Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 mars 2009

Astrologin röjer toppchefens sexuella avart

I historien om gruppvåldtäkter regisserade av den sk Toppchefen på ångerfyllda unga lycksökerskor, som nu rullas upp i Solna tingsrätt, finns det bara förlorare.

Lite forskning på nätet ger strax födelsedata med vars hjälp man kan söka förstå mentaliteten hos spindeln i nätet via världens äldsta slag av psykologi - astrologin.
Det kommer knappast som en överraskning att alla de mest suspekta kandidaterna står på rad för en vittna om en individ som verkligen vill skända allt han vidrör!

Följ med i en genomgång av de uråldriga motiv som lånar sig till antagandet att det var Ödesbestämd Tid för en solkig själ att födas och agera ut sin innersta störning. En liten varning dock: ett antal begrepp kommer att introduceras och texten kräver sin bearbetning - som vilken rebus som helst.Horoskopet är ställt för själva dagen för toppchefens födelse. I bristen på födelsetid vet man aldrig säkert vilka av ingredienserna på himlen som träder i förgrunden och definierar individens karaktär och livsöde.


Just det här året, månaden och dagen spelar det inte så stor roll, för som antytt råder tydliga tecken på sexuell dysfunktion, vilka mer eller mindre torde märkas hos många människor som föddes runt den här tiden.

Men eftersom astrologin anses förlegad i vår tid, är det aldrig någon som går igenom livsödena för samliga barn födda, säg, plus/minus tre dagar före eller efter ovanstående födelsedag. Få har längre någon aning om hur KONKRET Världssjälens inre rörelse (pathos) tar sig uttryck i en serie besläktade livsöden under en viss tid.

Uttrycken kan bli skilda, någon kanske överkonsumerar porr medan andra agerar ut problemet och en tredje helt sublimerat obalansen så att man får en städmaniker. (Tänk: en dammsugande Freddie Mercury iförd damunderkläder i gamla rockvideon "I want to break free"). Den som är skicklig på att se underliggande motiv missar dock sällan vilka astrologiska symboler som är i rörelse bakom ytligt sett skilda fenomen.

Toppchefens horoskop visas här som den "naturliga zodiaken" där varje tecken är kopplat till sin egen "tårtbit". De 12 husen har innebörder som ofta är mycket snarlika zodiaktecknens.

Chefens Sol i Skorpionen tillhör de 20% där den västerländska zodiaken händelsevis fortfarande visar "rätt" tecken trots att den gradvis kommer allt mer ur led. Även med den astronomiskt korrekta sideriska zodiaken föddes mannen att verka MOT Skorpionen som sitt yttersta mål.


Och Skorpionens tematik är väl känd: förruttnelse, härsknande, förgiftning och slutligen död. Att sexualiteten sorterar under detta tecken måste fattas ur astrologins större, filosofiska perspektiv: det är sexualakten som startar den biologiska processen av fysiskt förfall och slutlig död. Det är därför impulsiva Mars är både Skorpionens och Vädurens planetära härskare.

Väduren representerar det nyfödda barnet som vanligen gör entré i vår värld med huvudet först. Fysiologiskt signifierar Väduren hjässan och huvudet allmänt. Varifrån kommer då Väduren - det nya individuella livet? Jo från döden - från moderns underliv. Skorpionen korrelerar fysiologiskt med underlivet, könet och anus!

Död och pånyttfödelse - hela det biologiska kretsloppet (och reinkarnationen) ligger symboliskt kodat i zodiaken! Berättelser som förts genom historien i väntan på att mänskligheten ska mogna så pass att den åter kan förstå livets stora lagar.

Zodiaken är ett
större paradigm än dagens biologi har kunskap om, och det är därför särskilt biologer är så oförsonliga mot andra modeller än deras egen. Någonstans vet de att de inte sysslar med hela verkligheten...

Nu är inte precis alla Sol-Skorpioner sexuellt fixerade. Men arketyper (till vilka zodiaktecknen kan räknas) är inte bokstavliga beskrivningar, utan bara platshållare för en serie besläktade fenomen. Farmakologin eller kemisk manipulation (gifter) av kroppen är t.ex. en lika giltig manifestation av Skorpionens princip som den sexfixering som är dess mest kända attribut. Men i fallet toppchefen har äpplet verkligen inte fallit långt från trädet!

Att vara född i Skorpionen är självklart inte patologiskt i sig, men stämmer till eftertanke för den filosofiskt lagde. Varför reinkarnerade den här själen för att jobba på dödsmotivet i detta liv? Är det surdeg (gamla obetalda synder) eller är det en direkt vilja att komma längre i sin förståelse av död och degradation som fenomen?

Det är här det krävs ett födelseklockslag för att säga mer. Vår Solen i Skorpionen måste hitta ett världsligt hus (livsområde) att verka genom. I ett fall av påtagliga problem med intelligens och uppfattningsförmåga kunde undertecknad notera Solen i det materialistiska och fysiskt orienterade Jordtecknet Oxen - individen var självklart ateist och extremt orienterad mot konkreta föremål.

Men det är först insikten om att Solen lyste inifrån Skorpionens eget åttonde dödshus som förklarar intelligenshämningen och vederbörandes fixering vid andras pengar (som var avsevärd)! Oxen symboliserar som bekant "egna pengar" och "egen njutning", men Skorpionen är ett negativt tecken som därmed negerar allt det Oxen förfogar över. Skorpionen som Den Avundsjuke, Den Ogine!

Där Oxen fysiologiskt är mun och svalg - den orala fasen då man slickar på och stoppar allt i munnen - där är Skorpionen den anala fasen - fixeringen vid området där skiten kommer ut. Att ha oralitet i det anala huset för förruttnelse och elimination tyder på svåra problem av många de slag! En kortslutning av symboliken - "Ät skit" skulle man kunna säga.Oxe och Skorpion: från munhåla till analöppning.
Jord och Vatten håller sig till den fysiologiska verkligheten


Exemplet med den "felkopplade" Sol-Oxen anknyter till toppchefens horoskop, för även här kombineras Skorpionens nedbrytande verksamhet - via sitt skämda och inspärrade Vattenelement (de sura magsafterna) - med Jordelementet.

(Skorpionen som art är en mästare på att hålla inne sin vätska för att överleva i torra ökenområden, härav föreställningen om dess gift som ett skämt internt vatten som borde ha cirkulerat och syresatts.)

Men nu är det inte Oxen utan Jungfrun som representerar det som Skorpionen har att assimilera och eliminera såsom kroppen bryter ner föda och eliminerar det oanvändbara.
Jungfrun är i västerländsk tradition känd som den prydliga och rena - hyperhygien. Denna innebörd klarnar om man vet att det opposita tecknet är en kompletterande motpol.

Och Vattentecknet Fiskarna är kända som ett kaotiskt och besmittat tecken - till dess "naturliga" tolfte hus hör bl.a. innebörder som "slutna vårdinrättningar" där de vistas som av olika anledningar inte fungerar i det vanliga livet.

Det är väl en tragisk ironi att Curt Cobain innan självmordet klottrade ner en rad om "stackars lilla jesusbarn" - en allusion till det martyrkomplex han lagt sig till med och som fick honom att ta sitt liv.

Martyren eller offret sorterar under Fiskarnas tecken, men ironin låg i att Cobain, som alla andra i väst, följer den felaktiga zodiaken. I själva verket var han inte alls född i Fiskarna utan i Vattumannen! En påminnelse om vilken makt blotta föreställningen kan ha över en människa!


Det är i skenet av den hopplöst besmittade, skändade eller orena Fiskarna man måste se Jungfruns neurotiska purism och renlighetsiver på motsatta planhalvan. Notera att Fiskarna också symboliserar vaginan, så det är inte lite av kulturellt samlade föreställningar som ligger inbäddade i zodiaken.

Jungfrun förstår nu inte att vaginans orenhet är en metafysisk berättelse - som har nära samband med hur själar i sängkammarens nöjden "dras ner" till jorden och blir människor. Som det materialistiska Jordtecken Jungfrun är, reducerar hon tanken om vaginans besmittelse till en bokstavlig sanning och börjar köpa upp sig på all världens hygienartiklar!

Hela vår sekulära (ateistiska) kultur kan sägas drabbad av liknande "literalismer" - utan att vi märker något beter vi oss som spratteldockor och agerar ut metafysiska, andliga sanningar på ett perverterad fysiskt sätt! Vi förstår inte att vi bara symboliserar! Mänskligheten är zombies och det är någon annan som drar i trådarna!

Man ska dock inte glömma att det är i Fiskarnas tolfte timma själen "ger upp" och inför sin omöjligt degraderade position ödmjukar sig och vädjar till Gud om syndernas förlåtelse.

Zodiakens berättelse i 12 kapitel slutar därmed med det Vattentecken som inte längre står för Skorpionens allt mer skämda och förorenade vatten utan det vatten
i rörelse som renar från synd - kristendomen har symboliken i formen av dopet och i andra religioner ska man också kunna finna en analog symbolik.

I Fiskarna rehabiliteras själen och därför finns bland olika slutna vårdinrättningar också klostret som ett av det 12e husets innebörder (Tolfte huset är Fiskarnas "naturliga hussektor"). Minns tecknets kuriösa design: en fisk simmar ner - syndafallet - och en annan fisk simmar uppåt och lämnar den psykiska (och ibland psykopatologiska) verklighetsuppfattning som Vattenelementet indikerar!

Åter till toppchefen och hans del i renlighetens tecken Jungfrun. I den grekiska myten våldtas den unga, orörda jungfrun Persefone av dödrikets herre Hades. Och det är exakt den här kombinationen av Jungfru och Skorpion som dominerar horoskopet för sexnätverkets ledare ! Jag lägger här mina ord som om han redan vore dömd skyldig och detta därför att horoskopet i princip berättar exakt den historia han nu står åtalad för.Hades (Scorpio) förgriper sig
på Persefone (Virgo)Men vad horoskopet också berättar är att dessa Jungfrur - flickorna som drogs in i kopplerihärvan - knappast är några oskulder och dygdemönster. På samma sätt som toppchefen haft en pervers böjelse att befläcka och skada det orörda, omvittnar den smet av usla budskap som befolkar Jungfruns tecken att det knappast var några änglar som anmälde sig till den verksamhet han riggat.


I renhetens tecken hittar vi nämligen Skorpionens herre, våldsverkaren Mars, och han är tusenfalt förstärkt genom kombinationen med expansionens herre Jupiter. Vidare är detta ett år då södra månnoden - enligt indisk astrologi en "demonisk" och degraderande influens - befinner sig i Jungfruns tecken.

Jungfrun, symbol för fläckfri orördhet, är alltså rejält solkad redan från början! Och för att ingen ska missa finliret: Månen symboliserar vårt sinnelag, vår själ. Toppchefen föds just det dygn då sinnelaget når mittpunkten av denna skändade Jungfru: han blir det perfekta förkroppsligandet av all den smuts och förorening som ligger och jäser under dryga månaden i Jungfruns tecken.

Problemet är lågintensivt under de 1½ år "demonen" passerar tecknet, mer kritiskt det år då Jupiter ansluter sig och bringar sin förstärkning, men ytterst kritiskt den dryga månad då olycksbringaren Mars också kommer på plats!

Men först när Solen nådde Skorpionen för en månadslång passage, hettar problematiken verkligen till. Och klimax för denna totala förmörkelse av Jungfrun kunde inte inträffa förrän Månen (det personliga sinnet) också anslöt sig till symbolhärvan. Det är inte att undra på att antikens folk såg denna obevekliga orkestrering som Ödet!

De barn som föddes under cirka 2½ dygn var troligen alla fyllda av en brinnande önskan att skända och förorena allt som kunde passera för skirt och oskuldsfullt. Söker man i födelsestatistiken ska vi nog hitta några ÄKTA sexualbrottslingar runt dessa dagar - individer som gått på helt oskyldiga offer istället för unga tjejer som prostituerat sig för pengar men hamnade i mer av Skorpionens symboliska avföring än de räknat med.

Expressen (i nytt fönster) om pågående rättegång mot toppchefen, eller Monica Gunnes reflektioner i Aftonbladet eller här Aftonbladet (2).Tillägg 090421.

Dagens Nyheter berör anledningarna till att unga kvinnor säljer sig: pengar till de PRYLAR som vår kultur lär ut är källan till en människas identitet och värde.

Men som Sideriska Siktet tidigare noterat går det inte att skilja horoskopen för brottslingar och deras offer, det är samma symboliska indikationer som dikterar båda utfallen. En del tar en aktiv roll och en del en passiv roll.

Det är väl känt att "världens äldsta yrke", prostitutionen, sorterar under kärlekens (inkl. sexuell kärlek) Venus - för grekerna känd som Afrodite. Den antika astrologin omvittnar en genomtänkt uppbyggnad då Venus är härskaren över det jordbundna och materialistiska tecknet Oxen, och även har som en sekundär betydelse pengar.

På en viss nivå av andlig omognad är därför innehav av pengar / prylar lika med homeostatisk (fysisk) jämvikt, själva förutsättningen för psykiskt välmående. Se vidare "Knastertorrt" (nytt fönster) om hur en övervikt av Jordelementet i horoskop tycks indikera en "andligt otränad" själ, som söker lära sig mer om livet via kroppsliga lärdomar.

Ur detta perspektiv är de unga som prostituerar sig för pengar och prylar, inte annorlunda än någon annan i vårt konsumtionsinriktade och i grunden ofilosofiska samhälle. De bara närmar sig livet på ett lite krummare och grövre sätt för att nå de mål och göra de lärdomar som saknades i deras själsliga uppsättning egenskaper. De agerar ut den tidlösa astrologiska (arketypiska) symboliken på dess mest elementära sätt.

Att dessa själar nu blir "offer" (så kallas det på sina håll), tyder på att det här livet var ämnat att vakna upp inför en snedvriden orientering som grundlagts i ett eller flera tidigare liv.

På frågan varför en individ föds under en viss himmel är själavandringen en rimlig hypotes. Ja, den är t.o.m. mer än en hypotes givet de tusentals fall av spontanminnen eller minnen via hyponosregression - verifierade - som idag finns dokumenterade. Dessa får dock ännu på sin tid, eftersom vi just genomlever det materialistiska paradigmets döende årtionden.


lördag 28 mars 2009

Aggression och egenmäktighet - ett återbesök

"SVT-profilen" som begått tre mordförsök och dömdes till psykisk vård (se Expressen) aktualiserar ett tidigare inlägg om aggression och egenmäktighet, inte mindre än snabbgenomgången av horoskopen för ett halvdussin ekobrottslingar. (Öppnas i egna fönster.)

Det verkar förvisso som det finns vissa "motiv" på födelsehimmelen som påfallande ofta är förhanden när individens omdöme grumlas djupt av det som i indisk filosofi kallas "demoniska kvaliteter".


På ovanstående himmel lyser "egenmäktighetssyndromet" lika klart och tydligt som någonsin hos den okontrollerade aggressorn, skådespelaren Christian Bale (se det förstnämnda inlägget).

Och när jag började tänka på vem mer i filmbranschen som uppvisat liknande problem med spärrarna, kom en del fula incidenter med Russell Crowe tillbaka i minnet...
Ja, vad säga? Den samtidiga aktiveringen av Väduren (egocentrism, aggression) och Stenbocken (vilja till makt) är här igen. Dessutom är den beryktade "Gladiatorns" födelsetid känd, och stenbocksdelen i det här ofördragssamma och burdusa astro-komplexet kan därför placeras på rätt ställe på himlen.

Crowes Måne är i stigande i öster i Stenbockens tecken (ascendenttecknet), och därmed är både Stenbocken och den av planeter aktiverade Väduren i
angulära huspositioner - de placeringar där budskapen lyfts fram i förgrunden och blir de som dominerar individen.

Denna relativa prominens hos syndromet är mer än vad vi säkert kan säga om SVT-profilen eller de flera ekobrottslingarna där bara födelsedatum men inte timman är känd.

Men trots att data är olika precisa tror jag den som studerar hela denna hög av horoskop kan börja ana att det existerar något sådant som "symboliska komplex" som ofta nog tycks dra in individerna själva i sitt "arttypiska" sätt att förhålla sig till omvärlden.

Och Väduren (egocentrism) och Stenbocken (maktsträvan) bildar tillsammans den kanske svåraste byggbiten en personlighetsstruktur kan innehålla. Bara tecknens associationer, Väduren = barnet, och Stenbocken = föräldern, visar på vilken elementär nivå de här människorna tenderar att stanna i sina kognitiva universa.

Jag har sett "symptomfria" horoskop med denna räta 90-gradersvinkel, men har jag sett tillräckligt djupt? Egenmäktighetssyndromet är alltså oerhört primitivt - ren vilja till makt - men jag har noterat horoskop där det har bäddats in bakom t.ex. förrädiskt sockrade Vågenpersonligheter (Vågen i stigande i öster) så att det inte omedelbart framgått vilka psykopatiskt självtjänande individer det rört sig om.

(Med den här typen av "ytans rollspel" kan man verkligen tala om psykopater, för den underliggande aggressorn / diktatorn förnekas i allmänhet totalt tills den likt en SKUGGA tar över som en vilt främmande personlighet!)

Men åter... "Människan spår, men Gud rår" (gammalt frireligiöst uttryckssätt) och horoskopet är aldrig HELA historien. Där astrologin i västerlandet totalt kapsejsat och tappat bort sina rötter, minns de indiska astrologerna utmärkt att det inte är andesjälen själv som astrologin talar om, utan dess eko i de tre kvaliteterna och de fyra (hos indierna fem) elementen.

En mänsklig själ kan höja sig över den nivå den föddes på! Men horoskopet visar tydligt om det fanns en tung last med i bagaget från tidigare liv.

En källa till frustration vid horoskoptydning är, som nämnt i andra inlägg, att det ur "himmelens perspektiv" verkar vara helt egalt om den astrologiska "komplikationen" hittas i brottslingens eller brottsoffrets horoskop!

Har astrologin ett inbyggt systemfel? "Ego" tycks inte ingå i den "kosmiska verklighet" astrologin berättar om med sina zodiaktecken och planeter.

Men allt är i sin ordning om man tänker en smula på saken. Individens "jag-upplevelse" fastslås enbart med tidpunkten för en enskild kropps födelse. Denna enskilda kropp är ju förutsättningen för allt fortsatt tal om ett subjektivt, avmaskat perspektiv på livet i stort.

Det är således bara när man inkluderar planeten jorden och en av dess nyfödda bebiskroppar i horoskopberäkningen som det går att tala om ett jag i förhållande till de astrologiska komplexen "där uppe". Utan ett födelseklockslag kan man bara tala om att "det ligger i luften" men inte ens börja gissa vilka av dem som föddes de kritiska dagarna i fråga som möjligen kommer att manifestera egenheterna antingen i kapacitet som offer eller förövare.

I de många genomsnittliga livsödena är människor i allmänhet lite av varje: i ena ögonblicket skriver de en upprörd insändare till tidningen och klagar på miljonklipparna bara för att i nästa ögonblick själviskt söka skrapa åt sig en fördel i det lilla... Det är samma principiella komplex som är i rörelse vare sig det handlar om att förebrå dem i samhällstoppen för att de berikar sig eller att själv tycka det är okej att ta hem en toarulle från jobbet för att avlasta sin privatekonomi med några korvören.

Och detta är ju faktiskt vad alla religioner alltid har sagt. Det är egot som är kärnan i kristendomens berättelse om själens syndafall från "Alltet" eller Helheten (arvsynden). Och i indisk filosofi kallas egot t.o.m. för "falskt jag" eftersom det avviker - till det sämre - från atmans (andesjälens) kognitiva kapaciteter.

I sig berättar inte "egenmäktighetssyndromet" om vem som är egenmäktig, bara att det finns en sådan störning i fenomenvärlden. Ett gammalt kinesiskt talesätt lyder: "Olyckor måtte väl komma, men ve den vilken olyckan kommer".

Sorg och bedrövelse, alltså, för den som öppnar sig och gör sig själv till ett villigt redskap för dessa "runtflytande" astrologiska komplex av demoni. Kalla dem gärna opersonliga "psykiska entiteter" alltid lika redo att ta sin boning i villiga egon - antikens tanke om att vara besatt av onda andar blir därmed kanske inte längre lika befängd!

Att torska på en arketyp , menar djuppsykologen James Hillman, är att själv bli mindre än en människa, att urarta till en "typ". Och det är här vi hittar de tvångsmässigt drivna människorna, psykopaterna - nidbilder av vad det innebär att vara en djup och reflekterande individ.


Tillägg 090908.

Våra arketyper (zodiaktecken) tycks klistrade vid oss. När Russell Crowe gör väsen av sig i medierna blir det därför som en ilsk och tävlingslysten bagge (Vädur) - se den här lilla incidenten i AB.

_____

Jag har inte uppgivit den dömde SVT-profilens namn och födelsedag här. Den som är tillräckligt intresserad kan enkelt söka uppgifterna på nätet.

onsdag 25 mars 2009

Astrologiska look-alikes - ett mysterium

I väntan på att genetiken ska ge människan alla svar, förblir astrologin en fascinerande modell att hänga upp ovedersägliga intryck på.

Som när helt obesläktade personer liknar varandra och där det idag inte existerar någon annan förklaring än den som astrologin ger: de snarlika är båda födda med överlappande astrologiska "signaturer".


Det första paret ut till jämförelse, det medges, ser inte uppseendeväckande lika ut om man bara slötittar. Man måste koppla på sin intelligens och själv kompensera för skillnaderna som uppstår genom att den ene ler, att de befinner sig i olika faser av åldrande, etc.


Klicka för aningen större bild

Christer Elmehagen t.v., över en natt känd för schackdrag för att garantera sig stora pensionspengar via insiderinformation. Den här mannen ser nästan ut att ha drejats fram utifrån en förlaga som också användes för "monstret" Josef Fritzl t.h. - österrikaren som i 24 år bekräftade sin makt genom att hålla sin egen dotter fången och sexuellt utnyttja henne.Som ett look-alikealternativ - som tydligt anknyter till den hårt kritiserade Elmehagen - inkluderar jag också ståupparen Thomas Järvheden som under samma tid också han fått utstå svidande kritik - för sin insats i underhållningsprogrammet "Grillad".

*****

För flertalet av alla offentliga personer blir aldrig födelseklockslaget känt, vilket är ett handikapp. Men med det som går att utsäga av enbart födelsedatumet - och då bara i de fall då inte Månen försmädligt byter stjärnbild någon gång under dygnet - brukar den vanligaste astrologiska "förklaringen" till att två ansikten liknar varandra vara denna: den enes soltecken är den andres måntecken och vice versa!


Elmehagens Sol i Tvillingarna (Gemini) och Måne i Fiskarna (Pisces) och Fritzls Sol och Måne omvänt placerade, skulle kunna vara det som förklarar bådas höggradigt välvda ögonbryn och små, kallt plirande ögon - inte mindre än en del andra fysionomiska överensstämmelser i ansiktets uppbyggnad. Det behövs ofta flera fotografier för att verkligen bekräfta att det är en likhet och inte bara en sidoeffekt av ljussättning och andra faktorer.

Järvhedens samtidiga betoning på Fiskarna och Tvillingarna visas här (nytt fönster).


*****

Det finns ett annat och enklare astrologiskt mönster som ibland ger väldigt tydliga resultat, nämligen den ganska självklara jämförelsen av enbart soltecknet. Vi har redan sett den i snarlikheten mellan Elmehagen och Järvheden - dessa båda var födda med Solen i Tvillingarna. Jag har en klar upplevelse av att soltecknet sätter en starkare prägel än måntecknet...

Inlägget Astrologi i praktiken... (nytt fönster) granskar fyra kvinnliga look-alikes, men noterar också att ingen regel är utan undantag. Astrologin är och förblir så pass komplex att den svårligen låter sig testas vetenskapligt.

Det går helt enkelt inte att samla tio stycken, säg, Oxar och tro att man ska se ett mönster. Beroende på sensitivitet kan det snarare krävas 100 eller 500 exemplar innan det egna psyket hittat den inre formen hos Oxen som gör att man på basis av några yttre ansiktsdrag "gissar rätt".

Och hur ett vetenskapligt experiment ska riggas, vet jag inte. Som f.d. dataprogrammerare har jag ingen tilltro till själlösa datoralgoritmer för att känna igen så subtila kriterier som "landskapsformerna" i ett ansikte som vi här talar om. Och då har vi inte ens börjat fundera över vad vi menar med talesättet om att ögonen är själens spegel och hur den informationen ska integreras i ett vetenskapligt test...

Det verkar också finnas flera grundtyper inom varje tecken, vilket också förklarar att de där första tio granskningarna spretade... (Eller är dessa underarter av ett tecken resultatet av en extremt komplex samverkan mellan olika astrologiska faktorer? Jag vet faktiskt inte.)

En annan märklig omständighet är att det som hos en person född i, säg, Tvillingarnas tecken blir dennes ansiktstyp först i vuxen ålder, hos en annan medlem av Sol-Tvillingarna istället kan noteras som en flyktig transportsträcka i barndomen!

*****

Här är ett bra exempel på look-alikes baserade enbart på soltecknet. Popsångaren Gary Glitter från början av 70-talet vars pedofila drag drog honom i vanära senare i livet, och skådespelerskan Inger Nilsson, som, att döma av uttalanden genom åren, upplever sig ha pådyvlats en bindning med sitt barnjag - åren då hon var känd som Pippi på film! (Om man så vill se det, en "pedofil" bindning mellan barnet och det vuxna alter egot...)
Och visst, vi talar om två födslar till Vädurens tecken - det som betecknar barnet och den elementära ego-psykologin!

En särskild - fast olustig - detalj med Gary Glitter (Paul Gadd), är att han föddes under fullmånen. Under dessa omständigheter har särskilt ego-Väduren lätt för att tappa perspektivet på vad som passar sig.

Månen befann sig under dygnets första 3/4-delar i Vågen (men de sista sex timmarna med psykets planet i Skorpionen är precis lika illa, givet att Månen då når sin "debilitet").

Detta gör Glitter till en "spegelvänd Jonas Gardell"! Den senares underliga version av kristendomen och vem Jesus var, är uppenbarligen ett försök att rättfärdiga en störning som kanske, kanske inte, beror på - och här ska han ha kredd för sitt mod att berätta - att han blev våldtagen av en homosexuell eller pedofil i sin ungdom.

Backar vi ut ur jordelivet och ser oss som andesjälar som bara brukar människorna som tillfälliga förklädnader, kan vi i detta drama se hur Glitter/Gardell utgör det perfekta arketypiska komplementparet för förövare/offer. Där nere, på jorden, måste alla felsteg rättas till i de tillfälliga rollerna. Som Jesus sade: "Du slipper inte ut härifrån förrän du betalt till sista öret!"

Horoskop där Väduren och Vågen är aktiva i opposition (via gästande planeter), har ofta påfallande problem med att hitta balans och rätt uttryck med sin omvärld! Egocentriciteten tycks ofta segra och fixeringen vid "det inre barnet" tycks svår att häva.

Look-alikefaktorn för Gardell och paret Glitter/Nilsson är emellertid inte så hög - eller är den...? Vilken arketyp talar - Väduren (Månen) eller Vågen (Solen)? Eller är det en inseparabel legering av båda motiven?


Foto: DN 071214,
fotografen ej krediterad


*****

Igår, när jag ögnade igenom DN:s rubriker (nätupplagan) fick jag en smärre chock när jag för första gången såg ett foto på Israels tillträdande premiärminister Netanyahu. "Herregud! Det där är ju jag!", flög det genom huvudet.
Reaktionen var ögonblicklig och jag fingranskade inga detaljer. Istället var jag på en sekund ute och googlade efter politikerns födelsedata. Han visade sig vara född 21 oktober, bara dagen före mitt eget datum 22 oktober!

Tack vare att www.astrotheme.fr hade politikerns exakta födelsetid visar sig de båda Våg-Solarna stå mindre än en grad från varandra. Att båda har merkuriala Månar eller psyken (Netanyahu har Månen i Jungfrun1, jag min i Tvillingarna1), kan vara signifikant. Jag vet inte. Det vill synas som det är Solen som från närmast exakt samma fläck i rymden ligger bakom merparten av bådas "utstrålning" och halvfåniga leende!

(090624: Upptäckte en tredje herre som i viss mån faller in här, se det bruntonade fotot på politikern Per Albin Hansson. Samma Sol i Vågen och Måne i Tvillingarna som undertecknad och en viss släktskap, särskilt med Netanyahu.)

Och det slutar inte där. Går man till den föga kända Ho Lo Li Shu-metoden från det medeltida Kina, där varje födelsetimma i den 60-åriga kinesiska kalendern tilldelas ett eller annat av orakelsystemet I Chings 64 "hexagram" samt en av hexagrammets sex linjer som den preciserande, då står följande att upptäcka:De båda representationerna av födelsetimmans "yin/yang-balans" är varandras exakta motsatser (medan den preciserande enskilda linjens position överst i strukturen är identisk hos båda).

Och är det inte som det sägs, att motsatserna förenar sig? Båda anses via "topplinjen" stå utanför tiden och "titta in" på världen, något åtminstone jag tycker stämma överens med astrologins iakttagelser "utifrån".

Vi ska inte fördjupa oss i det kinesiska symbolsystemet här, annat än att konstatera att det kinesiska resultatet koinciderar med ännu en detalj i det "normala" horoskopet (som förstås är upprättat enligt den sideriska zodiaken):

Båda har Solens disponent Venus (härskare över Vågen) placerade som varandras exakta motpoler:

"Grundtonen" i undertecknads Sol-Våg kommer från Venus i Lejonet (livets tecken), medan den israeliske politikerns Sol-Våg har sin disponent Venus i det livsbringande Lejonets nemesis: dödens Skorpion! De här två är placerade i rät vinkel - 90° - i zodiaken för att illustrera att de är på kant med varandra och illustrerar distinkt kontrasterande principer.

Som sagt, motpoler dras mot varandra och i slutändan tenderar extremlägen att bli svåra att skilja åt. Är detta en sann princip som kommer till uttryck även med astrologins look-alikefenomen?

(Fotot på fullmåne-Vågen Gardell placerades avsikligt nära de båda Vädurarna, med vilka han är besläktad via sin Måne, och också nära Vågarna med vilka han delar Solen, fast han har den i tecknets mitt snarare än i dess början.)


*****

Tillägg 090327.

Jung formulerade begreppet synkronicitet för "meningsfulla inträffanden" som dock saknade direkt orsaksförbindelse (telepati är ett exempel på en synkronicitet). Som en mindre sådan synkning kan man kanske betrakta följande vetenskapsnyhet på ScienceToday några dagar efter att inlägget löst nämnt ögonen som själens spegel:

Our brain extracts important information for face recognition principally from the eyes, and secondly from the mouth and nose...

Men vid "astrogissning" använder sig det undermedvetna uppenbarligen av många och vitt skilda strategier för att nå en minsta gemensam nämnare i ett zodiaktecken. I upptäckten av "mig själv" byggde den korrekta identifikationen på hela ansiktets muskulära arbete (i produktionen av ett skevt leende) inte mindre än enskilda detaljer som ögonens placering i kraniet, med mera...

Än mer fascinerande är rönet att vissa ansiktsformer tycks korrelera med vissa namn - och nu börjar vi verkligen närma oss Johannesevangeliets mystiska "I begynnelsen var Ordet, och Ordet tog kroppslig gestalt".

Det var någonstans i det här idélandskapet astrologin var verksam för 2.000 år sedan... Sammanhang som vetenskapen kanske skulle kunna återupptäcka, om inte studier som denna sorteras in under "kuriositeter" och på nytt faller i glömska...


_____

1. Solen och Månen härskar över varsitt tecken (Lejonet och Kräftan) medan de
klassiska 5 planeterna härskar över två tecken vardera - Merkurius över den negativt polariserade Jungfrun och den positivt polariserade Tvillingarna. Därtill är Merkurius "upphöjd" - sägs göra ett extra gott arbete - i det negativa Jordtecknet Jungfrun.

Data för look-alikepar 3: Netanyahu på astrotheme, undertecknad på hall-of-man.

måndag 23 mars 2009

Plumpa producenter & deras förlängda armar

Det fiasko som SVT:s "Grillad" efter ännu ett avhopp väl nu måste sägas vara, faller förstås en smula på ansvarige producentens axlar.

Sanningen är att det vid första ögonkastet ser himla kreativt ut på vederbörandes födelsehimmel - exakt det som för tankarna till en brinnande idéspruta!

Solen i Lejonet är verkligen en klockren sinnebild för den Store Regissören, medan ett Månen i Tvillingarna ger ett akut sinne eller psyke - up-to-date och med en fäbless för det snärtiga tilltalet.

Den under-genomsnittlige medlemmen av Tvillingarna är den klassiska ohederliga bilhandlaren, lögnaren eller bespottaren. Redan här börjar vi närma oss den typ av tilltal som utmärker "Grillad"...
De här alltigenom positivt polariserade typerna tycks väl representerade i kreativa yrken, t.ex. bland de riktigt framgångsrika skådespelare (se inlägget Ett lejon ryter till - nytt fönster).

De här individerna är inte nöjda med att skriva bruksanvisningar och skötselråd till prylar, utan vill dramatisera och gestalta - se t.ex. Hans Rosenfeldt och Henrik Schyffert bland etiketterna. Men då hänger mycket på vilka "filter" som finns i individens egen själ...Allt kommer som bekant till ett pris, och för Lejonet är risken för megalomani alltid överhängande. Den är så säker på sig själv att den ibland inte bryr sig om att nudda marken för att känna om det som ser så bra ut uppe i Platons idévärld också håller sedan det givits en materiell form. I det här fallet talar jag naturligtvis om försvenskningen av ett format som hittats i USA.

Men det är inte horoskopets totala brist på kontakt med Jordelementet och dess realism som är problemet här (jag bortser för enkelhets skull från norra månnoden i Jungfrun, latin: Virgo, för båda månnoderna är passiva vid den här födelsen).

Det är i själva PSYKET problemet ligger, i "filtreringen". Där Solen i Lejonet bara tecknar individens högst avsevärda ambitioner att bli Någon Som Påverkar, är det Månens placering som avslöjar individen som person.


Först ska sägas att hade inte Månen varit kombinerad med spelevinken och festprissen Jupiter (en jovialisk och levnadsglad planet), hade sagde producent knappast kommit så långt han nu gjort. Jupiter är den där eftertraktade planeten som gör att allt verkar lösa sig, man glider in på en räkmacka inom ett område och skördar därefter relativt lätt framgångar.

Ett sinnelag i kombination med Jupiter borde ge en ruggigt bra social kompetens, och en individ som är mer slängd i käften än de flesta (Tvillingarna är ett kommunikativt tecken där Lejonet är ett dramatiserande - så nog anas synergi i den här soli-lunära kombinationen).

Så vad är då problemet?

Astrologins två illgärningsmän, så klart.

Den kalla och okänsliga Saturnus har kanske minst med Lejonet (och dess herre Solen) att göra av alla de lägen den kan inta, och alla de Lejon som föddes sep 1977 t.o.m. okt 1979 har distinkta problem med självdistansen.

Jag skulle kunna gå så långt som att säga att över cirka 2½ år (Saturnus passage genom Lejonet) öppnas ett tidsfönster om cirka 60 dagar då individer som varit tyranner och diktatorer i tidigare liv får en chans att reinkarnera på jorden. Jag överdriver förstås lite nu, just som Lejonen själva älskar att göra!


Ja, sådant kan i värsta fall resultatet bli vid den oheliga alliansen mellan begränsningens planet och Solen. Den senare står ju för totalt obegränsat utflöde (kärlek, enligt vissa) och individuell frihet. Solen i Lejonet borde vara den kärleksfulle och inspirerande fadersgestalten, vilket man kan räkna med att den här tidsbegränsade undergruppen av Lejon inte har fått uppleva.

Det kan t.o.m. bo en naturlig grymhet i dessa människor eftersom Saturnus är så iskall och rationalistisk. En del är här för att ställa till med jävelskap - jag vill hänvisa till psykologen James Hillmans bok "Själens kod".

Under alla omständigheter har Sol-Saturnierna ganska avvikande målsättningar från "normalt" folk. Det är sjukt egocentriska och fixerade vid sina egna visioner, och i Lejonets stjärnbild troligen inte ens intresserade av feedback från omvärlden. Men tycker sig se detta ointresse i producentens kommentarer kring alla avhopp, han blir den siste att förstå signalerna...


Problem 2: Den hårda fixeringen på kyligt och själlöst "malltänkande" (Saturnus är en formidabel formalist), hittar resonans även i sinnelaget (Månen).

För nu händer det, att den jovialiska och snackiga Jupiter korrumperas av astrologins andre illgärningsman Mars, som också den befinner sig i Tvillingarnas tecken. Mars i Tvillingarna är den kanske mentalt elakaste placering som finns eftersom tecknet redan från början är något av en kritiker.


Det kan bli för mycket av allt, och Solen är, som sagt, redan infekterad. När båda de primära planeterna Solen och Månen skadas av "de onda", finns anledning att vara extremt vaksam på sig själv. Jag har en liknande konfiguration, och fasar för att släppa iväg saker jag får ångra (framför allt ologiska uttalanden). Men en Sol i Lejonet saknar möjligen en snarliknande självkritik, och därför tycks "Grillad" vara på väg mot kollaps.

Horoskopet är givetvis ytterst kreativt, men jag skulle vilja sortera det med konstnärerna Vilks och Odell, där också något tycks saknas.


*****

Föga verkar ha sagts om programledaren Thomas Järvheden som ännu är kvar i produktionen. Hans födelsehimmel visar tydligt hur han tar regi från producenten och med maximal betoning på de rörliga och dualistiska Tvillingarna ser vi att han även utanför "Grillad" är en pratig mångsysslare.

Tyvärr utsätts kommunikationstecknet för en horribelt "ond" störning från illgärningsmannen Mars, som riktar sig mot hela hans mental-kommunikativa natur (Tourettes syndrom?). Samma emfas på Fiskarna och Tvillingarna hittar vi också i - av alla typer - den säregne Josef Fritzls horoskop!

Den kände brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter menade sig se att den här teckenkombinationen ofta förekom i samband med sinnessjukdom. Alla som sett Grillad utan att finna det roligt kanske har haft fel glasögon på sig. Det Järvheden uttrycker kanske inte alls är humor, utan bara lite hederlig sinnessjukdom? Kan inte uttala mig, har inte sett snackisen.
Att, som han gjort i reklamen för någon egen produkt, göra en "vits" av att man måste köpa hans DVD-skiva, syns tydligt av ett sinnelag (Månen) i den pekuniärt orienterade Stenbocken. (Vid en djupare analys verkar det dock mer vara en makttripp, eller kanske nämnda tourettska tripp att BESUDLA, än pengakåthet som denna födelsehimmel varslar om.)

Sinnelaget är, precis som hos producenten för "Grillad", starkt informerat av förmeraren och lycksökaren Jupiter. Den här potentiellt jovialiska faktorn
(Jovve = Jupiter) är emellertid begränsad i Jordtecknet Stenbocken - detta är ju det ena tecken som den hårda, kontrollbesatta och känslokalla Saturnus styr över.

Så en plump och vulgär producentmentalitet är kanhända inte det enda problemet som anfäktat produktionen.

Det är också Stenbockens oerhörda lojalitet mot överheten (och identifikation med von Oben-perspektivet) som gör att han lär stanna kvar till det bittra slutet för "Grillad".

Sammantaget är jag beredd att hålla med de många röster i tidningarna som menar att svenskarna inte riktigt har kläm på det där med humor. Själv född med såväl Sol som Måne infekterade av de båda illgärningsmännen skulle jag aldrig ens komma på tanken att söka vitsa till det vi tittat på här. För det är sannerligen inte roligt.


*****

Tillägg 090330. En vecka efter inlägget noterar även Aftonbladet Järvhedens speciella kynne som en möjlig förklaring till att formatets svenska version blivit kallt (Tvillingarna är väldigt distanserade) och omänskligt (Stenbocken uttalat frigid).


Tillägg 090404. Aftonbladet belyser nästa osmaklighet i Grillad, påhoppet på programledaren Lotta Bromé och SvD nämner det också. Nu skärps tonen mot Järvheden ytterligare, och jag passar därför på att demonstrera horoskopet för en ren skitstövel vid namn Russell Brand (fast han kallar sig komiker).

Brand blev ju sparkad från både MTV och BBC för sin bristande omdömesförmåga. BBC har fått böta 1,8 miljoner för hans sextrakasserier av en älskad brittisk skådespelare. Och vad ser i Brands horoskop om inte samma riskabla störning mellan Fiskarna och Tvillingarna som på Järvhedens himmel! Men nu ligger betoningen istället på Fiskarnas halva av "syndromet".Märk särskilt att den enda mentalitet (Luftelementet) Russell Brand förfogar över är den hårda och okänsliga Saturnus i Tvillingarna, och denna "naturligt onda" planet är här under skadlig attack från illgärningsmannen Mars i Fiskarna (samma som Järvhedens placering). Skapande Eld saknar han helt.

Bristen på positiv polarisering gör att brittens horoskop blir en orgie i Jord och Vatten - gyttja - alltför ofta ett tecken på en plump, materialistisk eller sinnesfixerad människas förståelsehorisont. Brand har ju berättat om sitt liv som både sex- och knarkmissbrukare.

Nå, alla själar ges chansen att inkarnera på jorden om och om, och uppleva den här föreställningen. Men ofta nog verkar astrologin kunna varsla om när rötäggen går in för landning via ett moderliv...

_____

Noterat. Efter bara en månad lade så SVT ner serien "Grillad" efter fortsatta problem. Expressen

Skribentens rätta element - en uppföljning

När Expressens listade krönikörer i ett tidigare inlägg (nytt fönster) röjde en så remarkabel övervikt på de positivt polariserade zodiaktecknen och särskilt då födslar i Luftelementet, var en uppföljningsstudie, nu av Aftonbladets krönikörer, ett givet!

Skulle den distinkta bekräftelsen av astrologins mest elementära distinktion - den mellan extroverta individer som via idéer söker påverka sin omgivning och de introverta som i högre grad är konsumenter av sinnesdata - bekräftas även av den grupp skribenter som Aftonbladet knutit till sig?SOLENMÅNEN
ELD3
3
LUFT2
1
VATTEN9
7
JORD4
7
total1818


Som synes hände något här - resultatet för Aftonbladets skribentkår är en uppseendeväckande spegelvändning av föregående resultat! Där 80% av Expressens krönikörer drevs av en positivt polariserad Sol, är motsvarande siffra för Aftonbladet bara ~28%.

En skeptiker skulle nu kanske skadeglatt konstatera att de båda studierna nu har kvittat sig mot varandra, och att den signifikans som onekligen syntes i granskningen av Expressens krönikörer inte mera är. Detta är obestridligt.

Men jag har i flera inlägg medgivit att astrologin inte uppfyller Karl Poppers krav på en vetenskap (den låter sig svårligen falsifieras). Astrologin svarar inte heller väl på den empiriska vetenskapens försök att statistiskt säkerställa enbart lösa element från en horoskopkarta, vilken i praktisk astrologi betraktas som en helhet och där vissa temata uppstår först i repetitionen av flera snarlika indikationer.

(Månen i Skorpionen och Solen i Skorpionens 8e dödshus samtidigt som Skorpionens herre Mars stiger i öster, skulle vara ett exceptionellt tydligt tema.)

Det var i medvetenheten om att gårdagens resultat på Expressen nästan var för bra för att vara sant, som jag raskt ville följa upp.

Så, om vi istället för att leka pseudovetenskap (vilket de "äkta" vetenskaparna med rätta ibland anklagar astrologerna för), tar den astrologiska praktikens teori på allvar, betraktar varje astrologisk utsaga som unik och i sig meningsfull - vad är det då vi just har bevittnat i det här tvära skiftet från positiv mentalitet till negativ dito?

För märk väl, vi kunde i granskningen av de politiska kontrahenterna Expressen och Aftonbladet ha blivit sittande med en enda diffus röra av blandade element inom vardera tidningen, men så skedde inte. Istället visar undersökningarna samma polarisering "i stjärnorna" som lite löst kunde förväntas gälla för respektive tidning.

Resultatet leder oss rakt tillbaka till den senantika delningen av verkligheten i en Rationell Själ och en Irrationell Själ, dvs, en mental eller t.o.m. andlig hälft och en sinnlig (bunden till sinnesintrycken) eller materialistisk hälft.

När nu Expressen i så hög grad visat sig representera den "intellektuella eliten" (Eld och Luft), förvånar det därför inte att Aftonbladet, en gång arbetarklassens kanal men nu till stor del ett utlopp för slaskjournalistisk och sensationalism, så tydligt via soltecknen hos dess ledande krönikörer hamnar under just materialismens två element.

Om Eld och Luft är högskolor och ett övergripande kulturkonservativt läge (så länge elementen inte beter sig dysfunktionellt), då representerar Jord och Vatten bl.a. fabriksgolv och vårdinrättningar - och folkets momentana sinnesnjutningar.

(Märk väl att astrologin även rymmer andra sätt att lägga ett snitt, t.ex. det som ger en gruppering av Eld och Vatten - se etiketten "sensationalism".)

Vad dessa två ministudier av Solens placeringar i de fyra elementen visat, är tydligen att respektive tidning på ett transpersonellt plan, dvs i den arketypiska verklighet som astrologin diskuterar, för Aftonbladets del tycks representera den enkla "jordnära" människans verklighet.

I den här gruppen om 18 krönikörer, varav flera har en mer brokig bakgrund än deras kollegor på Expressen (inte minst karriärstarter i slaskig dokusåpa och därmed inte alls självklara "skribenter"), lyser särskilt en remarkabel serie Solar i Vattenelementet fram - speciellt Fiskarnas tecken.

Från Expressens grupp erinrar jag mig särskilt veteranen Ulf Nilsson som en udda figur i den mängden: född under nymånen i Fiskarna (både Sol och Måne i samma tecken) älskar han ordvändningar som "den lilla människan", vilken han tydligen starkt identifierar sig med. Fiskarna är zodiakens "loser" eller "underdog" om uttrycken tillåts, och frågan är vad han gör hos Expressen om det verkligen är så han känner! Nå, det är nu inte främst de enskilda bidragsgivarna vi studerar här utan yrkesgruppen skribent som sådan1.

*****

Bristen på känd födelsetid för alla Aftonbladets krönikörer (utom Jan Guillou) gör att vi återigen har en handfull månplaceringar som kan ligga i nästföljande tecken och därmed ett annat element.

Men med det som går att utläsa av Aftonbladets 18 månplaceringar är det intressant att notera att det inte säkert finns någon enda krönikör med såväl en positivt polariserad Sol som Måne!

Och det är bara två som har en viss chans att vara sålunda "konfigurerade": Yrsa Stenius har en mycket god chans att vara en alltigenom utåtriktad natur med sin Sol i Skytten och, om hon är född åtminstone cirka 6 timmar in på dygnet inte behäftad med den petigt analyserande Mån-Jungfrun utan innehavare av den mer litterära och artistiska Mån-Vågens sinnelag. Jag vågar inte avgöra vilket som gäller, för jag har aldrig studerat hennes tankestil eller verbala uttryck.

Det andra fallet är de sista cirka fem timmarna av Monica Gunnes dygn, som skulle ge en Sol-Tvillingarna med Månen i Skytten. Men här är oddsen höga att hon faller in i den allmänt vattniga grundkänsla som Aftonbladets team ger ifrån sig - merparten av dygnet bjuder på ett sinnelag (Månen) i Skorpionen.

Jag heller inte studerat hennes krönikor och nämner dessa två individer bara för att visa vilken brist på positiv energi som utmärker skribenterna som grupp. På Aftonbladets redaktion skulle man kunna räkna med mer kverulans och gnäll och en relativ oförmåga att höja sig bortom konkreta och näraliggande ämnen. En tidning i materialismens tecken.

Betraktar man istället Expressens grupp fanns det fler än NOLL exempel på klockren positiv polarisering (såväl intelligens/Solen som känslan/Månen arbetar i unison). Vi hade tre helt säkra fall: Anna Bäsén, Elisabeth Höglund och Liza Marklund.

Men därutöver händer det mycket i Expressens stab som gör en nyfiken på födelsetiderna för alla inblandade. Mot Aftonbladets ynka två personer som skulle kunna vara helt positivt polariserade (ande och själ i synergi), är det hos Expressen en hel hoper som skulle kunna vara funtade på detta sätt.

Janouchs Måne är "luftig" om födelsen inträffade mer än fyra timmar in på dygnet. Även Marteus vid en födelse just före lunch eller senare på dygnet, Leif GW Perssons om född senare än under dygnets första 6 timmar, och Britta Svensson om född just före lunch eller senare.

Även Marie Söderqvist skulle kunna vara en "helpositiv" natur, då Månen lämnar kritiska Jungfrun tidigt på eftermiddagen och agerar i Luft (likt Expressens Yrsa Stenius). Och till sist, även Ebba von Sydows Måne, som närmar sig Lejonet, skulle kunna ge en "dubbelpositiv" individ.

Även om sannolikheten distinkt talar emot att alla dessa faller in under kriteriet "totalt positiva i sin polarisering gentemot livet", skulle Expressen faktiskt kunna ståta med inte bara 3 brinnande kvinnor utan totalt 9 positiva själar, nedstigna från "Platons rationella själ" till jorden för att meddela oss läsare! Se vidare etiketten "kreativitet" (som förstås kan vara på både gott och ont).

Och märk: då hade ändå Aftonbladet ett handikapp, för där ingick 18 horoskop medan Expressen bara hade 14!

Den som arbetar hermeneutiskt med astrologin, precis som man tar sig an en text och växlar mellan enskilda ord och den helhet (meningen) som den totala texten förkroppsligar, finner man uppslag och når insikter. Som Platon och hans store efterföljare (600 år senare), Plotinus, menade: studiet av himmelen leder till ett allt mer klartsynt intellekt!


Efterord.

Att "tro" på naturvetenskapen är just bara ett "tyckande" för dem utan reella ämneskunskaper. Det är ett billigt sätt att känna att man tillhör sin samtid men har alltså inget alls med kunskap att göra.

Men den som bedriver en livsväg som inbegriper kravet på rationalitet bör inte vara så lågintelligent att han eller hon förkastar de redskap som faktiskt skapade det västerländska intellektet! Astrologin är ett redskap som kommer till oss från en helt annan tid och som bygger på helt andra grundantaganden om livet än de som den materialsitiska reduktionalisten serverar.

Undertecknad tror att antikens tänkare hade rätt - att vi har en själ som t.ex. reinkarnerar, och att astrologin innhåller ledtrådar tillbaka till en äldre världsbild där sanna upptäckter ligger inbäddade, men uttryckta på ett mytiskt snarare än ett "rationellt" sätt.

Det är kanske vår tids stora självbedrägeri att dra ett streck vid "Upplysningen" och säga att allt gott som hänt oss hände först f.o.m. den punkten. Det är framför allt en varning för att det är det chauvinistiska eurocentriska högmodet som är ute och vanställer mänsklighetens totala historia - för vilken gång i ordningen?

Jag har nu tillbringat så mycket tid med astrologin och asiatisk filosofi att det är rätt uppenbart, det som var känt redan i historiens gryning: att civilisationen uppkommer i öst och sedan rör sig mot väst.

Allt vad vi "kommer på" här, har redan tänkts tidigare, och i den meningen kan hela den västerländska civilisation vi ingår i ses som ett led i Världssjälens "återerinrande".

_____

1. I en krönika några veckor efter detta inlägg skingrar Ulf Nilsson själv lite av mystiken med hans påfallande aparta horoskop jämfört med den dominanta tonen bland Expressens krönikörer. Han kommer själv från en jordnära socialdemokratisk hemmiljö där omsorg med den andre ännu var ett honnörsord. Fiskarna, i sin bästa dager, är zodiakens store självuppoffrare.

Detta innebär inte att det enskilda horoskopet bara är en "stillbild" av barnets födelsemiljö. Det är dock en diskussion för sig, hur "miljön" tycks vara skriven i barnets födelseögonblick på himmelen inte mindre än kommande förändringar av denna jordiska miljö.


Tekniska anmärkningar.

"Rådata" för ovanstående tabulering från:

Robert Aschberg
Nima Daryamadj
Anna Ekelund
Jan Guilllou
Monica Gunne
Johan Hakelius
Carl Hamilton
Staffan Heimerson
Johanne Hildebrandt
Herman Lindqvist
Belinda Olsson
Ronnie Sandahl
Yrsa Stenius
Kerstin Thorvall
Anders Westgårdh
Malin Wollin
Kitty Jutbring
Carolina Gynning

Aftonbladet listar 19 krönikörer men då jag inhämtat uppgiften att adoptivbarn ofta får ett fabricerat födelsedatrum i mars månad inkluderade jag inte den i Sydkorea födda skribenten.

Det finns också en liten osäkerhet kring två andra med frekvent förekommande namn. På grundval av logik och sannolikhet är dock med mycket hög säkerhet rätt personerna valda.

De två jokrarna är Anna Ekelund av vilka det finns tre födda samma år (och här finns en viss osäkerhet), samt Monica Gunne som det också finns några få av (på www.birthday.se). I det senare fallet är jag nästan säker då sonen, också i tidningsbranschen, och moderns ålder kan matchas mot varandra för en rimlig identifiering av vilket datum att använda.

Om vi pga. denna lilla osäkerhet över två individer eliminerar dem båda, kvittas en positiv Sol mot en negativ och det är fortfarande samma procentuella övervikt på den "förvärldsligade" Irrationella Själen bland Aftonbladets grupp av krönikörer. Och detta är alltså helt i linje med tidningens historiska arv, socialismens "vetenskapliga materialism".


Tillägg 090331

Tack vare en kommentar kunde mitt felaktiga val av en i Stockholm bosatt Ekelundare rättas!

Som det slumpade sig låg det felaktiga datumet bara fyra dagar efter det faktiska. Ovanstående tabulering påverkas därför inte alls på solsidan! På månsidan flyttade sig istället ett sinnelag från ett positivt polariserat tecken till ett annat. I den nu uppdaterade tabellen har Månar i Luft minskats med 1 och Månar i Eld ökat med 1.

Det lustiga resultatet att tidningarna tycks vara varandras spegelbilder kvarstår alltså. Och visst - detta är inte äkta statistik utan mer en lek. Skulle fler dagstidningar inkluderas är det väl troligast att den här tydliga polariseringen mellan Expressen och Aftonbladet skull trubbas av. Eller...?

Jag minns en gång när jag gissade rätt soltecken på tre personer i rad (och det var under åren med den västerländska, tropiska zodiaken). Trean satt långt inne innan en minnesbild av en släkting flashade förbi och fick mig att - korrekt - säga Lejon.

Sen var jag så knäsvag att jag inte vågade gissa en fjärde gång - att missa efter en sådan serie skulle ha lämnat hela gruppen åhörare med en negativt slutminne snarare än en trippel som verkligen hade oddsen emot sig!


Tillägg 090618

Tack vare ännu ett bidrag med exakta data bekräftas iakttagelserna. Inte bara dominerar den negativa polariteten stort om man betraktar ABs krönikörer som en "kollektiventitet", utan även är de osäkra gränsfallen färre. Med klockslag kan detta, det ena av de blott två osäkra månplaceringarna bland AB-horoskopen spikas som en Skorpion, vilket tecken sorterar under Vattenelementet (och därmed den negativa polariteten).

Tabuleringen kvarstår därför oförändrad och med den denna smått fascinerande upplevelse att de båda tidningarna som helhet "agerar ut" transpersonella, arketypiska grundmotiv.

Men minns psykologen Jungs försök att leda sin synkronicitetsprincip i bevis via en statistik undersökning av hundratals horoskop för gifta par. Det gick inget vidare. Jag undrar om resultatet hade blivit annorlunda om den astronomiskt mer korrekta sideriska zodiaken hade använts och inte de västerländska reglerna för partnerskapsjämförelse, utan de äldre indiska…

lördag 21 mars 2009

Skribenten i sitt rätta element

Per den 21 mars listar Expressen 20 krönikörer varav 5 har så vanligt förekommande namn att de måste utgå ur denna ministudie av...skribentens rätta element.

Inom astrologin, världens äldsta psykologiska system, är nu Solen en föga personlig symbol. I 30 dagar lyser den likartat över alla som föds och markerar deras aktiva livsgärning, eller åtminstone strävan mot en sådan. Månen, som byter stjärnbild efter cirka 2½ dygn, färgar i högre grad personligheten.

Pricken över i:et ges av jordens egen rotation under loppet av ett dygn. T.ex. ansåg romarna att tecknet som steg över ortens östra horisont var individens tecken.

Den precision som ett känt klockslag ger har vi nu inte i vår datakollektion, och det är t.o.m. så att cirka 5 av de 15 individerna är födda ett dygn då Månen passerar från en stjärnbild till nästa.

I vår kostnadseffektiva och därmed utfattiga (men gudbevaras demokratiska) kultur, är det omöjligt att publicera ett material som verkligen berör var enskild läsare, så populärpressen nöjer sig med det minst personliga tecknet - soltecknet. Och det kan väl förresten kvitta, för det var väl vi som uppnådde förnuftets klara ljus redan på 1700-talet? Fel!


Lyckligtvis är det nu inte krönikörernas personligheter vi är intresserade av, utan bara svaret på frågan: Vilket är skribentens rätta element?


SOLENMÅNEN
ELD54
LUFT72
VATTEN25
JORD14
total1515


Tabuleringen talar för sig själv! Slår man ihop födslarna i Eld och Luft och jämför med födslarna i Vatten och Jord, visar Expressens krönikörer med råge att det är den positivt polariserade Solen1 som sökt det kommunikativa skribentyrket. Faktiskt är de positivt polariserade solarnas övervikt jämfört med de negativt polariserade - 12 mot 3 - rätt förstummande! 80% av Expressens skribenter "drivs" av en positivt polariserad Sol.

Givet ett flertal fall där Månen kan ha rört sig ur en sen placering i Jord och in i ett Lufttecken under ifrågavarande dygn, skulle den separata månstatistiken även den kunna tippa över i en "seger" för Luftelementet på det subjektiva kynnets plan, men detta kan inte sägas med mindre än att födelsetiden är känd.

Inte otippat går den grekiske Hermes, gudarnas kommunikatör (den romerske Merkurius, härskare över Lufttecknet Tvillingarna), tillbaka på gammal babylonisk tradition. I Babylon associerades planeten Merkurius med guden Nebu (Nebo eller Nabu) och han var förstås visdomens och skrivkonstens (och skrivdonens) gud.

Frågan verkar således besvarad år 2009 på samma sätt som i antiken: det är genom "luften" kommunikatörer av alla de slag arbetar - minns det utfasade begreppet "i etern"...

Människan tycks så snar att vända sina förfäders insikter ryggen att det nästan verkar som hon har ett inbyggt systemfel. Kristendomen kallade det för arvsynden, och det är frågan om inte Platon (hos vilken förklaringen till det här begreppet måste sökas) hade rätt!

Se även inlägget Det avklarnade intellektet (nytt fönster).

Se även den fristående fortsättningen där Aftonbladets krönikörer får sin granskning.

____

Tekniska anmärkningar

* Den astronomiskt korrekta sideriska zodiaken har används vid beräkningen av de 15 födelsedagarna.

* De femton krönikörerna (inte alla enbart skribenter) är:
Amelia Adamo
Anna Bäsén
Staffan Erfors
Cecilia Hagen
Elisabeth Höglund
Katerina Janouch
Liza Marklund
Ann-Charlotte Marteus
Ulf Nilsson
Karin Olsson
Leif GW Persson
Maria Rydhagen
Britta Svensson
Marie Söderqvist
Ebba von Sydow
En av dessa var en osäker uppgift då det fanns flera svenskar med samma namn, dock bara en i Stockholm där Expressen håller till.

* De fem vars namn var alltför högfrekventa för att kunna inkluderas i granskningen (och saknade unika identitetsmarkörer på nätet) var:
Mats Larsson
Lars Lindström
Maria Näslund
Malin Roos
Björn Wiman
_____

1. Zodiakens tecken alternerar mellan positiv och negativ polarisering. Att jämställa polariseringen med psykologins (Carl Jungs) extrovertism och introvertism låter sig i viss mån göras.Sideriska siktet

I bloggen Sideriska siktet granskas den verkliga astrologin, den som befattar sig med de konstellationer som faktiskt ligger där ute i rymden och som redan de gamla babylonierna under det första årtusendet fvt idealiserade till en cirkel på 12 tecken om exakt 30° vardera (de verkliga konstellationerna är olika stora). Bloggens namn kommer av sidus, latin för "stjärna" eller "himlaljus".

Den här astrologin är knappt känd i Sverige och lär knappast bli det heller eftersom alla enkla horoskop i dags- och veckopress - inte mindre än i läroböcker - använder den tropiska zodiaken. Den som bundits till jordens vårdagjämning vid 0° Väduren.

Men det förförandet är felaktigt. I själva verket gör vårdagjämningens långsamma precession att den verkliga zodiaken/stjärnhimmelen slirar bakåt (relativt vårdagjämningen) med 1° per 72 år. I dagsläget identifierar sig 4 av 5 personer med fel stjärntecken.


(Precessionen tycks inte konstant, men människan vet ännu för lite för att förklara varför jordaxeln slingrar sig som den gör.)


Från Wikipedias artikel om tidsåldrar.
Se också Wikipedia-artikeln om "storåret".

Att överhuvudtaget identifiera sig med ett enda tecken är för övrigt riskabelt. Vi "är" inte ett tecken, utan flera tecken samverkar alltid och modifierar därvid varandra. Resultatet, om tydaren är skicklig, blir en fantombild som visserligen hämtar stoff från tecknen och planeterna, men går utöver dem. 

Ett feltänk hos den som ännu inte lämnat "veckotidningsastrologin" är att binda upp egoenergi vid soltecknet. Men egot beskrivs inte ens av soltecknet! Det är tecknet som stiger över födelseortens östra horisont som tecknar egot (på sanskrit: ahamkara, ungefär "det falska jaget"). Och för att veta vilket detta tecken är krävs födelsetimman.

Astrologerna i väst har inget intresse att föra precessionen på tal så länge en krona går att tjäna på ett fenomen som redan varit i rörelse så länge. Granskar man nätet ser man emellertid att den sideriska zodiaken vinner allt fler anhängare i västerlandet och börjar bli riktigt stor i USA. Framförallt är det astrologer med lite längre erfarenhet som vaknar upp inför det feltänk som skedde i senantiken och tog västerlandet ut på ett stickspår. Nu börjar allt falla på plats igen!

Det är precessionen som ligger bakom talet om att vi går in i "Vattumannens tidsålder" (en del av "storåret"). Den västerländska astrologin lider här av personlighetsklyvning pga. senantika astrologers metodologiska misstag: samtidigt talar den både om de verkliga stjärnbilderna (och deras tidsåldrar) och de zodiaktecken (den tropiska zodiaken) som nu lösgjort sig från den empiriska verkligheten och bara existerar i västerlänningens föreställningsvärld.

(En intressant och delikat tanke i och för sig, eftersom den här bloggen utgår från filosofisk idealism, en lära som menar att medvetandet föregår den fysiska världen istället för tvärtom som mainstream-biologin lär ut.)


*****

Den som vågar gå mot strömmen och prova den ursprungliga modellen - som indierna övertog från det utdöende babyloniska riket och som de alltjämt brukar - kommer att få ett intressant uppvaknande! Alla de halvdana horoskop som inte riktigt stämde - fast man intalade sig att de var hyggligt deskriptiva - stämmer nu odiskutabelt med personlighetstypen!

Samma sak med de fyra elementen. Hos de individer som tydligt tillhör ett element är det ingen tvekan om deras klassiska beskrivningar. Mest dramatisk är nästan förflyttningen bakåt till Vattentecken av merparten av de personer som trott sig vara födda i Eldtecken (Väduren, Lejonet och Skytten).
Exkurs. Jag har funderat över hur dessa människor kunnat inbilla sig att de var utagerande eldnaturer när de i själva verket var lågmälda, impressionabla och ofta introverta känslomänniskor. Det paradoxala svaret ligger troligen i Vattenelementet självt: dess representanter är fenomenalt plastiska! Vattenmänniskorna har med sin fruktbara fantasi föreställt sig sin egen eldighet!

Några har kanske känt sig pressade att leva upp till bilden av utåtriktad eldighet, andra kanske har förvärvat mer "drag" tack vare den felaktiga västastrologin! Allt har sin nytta!


Minns också att Vatten representerar den biologiska naturen och dess revir- och skyddsmekanismer. En människa orienterad mot det protektionistiska motivet (i den mån vi talar om det aktiva Soltecknet) kan mycket väl så ofta vända taggarna utåt att omgivningen
tror det är "Eld" de ser, när det i själva verket bara är Vattnets sätt att försvara sig själv eller de sina!
Även de s.k. tre kvaliteterna (kardinal, fixerad, rörlig) har kommit på glid. Även dessa blir åter talande - under förutsättning att man betraktar dem som indierna såg på saken: som de tre gunas (de tre repen) varav den materiella naturen är flätad.

De tre kvaliteterna ger alltså ytterligare en tolkningsdimension som kan avslöja mycket. I grunden handlar det om tre grundattityder till livet: status quo-människan som uppskattar en ordnad tillvaro (fixerad kvalitet/tamas guna), den upptäckarglada kunskapstypen (rörlig kvalitet/sattva guna) och den liderliga eller livsnjutande attityden (rajas guna). Den senare är också en projektbenägen typ.

För den som bara har en suddig uppfattning om astrologin och egentligen bara känner till de tolv tecknen (och deras ungefärliga innebörd) kanske bloggen ska avsmakas kronologiskt. Inläggen har blivit mer komplicerade vartefter.

Jag höll på med västastrologi i 25 år innan jag upptäckte den sideriska metoden, så det är för närvarande som om ett barn kommit in i godisbutiken och på nytt ser alla de glada färgerna och lär sig urskilja de olika aromerna! Bit för bit introducerar jag fler och fler spelregler i kändisanalyserna.


Nick Anthony Fiorenza, med flera årtionden som astrolog på nacken, har ett översvämmande ambitiöst material på sin sajt. Han knyter samman 2012-tänkande ("new age") med astrologi, kosmologi och andlig filosofi. Engelskan knackar här och var (namnet tyder på en italiensk härkomst), men sidan om vårddagjämningens precession är fördjupande, och han lägger ner stor möda på sina välgjorda illustrationer! En bra sajt för dem med intresse för astronomi och geometri, dvs astrologin som mer av matematiska tankenötter och bas för kosmologiska spekulationer.


*****

Här är ett av mängder av vittnesmål på nätet om den vediska astrologins överlägsenhet (baserad på siderisk zodiak som den är) - en högutbildad kanadensare som berättar om sin väg från 12 år med västerländsk astrologi till nu 18 år med det vediska systemet.

Man kan förstås också använda den sideriska zodiaken med regler från sin gamla västastrologi, men vediska astrologer brukar avråda från det. Alltför lätt slutar det i allmän begreppsförvirring.

Den här bloggen representerar en lätt hybridform som använder ett urval av alla vediska regler samt några erfarenheter gjorda under 25 år som visat sig fungera även i den indiska kontexten.

De elementära byggbitarna, planeter och tecken, är givetvis de samma, förutom att indierna inte begagnar Neptunus, Uranus, Pluto och den mängd "julgransglitter" som gjort västerländsk astrologi till en löjeväckande lek med fullständigt overiferade antaganden.

Har du inte redan läst om horoskopets form, en annan elementär byggbit, gör det nu. Bloggen tar inte upp de tolv husen (livsområdena) som också är ren grundkunskap, men de två horoskopformer som används avviker en del från det man som västerlänning normalt är förtrogen med.

fredag 20 mars 2009

Akta skallen, vädurar!

I dag är det vårdagjämning, meddelas det på morgonradion P1, och enligt västerlandet är det då vi låter Solen påbörja ett nytt årligt varv genom zodiaken med start i 0° Väduren - det zodiaktecken som styr Huvudet och där Solen anses "upphöjd".

Väduren symboliserar det nya, unga och ännu oförvägna livet. Baggen "gives head" och stångar sig fram. Den är vital - libidinös - men lider i affekt av ett enormt tunnelseende.

Inte för inte är Väduren kopplad till det lilla barnet och till egocentriciteten - vår begripliga men ytterst sett falska känsla av att vara unik och vår egen lyckas smed. Där Venus förenar, där söndrar Väduren - dess herre är krigaren Mars, som klyver det som var enat med sitt svärd och skapar dikotomier. Som den indiska filosofin säger: "Mind is the Slayer" - det individuella medvetandet är dräparen.

Föga anade astronomen Ptolemaios i det 2:a århundradets Alexandria det tankefel han gjorde genom att fixera Vädurens stjärnbild till jordens vårdagjämningen. På något sätt hade han missat att dagjämningens precession - detta långsamma hasande bakåt genom zodiakens konstallationer - redan hade upptäckts. Idag, 1800 år senare, hamnar Solen i fel stjärnbild i fyra av fem födelsehoroskop.

Likväl har astrologin med ofattbar konservatism fortsatt tradera berättelserna kring sina symboler fastän precessionen gjort den faktiska responsen på dess teser allt mer oberäknelig.

Men återvänd bara till den ursprungliga babyloniska zodiaken, vilken indierna hade den goda turen att överta utan att börja trixa med. Nu vaknar kosmos till liv igen och talar till oss.


En tragisk fallberättelse

Skådespelaren Liam Neesons hustru Natasha Richardson dog häromdagen tragiskt av hjärnblödning efter att ha fallit illa under en skidtur. Hon använde naturligtvis inte hjälm. Låt oss använda henne som exempel för att testa den antika astrologins sanningsanspråk.Född den 11 maj 1963 klockan 17.00 i London, skulle hon enligt den västerländska (tropiska) zodiaken ha haft Solen i Oxen. Men den korrekta sideriska zodiaken (förskjuten en smula för vart år) indikerar istället en födelse med Solen "upphöjd" (ökad prominens) i Vädurens tecken - just det tecken som "styr" huvudet som helhet och speciellt hjässa och hjärna enligt den indiska astrologin (västtraditionen har bevarat något liknande).

Detta kanske ringer en klocka för någon, men är bara början på vad som nu rullas upp för den observante stjärnskådaren!

Solen indikerar människan som en viljestyrd, aktivt verksam varelse. Men vägen in i detta aktiva liv går genom Månen, vars modersdenotation är lika lätt begriplig som det faktum att antikens lärde kallade hela vår (fysiskt) beboeliga värld för den "sublunära sfären".

Människan betraktades - innan materialismen trängde sig på som ett begränsande par skygglappar - som en andesjäl som "fallit" ner i ett tillstånd av förkroppsligat, biologiskt liv. Själens medvetande släcktes här ut och en process av fysiskt vardande tog över. Platon manade alla att söka inåt, för där fanns själens kunskaper som den ägt före inkarnationen lagrade.


Genom samma portal - Månen - som själen träder in genom för ett liv av stordåd (Herkules tolv stordåd har sagts porträttera den heroiska Solens årliga passage genom de 12 zodiaktecknen) - genom samma portal gör den också sin sorti. Till Månen är det ålderdomliga talesätt knutet, som sammanfattar: "Från vaggen till graven". Mater Materia överinser oss alla, säsongsblomstren.

Månen är Vattenelementets härskare och syftar ytterst på denna tillfälliga biologiska verklighet inom vilken den under sinnena förslavade mäskligheten släpar sig fram i sitt dagliga arbete under den gassande Solen.


Inte bara sub luna utan också i dödsskuggans dal

Ominöst nog hittar vi Natasha Richardsons signifikator för ingång och sorti i det tecken där Månen anses debil: dödens tecken Skorpionen. Jag har nu inte sökt på hennes barndom (dotter till aktrisen Vanessa Redgrave), men givet hur hon dog bör även hennes livs början ha sett abrupta inslag.

Nu vill det sig inte bättre än att såväl Sol som Måne befinner sig i de två tecken som båda har olycks- och blodsutgjutelsens Mars, krig och ond bråd död, som deras herre.

Mycket av Vädurens mod (och ibland rena dumdristighet) kan återföras på det antika schemat där vissa planeter ansågs stå en viss stjärnbild så nära att de bildar ett dolt subsystem där planeterna i sina rörelser alluderar till sina egna "palats" (stjärnbilder).


I det här fallet hängde Natashas liv och död, hennes hela livstråd (Måne-Sol-Måne) på Mars, en känd tumultskapare och destabilisator.

Söker vi nu upp Mars på himmelen befinner den sig i ett tecken där man kanske inte främst vill se den. Olyckan har krupit innanför Kräftans skyddsmurar - olyckan har tagit sig förbi just det tecken vars uppgift är att värna mot faran. Det ligger i den biologiska modersinstinkten att värna det unga livet, och därför är det Månen som anses vara Kräftans härskare.

Detta leder till att Natashas födelse uppvisar den indiska astrologins kanske viktigaste fenomen: det ömsesidiga mottagande som uppstår då två härskare går på ömsesidig visit i den andres palats: Månen besöker dödens tecken Skorpionen, och det dödande svärdshuggets Mars vandrar rakt in i Kräftan - människans sårbara organiska mjukdelar!

Aldrig har väl den ömsesidiga receptionens tveeggade natur varit så tydlig som här! Den kan skapa fantastiska förmågor, men när fel herrar ger sig i lag med varandra, då kommer de oönskade effekterna.

Det är först efter att ha noterat alla dessa subtila varningar, som man bör ta på allvar Vädurs-Solen i Skorpionens 8e hus - dödshuset - och besinna att det är samma tema som målas gång på gång. Detta var ett av de dödsmärkta horoskopen, och i vår kultur måste 45 ändå sagas vara en otimlig död.

Att Döden kom åt Natasha berodde, som vi sett, på att hon släppte in Olyckan innanför Kräftans skyddspansar - ett bud som indikationen på livets avsked - Månen i Skorpionen - till fullo instämde i. Och Mars är inte Saturnus långsamma och ibland plågsamma borttynande utan just ond bråd död i krig eller på gladiatorns arena. Eller som en slarvig och övermodig Vädurs kraschlandning i skidbacken.

Finns Ödet? Skriv upp det.

Men besvära inte biologerna med frågor av den här digniteten. De lever i sin egen lilla värld av mikrobiska samband. En annan vetenskap än den som dominerar väst just nu krävs för att återupptäcka de sammanhang som antikens visa tänkare slumpade sig på.

En modig professor och idéhistoriker, Richard Tarnas, har redan påbörjat arbetet på framtidens integrala vetenskap genom att under 25 års tid ha kartlagt den sfärernas musik som som tycks ha drivit den västerländska historien de senare 500 åren.

Tarnas är mannen som skrev 90-talets mest uppskattade idéhistoriska lärobok för universitetsstudier i USA (The Passion of the Western Mind), men med den här spektakulära uppföljaren fick han många historieintresserade men ack så sekulära genomsnittspsyken att sätta maten i vrångstrupen!


_____

Anm. Den tropiska zodiak som väst använder hade visserligen lämnat Solen i 8e skorpionhuset, men Solen hade varit Oxens och Månen stått i Skytten. Den, i backspegeln så övertydliga tematiken om en ond bråd död, saknas helt.

Och: de vädurar som rubriken manar till aktsamhet är förstås 80% av dem som intill nu trott att de var födda i Oxens tecken!