Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 23 januari 2009

Dödsängelns arvslott
Född tvilling och tvillingar som forskningsobjekt...

Som alla astrologer vet, är det de stora celebriteterna och de mest ökända skurkarna som visar hur väl astrologin fungerar.

Implikationen för oss medelmåttor är förstås inte så kul: vi är bara utfyllnadsmaterial i den här showen, och lika diffust som himlavalvet vid vår födelse, lika suddig vår väg genom livet. (Pst... Det har med dedikation till det man gör här och nu att göra, den arvslott man lämnar efter sig.)

Mycket riktigt uppvisar födelsehoroskopet för den ökände nazidoktorn Mengele en mängd iögonenfallande motiv. Låt oss kalla dem komplex.

Till att börja med var han ett fullmånebarn vilket kan ge briljant skärpa men alltid med risk för mental instabilitet. Stjärntecknen som huserade Solen och Månen var Fiskarna och Jungfrun - Vatten- och Jordelementet respektive. En indikation om ett rent fysikalistiskt tänkande.

(Jag har under mina snart 30 år som student i ämnet hittat de mest hiskliga materialister under de här elementen, människor så andefattiga att det inte går att diskutera något bortom diskbänksrealism och tingens praktiska nytta.)

Därtill hade doktorn läkaryrkets, skalpellernas och krigsredskapens planet Mars i den kallsinnigt rationalistiska Stenbocken - Eld i Jord. Fysisk åverkan mot materien. Krig
inne i själva jorden.

Verkligheten har ett märkligt sätt att illustrera eller referera till sig själv via transponering av motiv: nu föds, säger SvD, i den argentinska staden där Mengele jobbade efter sin flykt från Tyskland ett av fem barn som en tvilling.

Josef Mengele
föddes klockan 11.45 i Günzburg - när Tvillingarnas tecken steg i öster! Även soltecknet Fiskarna är för övrigt ett av zodiakens tre "dualistiska" symboler1.

Jag upprepar - många ser orden men söker inte deras mening: Josef Mengele föddes under Tvillingarnas tecken! Det är en chans på 12, eller 8% sannolikhet att födas under exakt den symbol som motsvarar hans stora fascination över temat "dubblering" eller "dualitet".

Men som den låga materialistiska själ han var (Jord och Vatten drar ner själen mot bokstavstro och literalisering av sublima koncept) förstod han inte att det var sin egen himmelska tvilling han forskade kring (sitt högre andliga jag), och det åsamkade hans försöksbarn mycken plåga. (För den himmelska tvillingen, se inlägget "Rakt ur det blå".)


Dr Mengeles sideriska horoskop, helhusmetoden.
Den uppmärksamme ser ser genast nyckel-
planeten Mars i åttonde dödshuset...

Från liten sannolikhet till minimal... 

Mars klassas som "stark" i Stenbocken (ett principorienterat Jordtecken), men Saturnus klassas som "debil" i Väduren (ett egocentriskt Eldtecken). Olyckligtvis förbinds de på den här himmelen pga. den ytterst viktiga "ömsesidiga receptionen".

Begreppet beskriver att härskaren till ett tecken gått på besök i ett annat stjärntecken, vars egen härskare avlägger en motsvarande visit i det första tecknet. Iakttagelsen stammar från den gamla babyloniska stjärntydarkonsten vilken deras ättlingar astronomerna sedan länge vänt ryggen.

Astronomin har ju
a priori bestämt sig för att världen är uppbyggd enligt den kartesiska dualismen med intelligent, tänkande människa "här" och stendöd rymd "där ute"! (Om detta säger den antika indiska upanishad-filosofin lakoniskt: "Den som på här och där gör en åtskillnad, går från död till död.")

Mengeles "ömsesidiga reception" ger horoskopets kanske viktigaste motiv, och med extremt tvivelaktiga resultat. För att inte tala om hur motivet nu snävar in bilden så att Mengeles "arttypiska" förehavanden nu tonar fram likt en fantombild:

Vet man att Väduren heter Aries på latin och anknyter till "arier" i bemärkelsen "det främsta folket" (Väduren är zodiakens första tecken), samt att Saturnus representerar hud och ras, då är man på god väg att återskapa de kognitiva mönster som verkade i den andevarelse vi kallar dr Mengele.

Hjälp mig, någon statistiker! Om det enligt normalfördelningen var 8% chans att Tvillingarnas tecken skulle stiga i öster för en individ som kom att knytas så hårt till experiment med tvillingar, hur mikroskopiskt liten är då sannolikheten att han, en nazistisk rasbiolog, också ska ha komplexet Väduren/Stenbocken ("arisk + ras-ism") prominent på sin födelsehimmel?

Fiskarna är dessutom martyriets/offrets tecken. Fast Dödsängeln offrade förstås inte sig själv för den "primära rasen" (Vädur + Stenbock), utan andra!

Ett klockrent nazi-horoskop, eftersom även Mengeles sinnelag (Månen) via Jungfrun (Jordelementet) är orienterat mot "fysiologins renhet". Och varav hjärtat (sinnet) är fullt, därav följer mycket annat.

Skärskådandet av dr Mengeles födelsehimmel synes bekräfta att någon slags rasbiologi existerar. Men det är inte i det biologiska substratet arternas uppkomst ligger, utan i stjärnorna, i vår himmelska förlaga! Ät den, Darwin!


_____

Anm. Horoskopet är ställt via den korrekta sideriska astrologin som beaktar det astronomiska fenomenet med vårdagjämningens precession. (Hela västerlandet diskuterar i allmänhet FEL zodiaktecken när astrologi förs på tal! I Indien används den astronomiskt korrekta zodiaken.)

Not 1. Skytten är det tredje duala tecknet, där bågspännarens avlossade pil indikerar andens frigörelse eller uppbrott från den fysiska kroppen. Den senare är som bekant sammansatt av bestialitet och humanism (häst och människa).

Skyttens symbol är högintressant! Den som inte når högre än till ateistisk humanism (kropp och själ) är bunden i kretsloppet. För att bli en Sann Resenär (en av dem som tillför jordmänniskorna något nytt), måste anden vara ens egen arvedel. Det är anden som driver hela showen - och dess existens är exakt vad ateister förnekar.

Det är knappast en slump att den rabiata religionshataren och biologisten Richard Dawkins har ett horoskop som i mycket påminner om Josef Mengeles (Se detta inlägg, öppnas i nytt fönster). Vissa själar tycks ödesbundna att dras ner i det prosaiska plockandet med materiens beståndsdelar och binda alla sina drömmar till det inomvärldsliga.


söndag 4 januari 2009

Gardell och mångalenskapen


Jonas Gardells uppbragdhet över en situation inte han utan någon annan regisserat i "Stjärnorna på slottet" tjänar som en fantastisk bekräftelse på att indierna bevarade den korrekta formen av astrologi.

Västerlandets alla seriösa utövare och ytliga veckohoroskopsförfattare framlever i en inbillad luftbubbla. Sanningen är att väst satsade på fel häst för 1 800 år sedan!1

Ta som exempel sagde Jonas Gardell. Han är född under fullmånen, en välkänt mentalt destabiliserande faktor. Brittisk lagstiftning lät intill modern tid kvinnor slippa lindrigare undan om det kunde påvisas att de utfört sitt brott under inflytande av en fullmåne. De hade helt enkelt varit mångalna, drabbade av osunda kroppsvätskor. Luna = lunacy.

Lagstiftningen återspeglar den gamla föreställningen att kvinnans menstruationscykel och koppling till månens faser gjorde henne mer mottaglig än mannen för sin irrationella själ. Föreställningen går hela vägen tillbaka till de gamla grekerna som ansåg att kvinnor och tjänstefolk var offer för planeternas rörelser, medan bildade män lutade sig så starkt mot sin rationella själ att de inte rördes av ödets kastvindar.

Under de första de första århundradena i vår tideräkning grubblades det mycket över de fyra elementen, och en åsikt var just att JORD och VATTEN, det somatiska och det emotionella, var domäner över vilka ödet (stjärnorna) hade inverkan. Fri vilja ankom endast dem som i kraft av sin LUFT och/eller ELD höll medvetandet utanför den bedrägliga sinnesvärldens konkreta eller inbillat konkreta fenomen.


Enligt det västerländska synsättet, där 0° Väduren alltid koinciderar med jordens vårdagjämning, föddes Gardell som en Skorpion, och Månen reflekterade solljuset från motsatta Oxens tecken.

Just denna fullmåne är dock känd för sin tröghet, sin sensuella lusta och självefterlåtenhet. En synnerligen oinspirerande - och oinspirerad - lervälling. En markör för den enklaste sortens hedonism, där tillfredsställandet av de fem fysiska sinnena är hela livets mening. Minns mannen som äter sig till döds i slutet av Monty Pythons Meningen med livet? Det torde ha varit en kombinerad Oxe (munnen, matintaget) och Skorpion (anus, avföringen).

(Notera för övrigt hur snyggt astrologin polariserar de "två hålen" och markerar JORD- och VATTEN-elementens fysiologiska bas. De är de två "negativa" elementen - de som drar den fallande själen ner i sinnesvärlden och får den att glömma sin andliga grundnatur.)

Men när nu den astronomiskt korrekta metoden flyttar tillbaka fullmånen närapå ett helt stjärntecken och ger Gardell en födelsedag i Vågens tecken och ett reflekterande psyke mittemot i Väduren, då klarnar allting!

För, ärligt talat, hur skulle en så kolerisk natur som Gardell överhuvudtaget kunna ha varit en negativ och flegmatisk kombination av VATTEN och JORD?


Det är de positivt polariserade LUFT- och ELD-elementen som representerar den spirituella eller åtminstone eldfängda människan! Den indiska, den ursprungliga babyloniska och den på dessa två vilande västerländska SIDERISKA astrologin träffar mitt i prick direkt.

En fullmåne mellan ELD och LUFT ger just en så infekterat levande natur som Gardells.

Noterar man därtill att Solen i Vågen symboliserar arbetet att utföra i frågor som omdöme, mental balans (och kärlek), medan ett psyke (Månen) i Väduren indikerar det mycket lilla barnets totala egocentricitet, då har man redan i fullmånen alla pusselbitar som behövs för att förstå den utagerande natur som fungerar bra så länge alla blickar är riktade mot barnet och inte alls när någon annan är huvudnumret.

Bebisen - hela Gardells psykiska universum - unnade inte Staffan Scheja att ha ett eget tv-program. Det är den enkla sanningen om den lilla incidenten. Men det var den kvinnliga musikpedagogen som fick ta skiten, pga en djupare störning på ovanstående himmel.

Som psykologen Carl Jung sade: Ge mig 30 minuter med patientens horoskop och jag kan korta ner terapitiden med 2 år.

För den som vill gå ett steg längre i analysen finns det saker att säga även om de två planeter som disponerar över Solen och Månen i deras tendens att driva varandra över gränsen.

Solen är klen i Vågen eftersom tecknet behärskas av tvåsamhetens Venus och Solen till sin natur är en autokrat, uppfylld av sitt eget majestät (lättast att se hos Lejonen, där Solen är hemma i sitt härskarläge).

Månen i Väduren har istället den krigiska utbrytaren Mars som sin härskare - en passande planet för Vädurens konnotation av "ego" eller tendensen att sätta sin egen agenda i första rummet.

Söker man nu upp dessa båda hittar man - hör och häpna! - dem tillsammans, i Skorpionens tecken (Gardells gamla födelsetecken under den felaktiga västerländska astrologin). Den här kombinationen av "krig och fred" är minst sagt kritisk. Älskar eller hatar man?

Tyvärr är det vämjelse (tänk Polanskis "Repulsion") som dominerar den här fundamentala nivån, en nivå som ligger dold under den rätt uppenbara spänningen mellan Solen och Månen, mannen och kvinnan.

Skorpionen var redan i antiken ett hatets tecken, ett förgrämt tecken - fylld av tärande avundsjuka och illvilja. Det var symbolen för döden och för allt det där som inte tillhörde en själv. Oxen representerade t.ex. pengar, så Skorpionen bär den märkliga innebörden av "andras pengar".

Och sen det här med Skorpionen och sexualiteten, analiteten... Om Oxen är oralsex - eller det som skänker munnen behag, då blir Skorpionen en motsvarande fixering vid pottan och det som däri hamnar.


Eftersom Mars i Skorpionen befinner sig hemma i sitt negativt polariserade tecken är det reservationen gränsande till avståndstagande vämjelse som går segrande ur den här omaka kombinationen. Venus, Vågens och tvåsamhetens härskare, är inte speciellt väl placerad i könsorganets och rumphålets Skorpion. Här ser man också ett av de mönster som - möjligen - kan bidra till sexuella preferenser.


Möjligen kan det vara till någon tröst för alla fobiker och udda karaktärer att veta att det vi utvecklas till att bli på jorden med årens gång, stod alltsammans skrivet i stjärnorna redan vid vår födelse.

Varför vi föddes då vi föddes - med åtföljande "himmelska omen", vår "VDN-deklaration" (om nu någon minns dem) - det är en fråga att reda ut via djup hypnos. Det är tidigare liv som framtvingar de personer vi är och har att ta ställning till.

Djuppsykologen James Hillmans "Själens kod" (The Soul's Code) från 1996 argumenterar likaledes för att vi valde det här livet redan innan vi föddes. Den yttersta livsuppgiften blir därmed att finna ut varför vi valde det. "Känn dig själv" - på djupet - som det antika oraklet i Delphi sade.


_____

1/ En perfekt serie artiklar om zodiaken finns här (öppnar i nytt fönster). Här förklaras hur den FUNGERANDE astrologin skiljer sig från det västerländska systemet som blir allt skevare för vart avverkat århundrade.