples - Charles Dickens and Lewis Carroll.1 Of itself one would expect a rather satirical view of human nature from these two signs.

It is interesting (though somewhat beside our main interest here) to note how the Sagittarius relationship with travelling appears in "Alice" and in several of Dickens' works, e.g.,
Pickwick Papers. It is exactly the sort of sign-duality from which clever skits and sketches on human nature might be expected.

Carter -
Essays on the Foundations of Astrology, s.102,
Theosophical Publishing House 1947

Schyfferts födelsehimmel uppritad enl. indisk metod


Överkurs: Se hur Solen i Vattumannen (LUFT) står oppposit Jupiter i Lejonet (ELD). Både Solen och Jupiter denoterar intelligens och konfigurerade med varandra tecknar de en enastående intelligent individ. (Faktum är att detta är en spegelvändning av den enastående framgångsrika Liza Marklunds Sol-Lejon och Jupiter-Vattuman!)

Jupiter står därtill i kontakt med Schyfferts eldiga och reaktiva sinnelag (Månen) via den fördelaktiga 120-gradersvinkel som enligt indisk astrologi det högre medvetandets Jupiter ensam kan kasta.

Detta är bortom allt tvivel en stor kreatör - oaktat att hela 6 av det indiska systemets 9 placeringar faller i negativt polariserade element av den materialistiska Jord- och Vattentypen. Skälet är den allt annat överskuggande betydelse astrologin tillmäter sina två primära symboler Solen och Månen.


Möjligen skulle man kunna säga att Schyffert rört sitt enorma andeväsen (intellekt) nära myllan och bättre än de flesta andra uppsnappat vad som pågår i "det lilla livet".

Aftonbladet intervjuar Schyffert om hans seriösa självuppgörelse i enmansshowen vilken nu tv-sänds. En formulering fångar särskilt min blick: "
Men kostymen jag hade på mig passade inte alls med personen som var i den. Och då skaver kostymen ordentligt."

Håll i minnet den schyffertska himmelens skarpa delning mellan kärnan av positiv polarisering - en Sol och Måne i positiva tecken omgiven av den negativa miljön av Jord och Vatten. Notera särskilt astrologins två naturligt "onda" planeter, Mars och Saturnus, och deras placering i offrets eller martyriets tecken Fiskarna.

Gå sedan till horoskopet för den socialdemokratiska arkivarien Tage Lindbom (nytt fönster) som också växte sig ur sin "kostym" och notera hur det återigen är en "kärna" av positivitet som är omgiven av de "nedåttenderande" Jord- och Vattenelementen. Tage började som materialistisk socialist, men växte sig större än det "fysiska höljet". Återigen är "offrets" och martyrskapets tecken Fiskarna aktiverat av Mars och Saturnus.

Minns att "martyr" ursprungligen betydde "att vittna" - vilket just är vad Lindbom gjorde om de begränsningar han hittat i socialdemokratins renodlade materialism. Och det är också "vittnesbörd" som Schyffert nu framlägger. Kom inte och säg att inte astrologin är fruktansvärt tajt i sin förmåga att avslöja vilka motiv vi är på jorden för att "agera ut"!


_____

1. Carter var god vän med Cyril Fagan, mannen som först insåg den västerländska astrologins metodfel då Ptolemaios band fast Vädurens stjärnbild vid jordens vårdagjämning. Det är möjligen genom den astronomiskt korrekta beräkningen som Carter lyfter fram Lewis Caroll och Charles Dickens som exempel.

Men oavsett om han använde sig av den defekta västerländska zodiaken (tropisk) eller den astronomiskt korrekta (siderisk), visar sig båda författarna ha båda de nämnda tecken kraftfullt aktiverade på sin respektive himmel. Så turligt!

Not. Det här inlägget publicerades ursprungligen 10 februari 2009, stycket om Tage Lindbom undantaget.